دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «آینده علم و تکنولوژی» مربوط به کانال آینده علم و تکنولوژی

جستجو برای درمان بیماری‌های ژنتیکی

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۷۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Transforming a Spinach Leaf Into Beating Human Heart Tissue | National Geographic

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۱۰۴ بازدید

Watch a spinach leaf that has been transformed into beating human heart tissue. Scientists used the plant to replicate the way blood moves t...

آیا شما هرروز با این وسایل کثیف تماس دارید؟

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۱۱۶ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

شکر شما را بیش فعال می‌کند؟

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۸۶ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

تکنولوژی منحصر یه فرد چیست؟

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۸۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

مشاهده‌ی دنیای مدرن

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۱۱۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

مشاهده فوران دود و گدازه از کوه Etna

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۷۳ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

آیا می‌دانید کیبوردهای QWERTY چطور بوجود آمدند؟

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۷۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

آینده‌ی درمان

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۶۹ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

مشاهده‌ی زمین با تلسکوپ از سمت خورشید

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۱۰۵ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

The Ghillie Suit

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۹۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

ماموریتی برای نجات شیرها

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۹۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

چرا زنان بیشتر از مردان عمر می‌کنند؟

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۷۵ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

These Kaleidoscopic Masterpieces Are Invisible to the Naked Eye | Short Film Showcase

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۱۱۶ بازدید

Struck by the beauty and symmetry of diatoms, modern-day microscopist Klaus Kemp recently revived the Victorian art of diatom arrangement. I...

چرا ما بیما‌ری‌های حرکتی را تجربه می‌کنیم؟

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۷۳ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Déjà Vu

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۷۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Aftermath of a Chimpanzee Murder Caught in Rare Video | National Geographic

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۷۴ بازدید

It was a grisly sight: a murdered chimpanzee, his body beaten, bloodied—and partially cannibalized—by the community he used to lead. Rare vi...

How Do Rectangular Pupils Help Goats Survive? | National Geographic

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۸۳ بازدید

Goats' rectangular pupils provide them with panoramic vision, which is key to their survival.➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribeAbout...

First Mammal Extinction by Climate Change | National Geographic

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۸۳ بازدید

The Bramble Cay melomys, also called the mosaic-tailed rat, is likely the first mammal to go extinct because of human-induced climate change...

فوتون‌ها را حس کنید

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۷۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

ریشه‌ی اژدها

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۷۳ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

محافظت از اقیانوس‌ها، محافظت از خود ماست

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۷۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

6 Weird Facts About Your Body | National Geographic

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۷۱ بازدید

About 10,000 human cells can fit on the head of a pin—that and five other facts about the human body.➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscr...

علوم مشاهده‌ی بیگانگان

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۱۱۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Microscopic Time-Lapse: See the Crazy Chemistry of Reacting Metal | Short Film Showcase

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۵۷ بازدید

When describing chemistry, beauty doesn't usually come to mind. However, the scientists at Beauty of Science have made it their mission to c...

جهان روی زمین اقیانوس‌ها

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۷۵ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

ارتش آینده

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۸۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

زندگی در قطب جنوب

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۱۲۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Welcome to the Body Farm | Explorer

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۵۶ بازدید

Francesca Fiorentini goes to the Texas State University Forensic Anthropology Research Facility to see how donated bodies help solve crimes....

Treating Parkinson’s Disease: Brain Surgery and the Placebo Effect | National Geographic

آینده علم و تکنولوژی یک سال پیش ۵۱ بازدید

At the University of Florida, Parkinson’s disease patient Russell Price undergoes surgery to implant a deep brain stimulation (DBS) lead tha...