دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

درباره کانال


پیشنهادی

در کانال آینده علم و تکنولوژی
۳:۲۵

The Ice Thumpers

دو سال پیش ۱۸۶ بازدید
۳:۲۵

ماموریتی برای نجات شیرها

دو سال پیش ۱۸۳ بازدید
۱:۵۱

روشن و خاموش کردن هوشیاری

دو سال پیش ۱۸۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آینده علم و تکنولوژی
۱:۲

Transforming a Spinach Leaf Into Beating Human Hea...

دو سال پیش ۲۳۸ بازدید
۵۹

شکر شما را بیش فعال می‌کند؟

دو سال پیش ۱۹۶ بازدید
۲:۵۶

تکنولوژی منحصر یه فرد چیست؟

دو سال پیش ۲۲۰ بازدید
۲:۱۶

مشاهده‌ی دنیای مدرن

دو سال پیش ۲۰۲ بازدید

آینده علم و تکنولوژی

۱:۲

Transforming a Spinach Leaf Into Beating Human Hea...

دو سال پیش ۲۳۸ بازدید
۵۹

شکر شما را بیش فعال می‌کند؟

دو سال پیش ۱۹۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آینده علم و تکنولوژی
۳:۲۵

The Ice Thumpers

دو سال پیش ۱۸۶ بازدید
۳:۲۵

ماموریتی برای نجات شیرها

دو سال پیش ۱۸۳ بازدید
۱:۵۱

روشن و خاموش کردن هوشیاری

دو سال پیش ۱۸۰ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی