دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

یک سال پیش ۱۱۰۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: پایه

یک سال پیش ۱۲۰۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

یک سال پیش ۱۴۱۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: چشم های کارتونی

یک سال پیش ۹۵۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

یک سال پیش ۱۲۶۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: روباه

یک سال پیش ۹۳۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی:قایق

یک سال پیش ۱۰۷۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: چگونه می توان کاغذ مربع شکل را ۵ ب...

یک سال پیش ۷۱۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه المالس

یک سال پیش ۱۰۶۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه خوک

یک سال پیش ۱۳۰۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه مربع

یک سال پیش ۱۳۷۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: ساخت یک متساوی الاضاع با کاغذ A4

یک سال پیش ۱۴۰۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پروانه

یک سال پیش ۱۲۲۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود سامورایی

یک سال پیش ۱۴۸۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: گوسفند

یک سال پیش ۶۳۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: نگهدارنده کارت طرح گل

یک سال پیش ۵۹۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: ساخت شش وجهی از مستطیل

یک سال پیش ۶۸۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: آبنبات

یک سال پیش ۶۴۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Corset / Bodice Instruct...

یک سال پیش ۵۶۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Free Printable Origami Paper - P...

یک سال پیش ۹۱۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: کدو تنبل

یک سال پیش ۷۳۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه بمب آبی

یک سال پیش ۲۴۶۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه چند وجهی

یک سال پیش ۶۵۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Fish Base

یک سال پیش ۱۲۱۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: بشقاب ستاره‌ای

یک سال پیش ۱۴۰۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه ماسو

یک سال پیش ۱۱۸۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: خانه جعبه ای

یک سال پیش ۹۴۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه گرد

یک سال پیش ۱۱۳۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: تاج پنج وجهی

یک سال پیش ۸۱۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه غورباقه

یک سال پیش ۶۵۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

درباره کانال

کاردستی های بدون چسب


پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۵:۳

آموزش اوریگامی: پنج ضلعی

یک سال پیش ۱۲۲۸ بازدید
۹:۱

آموزش اوریگامی‌: جعبه پیچشی

یک سال پیش ۱۳۷۰ بازدید
۱۱:۴

آموزش اوریگامی: جعبه دردار

یک سال پیش ۱۴۱۰ بازدید
۱۴:۳۱

آموزش اوریگامی: خانه

یک سال پیش ۱۵۵۰ بازدید
۹:۵۷

آموزش اوریگامی: قلب پف کرده

یک سال پیش ۴۵۳۵ بازدید
۵:۵۰

آموزش اوریگامی: بستنی پیچی

یک سال پیش ۹۰۴ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال اوریگامی
۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

یک سال پیش ۱۱۰۹ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

یک سال پیش ۱۲۰۲ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

یک سال پیش ۱۴۱۲ بازدید
۱۱:۲۱

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

یک سال پیش ۱۲۶۵ بازدید
۴:۴۷

آموزش اوریگامی: روباه

یک سال پیش ۹۳۴ بازدید
۲:۵۴

آموزش اوریگامی:قایق

یک سال پیش ۱۰۷۳ بازدید

محبوب ترین اوریگامی ها

۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

یک سال پیش ۱۱۰۹ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

یک سال پیش ۱۲۰۲ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

یک سال پیش ۱۴۱۲ بازدید
مشاهده همه

اوریگامی مجموعه هدیه روز مادر

۱۰:۳۹

آموزش اوریگامی: کتاب کوچک

یک سال پیش ۱۷۶۷ بازدید
۱۳:۴۸

آموزش اوریگامی‌: نیلوفر آبی

یک سال پیش ۲۷۶۲ بازدید
۳:۵۸

آموزش اوریگامی: پاپیون

یک سال پیش ۷۸۲ بازدید
مشاهده همه

اوریگامی برای تازه کاران

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۵:۳

آموزش اوریگامی: پنج ضلعی

یک سال پیش ۱۲۲۸ بازدید
۹:۱

آموزش اوریگامی‌: جعبه پیچشی

یک سال پیش ۱۳۷۰ بازدید
۱۱:۴

آموزش اوریگامی: جعبه دردار

یک سال پیش ۱۴۱۰ بازدید
۱۴:۳۱

آموزش اوریگامی: خانه

یک سال پیش ۱۵۵۰ بازدید
۹:۵۷

آموزش اوریگامی: قلب پف کرده

یک سال پیش ۴۵۳۵ بازدید
۵:۵۰

آموزش اوریگامی: بستنی پیچی

یک سال پیش ۹۰۴ بازدید