دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

قسمت پایانی (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۳۲ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۰۱ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۷۹ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۰۳ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت چهارم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۱۱ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت سوم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۱۶ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت دوم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۹۸ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

قسمت اول (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۹۹ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند

تریلر انیمیشن Frozen

هفت ماه پیش ۱۰۲ بازدید

منجمد یا یخ‌زده (به انگلیسی: Frozen) همچنین شناخته شده با نام‌های ملکه برفی و ملکه یخی، و در بعضی نسخه‌ها ترجمه شده سرزمین یخبندان، یک فیلم موزیکال و پویانمایی رایانه‌ای آمریکایی ساخته والت دیزنی پیکچرز است این فیلم بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور هانس کریستیان آندرسن ساخته شده است این فیلم پنجاه و سومین انیمیشن کلاسیک والت دیزنی است و بازیگران مطرحی نظیر کریستن بل، ایدینا منزل و جاناتان گروف در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند


پیشنهادی

در کانال انیمیشن Frozen
۰۰:۱۲:۰۰

قسمت سوم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۱۶ بازدید
۰۰:۱۵:۰۰

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۰۳ بازدید
۰۰:۰۲:۲۴

تریلر انیمیشن Frozen

هفت ماه پیش ۱۰۲ بازدید
۰۰:۱۱:۰۱

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۰۱ بازدید
۰۰:۱۷:۳۵

قسمت اول (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۹۹ بازدید
۰۰:۱۰:۱۸

قسمت دوم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۹۸ بازدید
۰۰:۱۰:۰۰

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۷۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال انیمیشن Frozen
۰۰:۱۱:۰۱

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۰۱ بازدید
۰۰:۱۰:۰۰

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۷۹ بازدید
۰۰:۱۵:۰۰

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۰۳ بازدید
۰۰:۱۲:۰۰

قسمت سوم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۱۶ بازدید
۰۰:۱۰:۱۸

قسمت دوم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۹۸ بازدید
۰۰:۱۷:۳۵

قسمت اول (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۹۹ بازدید

Frozen

۰۰:۱۱:۰۱

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۰۱ بازدید
۰۰:۱۰:۰۰

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۷۹ بازدید
۰۰:۱۵:۰۰

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۰۳ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال انیمیشن Frozen
۰۰:۱۲:۰۰

قسمت سوم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۱۶ بازدید
۰۰:۱۵:۰۰

قسمت پنجم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۰۳ بازدید
۰۰:۰۲:۲۴

تریلر انیمیشن Frozen

هفت ماه پیش ۱۰۲ بازدید
۰۰:۱۱:۰۱

قسمت هفتم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۱۰۱ بازدید
۰۰:۱۷:۳۵

قسمت اول (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۹۹ بازدید
۰۰:۱۰:۱۸

قسمت دوم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۹۸ بازدید
۰۰:۱۰:۰۰

قسمت ششم (نسخه زبان اصلی)

هفت ماه پیش ۷۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی