دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

یک سال پیش ۹۲۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: پایه

یک سال پیش ۱۱۲۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

یک سال پیش ۱۳۳۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: چشم های کارتونی

یک سال پیش ۸۷۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

یک سال پیش ۱۱۴۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: روباه

یک سال پیش ۸۱۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی:قایق

یک سال پیش ۸۹۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: چگونه می توان کاغذ مربع شکل را ۵ ب...

یک سال پیش ۵۴۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه المالس

یک سال پیش ۱۰۰۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه خوک

یک سال پیش ۱۲۰۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه مربع

یک سال پیش ۱۲۲۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: ساخت یک متساوی الاضاع با کاغذ A4

یک سال پیش ۱۳۰۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پروانه

یک سال پیش ۱۱۱۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود سامورایی

یک سال پیش ۱۲۷۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: گوسفند

یک سال پیش ۵۲۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: نگهدارنده کارت طرح گل

یک سال پیش ۵۳۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: ساخت شش وجهی از مستطیل

یک سال پیش ۶۰۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: آبنبات

یک سال پیش ۵۹۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Corset / Bodice Instruct...

یک سال پیش ۴۹۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Free Printable Origami Paper - P...

یک سال پیش ۸۶۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: کدو تنبل

یک سال پیش ۵۹۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه بمب آبی

یک سال پیش ۲۱۸۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه چند وجهی

یک سال پیش ۵۴۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Fish Base

یک سال پیش ۱۱۳۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: بشقاب ستاره‌ای

یک سال پیش ۱۳۳۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه ماسو

یک سال پیش ۱۰۲۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: خانه جعبه ای

یک سال پیش ۷۸۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه گرد

یک سال پیش ۹۸۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: تاج پنج وجهی

یک سال پیش ۷۳۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه غورباقه

یک سال پیش ۵۹۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

درباره کانال

کاردستی های بدون چسب


پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۱۶:۲۹

آموزش اوریگامی: تاج ستاره ای

یک سال پیش ۱۰۶۴ بازدید
۵:۳

آموزش اوریگامی: پنج ضلعی

یک سال پیش ۱۰۹۹ بازدید
۹:۱

آموزش اوریگامی‌: جعبه پیچشی

یک سال پیش ۱۲۷۹ بازدید
۱۱:۴

آموزش اوریگامی: جعبه دردار

یک سال پیش ۱۲۹۹ بازدید
۱۴:۳۱

آموزش اوریگامی: خانه

یک سال پیش ۱۳۰۲ بازدید
۹:۵۷

آموزش اوریگامی: قلب پف کرده

یک سال پیش ۳۴۶۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال اوریگامی
۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

یک سال پیش ۹۲۳ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

یک سال پیش ۱۱۲۷ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

یک سال پیش ۱۳۳۹ بازدید
۱۱:۲۱

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

یک سال پیش ۱۱۴۰ بازدید
۴:۴۷

آموزش اوریگامی: روباه

یک سال پیش ۸۱۶ بازدید
۲:۵۴

آموزش اوریگامی:قایق

یک سال پیش ۸۹۸ بازدید

اوریگامی مجموعه هدیه روز مادر

۱۰:۳۹

آموزش اوریگامی: کتاب کوچک

یک سال پیش ۱۴۸۴ بازدید
۱۳:۴۸

آموزش اوریگامی‌: نیلوفر آبی

یک سال پیش ۲۴۴۲ بازدید
۳:۵۸

آموزش اوریگامی: پاپیون

یک سال پیش ۶۱۲ بازدید
مشاهده همه

محبوب ترین اوریگامی ها

۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

یک سال پیش ۹۲۳ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

یک سال پیش ۱۱۲۷ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

یک سال پیش ۱۳۳۹ بازدید
مشاهده همه

اوریگامی برای تازه کاران

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۱۶:۲۹

آموزش اوریگامی: تاج ستاره ای

یک سال پیش ۱۰۶۴ بازدید
۵:۳

آموزش اوریگامی: پنج ضلعی

یک سال پیش ۱۰۹۹ بازدید
۹:۱

آموزش اوریگامی‌: جعبه پیچشی

یک سال پیش ۱۲۷۹ بازدید
۱۱:۴

آموزش اوریگامی: جعبه دردار

یک سال پیش ۱۲۹۹ بازدید
۱۴:۳۱

آموزش اوریگامی: خانه

یک سال پیش ۱۳۰۲ بازدید
۹:۵۷

آموزش اوریگامی: قلب پف کرده

یک سال پیش ۳۴۶۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی