دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

قسمت پایانی (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۵۰ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۱۲ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۸۹ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۰۹ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت چهارم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۲۴ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت سوم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۲۹ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت دوم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۰۷ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت اول (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۱۱ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

تریلر انیمیشن Frozen

هشت ماه پیش ۱۱۷ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند


پیشنهادی

در کانال انیمیشن Frozen
۰۰:۱۲:۰۰

قسمت سوم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۲۹ بازدید
۰۰:۰۲:۲۴

تریلر انیمیشن Frozen

هشت ماه پیش ۱۱۷ بازدید
۰۰:۱۱:۰۱

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۱۲ بازدید
۰۰:۱۷:۳۵

قسمت اول (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۱۱ بازدید
۰۰:۱۵:۰۰

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۰۹ بازدید
۰۰:۱۰:۱۸

قسمت دوم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۰۷ بازدید
۰۰:۱۰:۰۰

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۸۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال انیمیشن Frozen
۰۰:۱۱:۰۱

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۱۲ بازدید
۰۰:۱۰:۰۰

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۸۹ بازدید
۰۰:۱۵:۰۰

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۰۹ بازدید
۰۰:۱۲:۰۰

قسمت سوم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۲۹ بازدید
۰۰:۱۰:۱۸

قسمت دوم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۰۷ بازدید
۰۰:۱۷:۳۵

قسمت اول (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۱۱ بازدید

Frozen

۰۰:۱۱:۰۱

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۱۲ بازدید
۰۰:۱۰:۰۰

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۸۹ بازدید
۰۰:۱۵:۰۰

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۰۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال انیمیشن Frozen
۰۰:۱۲:۰۰

قسمت سوم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۲۹ بازدید
۰۰:۰۲:۲۴

تریلر انیمیشن Frozen

هشت ماه پیش ۱۱۷ بازدید
۰۰:۱۱:۰۱

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۱۲ بازدید
۰۰:۱۷:۳۵

قسمت اول (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۱۱ بازدید
۰۰:۱۵:۰۰

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۰۹ بازدید
۰۰:۱۰:۱۸

قسمت دوم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۱۰۷ بازدید
۰۰:۱۰:۰۰

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

هشت ماه پیش ۸۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی