دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

یازده ماه پیش ۹۳۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: پایه

یازده ماه پیش ۱۱۳۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

یازده ماه پیش ۱۳۴۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: چشم های کارتونی

یازده ماه پیش ۸۷۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

یازده ماه پیش ۱۱۴۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: روباه

یازده ماه پیش ۸۱۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی:قایق

یازده ماه پیش ۹۰۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: چگونه می توان کاغذ مربع شکل را ۵ ب...

یازده ماه پیش ۵۵۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه المالس

یازده ماه پیش ۱۰۱۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه خوک

یازده ماه پیش ۱۲۱۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه مربع

یازده ماه پیش ۱۲۲۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: ساخت یک متساوی الاضاع با کاغذ A4

یازده ماه پیش ۱۳۱۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پروانه

یازده ماه پیش ۱۱۲۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود سامورایی

یازده ماه پیش ۱۲۸۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: گوسفند

یازده ماه پیش ۵۴۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: نگهدارنده کارت طرح گل

یازده ماه پیش ۵۴۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: ساخت شش وجهی از مستطیل

یازده ماه پیش ۶۲۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: آبنبات

یازده ماه پیش ۶۰۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Corset / Bodice Instruct...

یازده ماه پیش ۵۰۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Free Printable Origami Paper - P...

یازده ماه پیش ۸۶۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: کدو تنبل

یازده ماه پیش ۵۹۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه بمب آبی

یازده ماه پیش ۲۱۹۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه چند وجهی

یازده ماه پیش ۵۷۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Fish Base

یازده ماه پیش ۱۱۳۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: بشقاب ستاره‌ای

یازده ماه پیش ۱۳۴۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه ماسو

یازده ماه پیش ۱۰۲۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: خانه جعبه ای

یازده ماه پیش ۷۸۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه گرد

یازده ماه پیش ۱۰۱۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: تاج پنج وجهی

یازده ماه پیش ۷۴۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه غورباقه

یازده ماه پیش ۶۰۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

درباره کانال

کاردستی های بدون چسب


پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۲:۴۶

آموزش اوریگامی‌: نامه مربعی

یازده ماه پیش ۶۷۶ بازدید
۱۹:۴۲

آموزش اوریگامی: جعبه عید پاک

یازده ماه پیش ۶۵۷ بازدید
۹:۵۰

آموزش اوریگامی‌: خرگوش

یازده ماه پیش ۶۲۱ بازدید
۵:۵۰

آموزش اوریگامی: پایه غورباقه

یازده ماه پیش ۶۰۳ بازدید
۸:۴۹

آموزش اوریگامی: جامداری مستطیلی

یازده ماه پیش ۵۸۶ بازدید
۷:۳۲

آموزش اوریگامی: جعبه هدیه

یازده ماه پیش ۵۰۹ بازدید
۱۵:۱۳

آموزش اوریگامی: نگهدارنده کارت

یازده ماه پیش ۳۵۴ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال اوریگامی
۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

یازده ماه پیش ۹۳۱ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

یازده ماه پیش ۱۱۳۲ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

یازده ماه پیش ۱۳۴۴ بازدید
۵:۳۸

آموزش اوریگامی‌: چشم های کارتونی

یازده ماه پیش ۸۷۶ بازدید
۱۱:۲۱

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

یازده ماه پیش ۱۱۴۹ بازدید
۴:۴۷

آموزش اوریگامی: روباه

یازده ماه پیش ۸۱۴ بازدید
۲:۵۴

آموزش اوریگامی:قایق

یازده ماه پیش ۹۰۷ بازدید

اوریگامی برای تازه کاران

مشاهده همه

اوریگامی مجموعه هدیه روز مادر

۱۰:۳۹

آموزش اوریگامی: کتاب کوچک

یازده ماه پیش ۱۵۰۵ بازدید
۱۳:۴۸

آموزش اوریگامی‌: نیلوفر آبی

یازده ماه پیش ۲۴۶۳ بازدید
۷:۱۶

آموزش اوریگامی: نیلوفر آبی ساده

یازده ماه پیش ۱۰۷۷ بازدید
۳:۵۸

آموزش اوریگامی: پاپیون

یازده ماه پیش ۶۳۰ بازدید
مشاهده همه

محبوب ترین اوریگامی ها

۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

یازده ماه پیش ۹۳۱ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

یازده ماه پیش ۱۱۳۲ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

یازده ماه پیش ۱۳۴۴ بازدید
۵:۳۸

آموزش اوریگامی‌: چشم های کارتونی

یازده ماه پیش ۸۷۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۲:۴۶

آموزش اوریگامی‌: نامه مربعی

یازده ماه پیش ۶۷۶ بازدید
۱۹:۴۲

آموزش اوریگامی: جعبه عید پاک

یازده ماه پیش ۶۵۷ بازدید
۹:۵۰

آموزش اوریگامی‌: خرگوش

یازده ماه پیش ۶۲۱ بازدید
۵:۵۰

آموزش اوریگامی: پایه غورباقه

یازده ماه پیش ۶۰۳ بازدید
۸:۴۹

آموزش اوریگامی: جامداری مستطیلی

یازده ماه پیش ۵۸۶ بازدید
۷:۳۲

آموزش اوریگامی: جعبه هدیه

یازده ماه پیش ۵۰۹ بازدید
۱۵:۱۳

آموزش اوریگامی: نگهدارنده کارت

یازده ماه پیش ۳۵۴ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی