دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

قسمت پایانی (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۸۱ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۵۴ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۴۱ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۰ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت چهارم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۷ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت سوم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۲ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت دوم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۱ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت اول (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۵۰ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

تریلر انیمیشن Frozen

چهار ماه پیش ۶۷ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند


پیشنهادی

در کانال انیمیشن Frozen
۰۰:۱۲:۰۰

قسمت سوم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۲ بازدید
۰۰:۱۰:۱۸

قسمت دوم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۱ بازدید
۰۰:۱۵:۰۰

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۰ بازدید
۰۰:۰۲:۲۴

تریلر انیمیشن Frozen

چهار ماه پیش ۶۷ بازدید
۰۰:۱۱:۰۱

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۵۴ بازدید
۰۰:۱۷:۳۵

قسمت اول (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۵۰ بازدید
۰۰:۱۰:۰۰

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۴۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال انیمیشن Frozen
۰۰:۱۱:۰۱

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۵۴ بازدید
۰۰:۱۰:۰۰

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۴۱ بازدید
۰۰:۱۵:۰۰

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۰ بازدید
۰۰:۱۲:۰۰

قسمت سوم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۲ بازدید
۰۰:۱۰:۱۸

قسمت دوم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۱ بازدید
۰۰:۱۷:۳۵

قسمت اول (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۵۰ بازدید

Frozen

۰۰:۱۱:۰۱

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۵۴ بازدید
۰۰:۱۰:۰۰

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۴۱ بازدید
۰۰:۱۵:۰۰

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال انیمیشن Frozen
۰۰:۱۲:۰۰

قسمت سوم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۲ بازدید
۰۰:۱۰:۱۸

قسمت دوم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۱ بازدید
۰۰:۱۵:۰۰

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۷۰ بازدید
۰۰:۰۲:۲۴

تریلر انیمیشن Frozen

چهار ماه پیش ۶۷ بازدید
۰۰:۱۱:۰۱

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۵۴ بازدید
۰۰:۱۷:۳۵

قسمت اول (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۵۰ بازدید
۰۰:۱۰:۰۰

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

چهار ماه پیش ۴۱ بازدید