دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

ده ماه پیش ۸۹۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: پایه

ده ماه پیش ۱۱۰۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

ده ماه پیش ۱۳۱۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: چشم های کارتونی

ده ماه پیش ۸۴۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

ده ماه پیش ۱۱۱۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: روباه

ده ماه پیش ۷۸۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی:قایق

ده ماه پیش ۸۶۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: چگونه می توان کاغذ مربع شکل را ۵ ب...

ده ماه پیش ۵۱۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه المالس

ده ماه پیش ۹۸۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه خوک

ده ماه پیش ۱۱۸۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه مربع

ده ماه پیش ۱۲۰۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: ساخت یک متساوی الاضاع با کاغذ A4

ده ماه پیش ۱۲۸۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پروانه

ده ماه پیش ۱۰۹۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود سامورایی

ده ماه پیش ۱۲۳۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: گوسفند

ده ماه پیش ۵۰۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: نگهدارنده کارت طرح گل

ده ماه پیش ۵۱۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: ساخت شش وجهی از مستطیل

ده ماه پیش ۵۸۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: آبنبات

ده ماه پیش ۵۶۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Corset / Bodice Instruct...

ده ماه پیش ۴۷۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Free Printable Origami Paper - P...

ده ماه پیش ۸۳۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: کدو تنبل

ده ماه پیش ۵۶۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه بمب آبی

ده ماه پیش ۲۱۳۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه چند وجهی

ده ماه پیش ۵۱۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Fish Base

ده ماه پیش ۱۱۱۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: بشقاب ستاره‌ای

ده ماه پیش ۱۳۰۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه ماسو

ده ماه پیش ۹۹۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: خانه جعبه ای

ده ماه پیش ۷۵۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه گرد

ده ماه پیش ۹۴۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: تاج پنج وجهی

ده ماه پیش ۷۱۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه غورباقه

ده ماه پیش ۵۷۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.


پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۱۲:۲۷

آموزش اوریگامی: جامدادی

ده ماه پیش ۱۲۱۹ بازدید
۱۷:۲۸

آموزش اوریگامی: دورمون

ده ماه پیش ۱۱۱۶ بازدید
۲:۱۹

آموزش اوریگامی‌: قلب

ده ماه پیش ۱۰۹۷ بازدید
۵:۱

آموزش اوریگامی‌: توت فرنگی

ده ماه پیش ۷۷۰ بازدید
۱۲:۱۷

آموزش اوریگامی: خفاش

ده ماه پیش ۷۰۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال اوریگامی
۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

ده ماه پیش ۸۹۶ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

ده ماه پیش ۱۱۰۶ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

ده ماه پیش ۱۳۱۹ بازدید
۱۱:۲۱

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

ده ماه پیش ۱۱۱۴ بازدید
۴:۴۷

آموزش اوریگامی: روباه

ده ماه پیش ۷۸۵ بازدید
۲:۵۴

آموزش اوریگامی:قایق

ده ماه پیش ۸۶۲ بازدید

محبوب ترین اوریگامی ها

۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

ده ماه پیش ۸۹۶ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

ده ماه پیش ۱۱۰۶ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

ده ماه پیش ۱۳۱۹ بازدید
مشاهده همه

اوریگامی برای تازه کاران

مشاهده همه

اوریگامی مجموعه هدیه روز مادر

۱۰:۳۹

آموزش اوریگامی: کتاب کوچک

ده ماه پیش ۱۴۱۶ بازدید
۱۳:۴۸

آموزش اوریگامی‌: نیلوفر آبی

ده ماه پیش ۲۳۷۳ بازدید
۳:۵۸

آموزش اوریگامی: پاپیون

ده ماه پیش ۵۷۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۱۲:۲۷

آموزش اوریگامی: جامدادی

ده ماه پیش ۱۲۱۹ بازدید
۱۷:۲۸

آموزش اوریگامی: دورمون

ده ماه پیش ۱۱۱۶ بازدید
۲:۱۹

آموزش اوریگامی‌: قلب

ده ماه پیش ۱۰۹۷ بازدید
۵:۱

آموزش اوریگامی‌: توت فرنگی

ده ماه پیش ۷۷۰ بازدید
۱۲:۱۷

آموزش اوریگامی: خفاش

ده ماه پیش ۷۰۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی