دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «آینده علم و تکنولوژی» مربوط به کانال آینده علم و تکنولوژی

جستجو برای درمان بیماری‌های ژنتیکی

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۱۵۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Transforming a Spinach Leaf Into Beating Human Heart Tissue | National Geographic

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۶۶ بازدید

Watch a spinach leaf that has been transformed into beating human heart tissue. Scientists used the plant to replicate the way blood moves t...

آیا شما هرروز با این وسایل کثیف تماس دارید؟

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۳۳۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

شکر شما را بیش فعال می‌کند؟

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۲۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

تکنولوژی منحصر یه فرد چیست؟

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۴۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

مشاهده‌ی دنیای مدرن

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۳۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

مشاهده فوران دود و گدازه از کوه Etna

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۱۹۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

آیا می‌دانید کیبوردهای QWERTY چطور بوجود آمدند؟

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۱۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

آینده‌ی درمان

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۱۴۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

مشاهده‌ی زمین با تلسکوپ از سمت خورشید

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۲۳ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

The Ghillie Suit

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۱۹۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

ماموریتی برای نجات شیرها

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۰۵ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

چرا زنان بیشتر از مردان عمر می‌کنند؟

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۶۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

These Kaleidoscopic Masterpieces Are Invisible to the Naked Eye | Short Film Showcase

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۰۴ بازدید

Struck by the beauty and symmetry of diatoms, modern-day microscopist Klaus Kemp recently revived the Victorian art of diatom arrangement. I...

چرا ما بیما‌ری‌های حرکتی را تجربه می‌کنیم؟

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۱۷۹ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Déjà Vu

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۰۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Aftermath of a Chimpanzee Murder Caught in Rare Video | National Geographic

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۱۴۸ بازدید

It was a grisly sight: a murdered chimpanzee, his body beaten, bloodied—and partially cannibalized—by the community he used to lead. Rare vi...

How Do Rectangular Pupils Help Goats Survive? | National Geographic

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۰۴ بازدید

Goats' rectangular pupils provide them with panoramic vision, which is key to their survival.➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribeAbout...

First Mammal Extinction by Climate Change | National Geographic

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۰۸ بازدید

The Bramble Cay melomys, also called the mosaic-tailed rat, is likely the first mammal to go extinct because of human-induced climate change...

فوتون‌ها را حس کنید

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۱۶۹ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

ریشه‌ی اژدها

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۱۵۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

محافظت از اقیانوس‌ها، محافظت از خود ماست

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۳۹ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

6 Weird Facts About Your Body | National Geographic

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۱۹۰ بازدید

About 10,000 human cells can fit on the head of a pin—that and five other facts about the human body.➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscr...

علوم مشاهده‌ی بیگانگان

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۲۹ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Microscopic Time-Lapse: See the Crazy Chemistry of Reacting Metal | Short Film Showcase

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۱۴۸ بازدید

When describing chemistry, beauty doesn't usually come to mind. However, the scientists at Beauty of Science have made it their mission to c...

جهان روی زمین اقیانوس‌ها

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۳۶ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

ارتش آینده

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۱۴۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

زندگی در قطب جنوب

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۶۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Welcome to the Body Farm | Explorer

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۲۶۷ بازدید

Francesca Fiorentini goes to the Texas State University Forensic Anthropology Research Facility to see how donated bodies help solve crimes....

Treating Parkinson’s Disease: Brain Surgery and the Placebo Effect | National Geographic

آینده علم و تکنولوژی دو سال پیش ۱۵۷ بازدید

At the University of Florida, Parkinson’s disease patient Russell Price undergoes surgery to implant a deep brain stimulation (DBS) lead tha...