دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش اوریگامی‌: نامه مربعی

سه سال پیش ۹۷۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: قلب ولنتاین

سه سال پیش ۱۵۲۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: گربه هالووین

سه سال پیش ۱۸۴۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: کیف طرح کدو مناسب هالووین

سه سال پیش ۱۵۷۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه نامه مستطیلی

سه سال پیش ۱۰۹۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پنج ضلعی

سه سال پیش ۱۵۹۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: بستنی

سه سال پیش ۱۸۱۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: کارت ولنتاین طرح قلب

سه سال پیش ۱۱۵۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پاکت نگهداری کاغذ

سه سال پیش ۱۴۲۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: ساخت پنج ضلعی از مربع

سه سال پیش ۱۱۷۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جا تخم مرغی

سه سال پیش ۱۴۶۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: ترقه کریسمس

سه سال پیش ۱۴۸۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه خرگوشی

سه سال پیش ۱۵۵۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: هویج

سه سال پیش ۱۵۰۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی - Origami Gatefold Box Tutorial V2

سه سال پیش ۷۹۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه طرح کریستال

سه سال پیش ۱۵۱۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه بلند

سه سال پیش ۷۹۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: دراور کاغذی

سه سال پیش ۱۱۸۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه جواهر

سه سال پیش ۱۳۵۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: خرگوش

سه سال پیش ۱۰۷۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه ۴ تایی ماسو

سه سال پیش ۵۶۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پیکاچو

سه سال پیش ۶۲۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پاکت نامه طرح بامبو

سه سال پیش ۱۸۶۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: توتورو

سه سال پیش ۱۴۲۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: شکوفه گیلاس

سه سال پیش ۸۷۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: برش کیک

سه سال پیش ۱۴۶۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه آبنبات

سه سال پیش ۷۶۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: پاکت خرگوشی

سه سال پیش ۷۷۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه هدیه طرح هرم

سه سال پیش ۱۵۲۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه هدیه طرح مثلث

سه سال پیش ۱۲۴۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

درباره کانال

کاردستی های بدون چسب


پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

سه سال پیش ۱۵۱۰ بازدید
۱۳:۳۰

آموزش اوریگامی‌: فولدر

سه سال پیش ۱۵۰۴ بازدید
۲۵:۱۴

آموزش اوریگامی‌: گا رز

سه سال پیش ۱۷۴۴ بازدید
۱۸:۵۲

آموزش اوریگامی‌: جعبه هدیه ۴

سه سال پیش ۱۵۰۳ بازدید
۱۸:۵۸

آموزش اوریگامی: جعبه خرگوشی

سه سال پیش ۱۵۵۷ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

سه سال پیش ۱۶۴۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال اوریگامی
۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

سه سال پیش ۱۶۳۷ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

سه سال پیش ۱۵۱۰ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

سه سال پیش ۱۶۴۶ بازدید
۱۱:۲۱

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

سه سال پیش ۱۵۸۴ بازدید
۴:۴۷

آموزش اوریگامی: روباه

سه سال پیش ۱۱۹۹ بازدید
۲:۵۴

آموزش اوریگامی:قایق

سه سال پیش ۱۴۳۳ بازدید

اوریگامی برای تازه کاران

مشاهده همه

اوریگامی مجموعه هدیه روز مادر

۱۰:۳۹

آموزش اوریگامی: کتاب کوچک

سه سال پیش ۲۲۴۲ بازدید
۱۳:۴۸

آموزش اوریگامی‌: نیلوفر آبی

سه سال پیش ۳۳۹۳ بازدید
۳:۵۸

آموزش اوریگامی: پاپیون

سه سال پیش ۱۱۴۷ بازدید
مشاهده همه

محبوب ترین اوریگامی ها

۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

سه سال پیش ۱۶۳۷ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

سه سال پیش ۱۵۱۰ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

سه سال پیش ۱۶۴۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

سه سال پیش ۱۵۱۰ بازدید
۱۳:۳۰

آموزش اوریگامی‌: فولدر

سه سال پیش ۱۵۰۴ بازدید
۲۵:۱۴

آموزش اوریگامی‌: گا رز

سه سال پیش ۱۷۴۴ بازدید
۱۸:۵۲

آموزش اوریگامی‌: جعبه هدیه ۴

سه سال پیش ۱۵۰۳ بازدید
۱۸:۵۸

آموزش اوریگامی: جعبه خرگوشی

سه سال پیش ۱۵۵۷ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

سه سال پیش ۱۶۴۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی