دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پیشنهادی

در کانال آینده علم و تکنولوژی
۲:۲۱

حل مشکلات کم آبی

دو سال پیش ۱۵۳ بازدید
۲:۴۵

فوتون‌ها را حس کنید

دو سال پیش ۱۵۲ بازدید
۲:۱۶

قاتل گلوله‌های برفی

دو سال پیش ۱۵۲ بازدید
۳:۱۵

قدرت خورشید

دو سال پیش ۱۵۲ بازدید
۲:۴۱

تنفس ذغال سنگ

دو سال پیش ۱۵۲ بازدید
۵:۹

مواد اولیه با George Zaidan، قسمت ۶

دو سال پیش ۱۵۰ بازدید
۰:۲:۰

Ron Howard

دو سال پیش ۱۴۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آینده علم و تکنولوژی
۱:۲

Transforming a Spinach Leaf Into Beating Human Hea...

دو سال پیش ۲۳۸ بازدید
۵۹

شکر شما را بیش فعال می‌کند؟

دو سال پیش ۱۹۵ بازدید
۲:۵۶

تکنولوژی منحصر یه فرد چیست؟

دو سال پیش ۲۲۰ بازدید
۲:۱۶

مشاهده‌ی دنیای مدرن

دو سال پیش ۲۰۲ بازدید

آینده علم و تکنولوژی

۱:۲

Transforming a Spinach Leaf Into Beating Human Hea...

دو سال پیش ۲۳۸ بازدید
۵۹

شکر شما را بیش فعال می‌کند؟

دو سال پیش ۱۹۵ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آینده علم و تکنولوژی
۲:۲۱

حل مشکلات کم آبی

دو سال پیش ۱۵۳ بازدید
۲:۴۵

فوتون‌ها را حس کنید

دو سال پیش ۱۵۲ بازدید
۲:۱۶

قاتل گلوله‌های برفی

دو سال پیش ۱۵۲ بازدید
۳:۱۵

قدرت خورشید

دو سال پیش ۱۵۲ بازدید
۲:۴۱

تنفس ذغال سنگ

دو سال پیش ۱۵۲ بازدید
۵:۹

مواد اولیه با George Zaidan، قسمت ۶

دو سال پیش ۱۵۰ بازدید
۰:۲:۰

Ron Howard

دو سال پیش ۱۴۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی