دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

هفت ماه پیش ۷۹۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: پایه

هفت ماه پیش ۱۰۳۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

هفت ماه پیش ۱۲۴۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: چشم های کارتونی

هفت ماه پیش ۷۸۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

هفت ماه پیش ۱۰۱۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: روباه

هفت ماه پیش ۷۱۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی:قایق

هفت ماه پیش ۷۲۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: چگونه می توان کاغذ مربع شکل را ۵ ب...

هفت ماه پیش ۴۴۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه المالس

هفت ماه پیش ۸۸۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه خوک

هفت ماه پیش ۱۱۰۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه مربع

هفت ماه پیش ۱۱۰۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: ساخت یک متساوی الاضاع با کاغذ A4

هفت ماه پیش ۱۲۰۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پروانه

هفت ماه پیش ۱۰۱۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود سامورایی

هفت ماه پیش ۱۰۷۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: گوسفند

هفت ماه پیش ۴۲۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: نگهدارنده کارت طرح گل

هفت ماه پیش ۴۵۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: ساخت شش وجهی از مستطیل

هفت ماه پیش ۵۲۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: آبنبات

هفت ماه پیش ۴۹۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Corset / Bodice Instruct...

هفت ماه پیش ۴۲۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Free Printable Origami Paper - P...

هفت ماه پیش ۷۹۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: کدو تنبل

هفت ماه پیش ۴۹۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه بمب آبی

هفت ماه پیش ۱۸۵۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه چند وجهی

هفت ماه پیش ۳۸۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Fish Base

هفت ماه پیش ۱۰۲۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: بشقاب ستاره‌ای

هفت ماه پیش ۱۲۲۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه ماسو

هفت ماه پیش ۹۰۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: خانه جعبه ای

هفت ماه پیش ۶۴۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه گرد

هفت ماه پیش ۷۳۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: تاج پنج وجهی

هفت ماه پیش ۶۳۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پایه غورباقه

هفت ماه پیش ۵۲۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

درباره کانال

کاردستی های بدون چسب


پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۱۹:۳۶

آموزش اوریگامی: جعبه ۹ تایی

هفت ماه پیش ۱۶۴ بازدید
۱۲:۲۷

آموزش اوریگامی: جامدادی

هفت ماه پیش ۱۱۱۰ بازدید
۱۷:۲۸

آموزش اوریگامی: دورمون

هفت ماه پیش ۱۰۴۳ بازدید
۲:۱۹

آموزش اوریگامی‌: قلب

هفت ماه پیش ۱۰۰۱ بازدید
۵:۱

آموزش اوریگامی‌: توت فرنگی

هفت ماه پیش ۶۷۳ بازدید
۱۲:۱۷

آموزش اوریگامی: خفاش

هفت ماه پیش ۶۰۱ بازدید
۱۷:۵۳

آموزش اوریگامی: شبدر

هفت ماه پیش ۴۵۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال اوریگامی
۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

هفت ماه پیش ۷۹۶ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

هفت ماه پیش ۱۰۳۶ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

هفت ماه پیش ۱۲۴۶ بازدید
۱۱:۲۱

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

هفت ماه پیش ۱۰۱۸ بازدید
۴:۴۷

آموزش اوریگامی: روباه

هفت ماه پیش ۷۱۲ بازدید
۲:۵۴

آموزش اوریگامی:قایق

هفت ماه پیش ۷۲۰ بازدید

اوریگامی مجموعه هدیه روز مادر

۱۰:۳۹

آموزش اوریگامی: کتاب کوچک

هفت ماه پیش ۱۱۷۱ بازدید
۱۳:۴۸

آموزش اوریگامی‌: نیلوفر آبی

هفت ماه پیش ۲۰۸۵ بازدید
۳:۵۸

آموزش اوریگامی: پاپیون

هفت ماه پیش ۴۲۸ بازدید
مشاهده همه

اوریگامی برای تازه کاران

مشاهده همه

محبوب ترین اوریگامی ها

۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

هفت ماه پیش ۷۹۶ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

هفت ماه پیش ۱۰۳۶ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

هفت ماه پیش ۱۲۴۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۱۹:۳۶

آموزش اوریگامی: جعبه ۹ تایی

هفت ماه پیش ۱۶۴ بازدید
۱۲:۲۷

آموزش اوریگامی: جامدادی

هفت ماه پیش ۱۱۱۰ بازدید
۱۷:۲۸

آموزش اوریگامی: دورمون

هفت ماه پیش ۱۰۴۳ بازدید
۲:۱۹

آموزش اوریگامی‌: قلب

هفت ماه پیش ۱۰۰۱ بازدید
۵:۱

آموزش اوریگامی‌: توت فرنگی

هفت ماه پیش ۶۷۳ بازدید
۱۲:۱۷

آموزش اوریگامی: خفاش

هفت ماه پیش ۶۰۱ بازدید
۱۷:۵۳

آموزش اوریگامی: شبدر

هفت ماه پیش ۴۵۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی