دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

سه سال پیش ۱۶۳۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: پایه

سه سال پیش ۱۵۰۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

سه سال پیش ۱۶۴۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: چشم های کارتونی

سه سال پیش ۱۴۱۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

سه سال پیش ۱۵۸۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: روباه

سه سال پیش ۱۱۹۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی:قایق

سه سال پیش ۱۴۳۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: چگونه می توان کاغذ مربع شکل را ۵ ب...

سه سال پیش ۱۰۱۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه المالس

سه سال پیش ۱۳۱۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه خوک

سه سال پیش ۱۷۴۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه مربع

سه سال پیش ۱۸۰۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: ساخت یک متساوی الاضاع با کاغذ A4

سه سال پیش ۱۶۹۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پروانه

سه سال پیش ۱۵۹۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود سامورایی

سه سال پیش ۲۰۷۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: گوسفند

سه سال پیش ۹۹۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: نگهدارنده کارت طرح گل

سه سال پیش ۸۴۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: ساخت شش وجهی از مستطیل

سه سال پیش ۹۵۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: آبنبات

سه سال پیش ۸۴۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Corset / Bodice Instruct...

سه سال پیش ۸۱۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Free Printable Origami Paper - P...

سه سال پیش ۱۱۱۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: کدو تنبل

سه سال پیش ۱۱۰۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه بمب آبی

سه سال پیش ۳۳۵۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه چند وجهی

سه سال پیش ۹۸۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Fish Base

سه سال پیش ۱۴۸۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: بشقاب ستاره‌ای

سه سال پیش ۱۷۱۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه ماسو

سه سال پیش ۱۴۱۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: خانه جعبه ای

سه سال پیش ۱۳۲۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه گرد

سه سال پیش ۱۵۵۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: تاج پنج وجهی

سه سال پیش ۱۰۸۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه غورباقه

سه سال پیش ۹۳۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

درباره کانال

کاردستی های بدون چسب


پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۶:۳۰

آموزش اوریگامی: پروانه

سه سال پیش ۱۵۹۵ بازدید
۴:۳۲

آموزش اوریگامی: قلب ولنتاین

سه سال پیش ۱۵۲۳ بازدید
۱۳:۴۹

آموزش اوریگامی‌: جا تخم مرغی

سه سال پیش ۱۴۶۶ بازدید
۱۲:۴۷

آموزش اوریگامی: جعبه تخت

سه سال پیش ۱۴۵۵ بازدید
۱۳:۱۱

آموزش اوریگامی‌: توتورو

سه سال پیش ۱۴۲۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال اوریگامی
۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

سه سال پیش ۱۶۳۵ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

سه سال پیش ۱۵۰۸ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

سه سال پیش ۱۶۴۵ بازدید
۱۱:۲۱

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

سه سال پیش ۱۵۸۳ بازدید
۴:۴۷

آموزش اوریگامی: روباه

سه سال پیش ۱۱۹۸ بازدید
۲:۵۴

آموزش اوریگامی:قایق

سه سال پیش ۱۴۳۰ بازدید

محبوب ترین اوریگامی ها

۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

سه سال پیش ۱۶۳۵ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

سه سال پیش ۱۵۰۸ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

سه سال پیش ۱۶۴۵ بازدید
مشاهده همه

اوریگامی برای تازه کاران

مشاهده همه

اوریگامی مجموعه هدیه روز مادر

۱۰:۳۹

آموزش اوریگامی: کتاب کوچک

سه سال پیش ۲۲۴۱ بازدید
۱۳:۴۸

آموزش اوریگامی‌: نیلوفر آبی

سه سال پیش ۳۳۹۰ بازدید
۳:۵۸

آموزش اوریگامی: پاپیون

سه سال پیش ۱۱۴۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۶:۳۰

آموزش اوریگامی: پروانه

سه سال پیش ۱۵۹۵ بازدید
۴:۳۲

آموزش اوریگامی: قلب ولنتاین

سه سال پیش ۱۵۲۳ بازدید
۱۳:۴۹

آموزش اوریگامی‌: جا تخم مرغی

سه سال پیش ۱۴۶۶ بازدید
۱۲:۴۷

آموزش اوریگامی: جعبه تخت

سه سال پیش ۱۴۵۵ بازدید
۱۳:۱۱

آموزش اوریگامی‌: توتورو

سه سال پیش ۱۴۲۸ بازدید