دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش اوریگامی‌: گا رز

سه سال پیش ۱۷۶۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: کتاب کوچک کولاکی

سه سال پیش ۲۱۲۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پاکت هشت وجهی

سه سال پیش ۱۲۵۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه هدیه ۳

سه سال پیش ۸۲۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پروانه

سه سال پیش ۱۵۲۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پاکت قلبی

سه سال پیش ۸۹۷ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه حلقه

سه سال پیش ۱۳۵۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: قلب

سه سال پیش ۱۶۱۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه الماس شکل

سه سال پیش ۱۵۲۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: کتاب چینی

سه سال پیش ۱۴۵۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پاکت نامه سنتی

سه سال پیش ۴۰۵۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه هدیه ۴

سه سال پیش ۱۵۱۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه هدیه ۵

سه سال پیش ۲۶۰۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه قلب شکل

سه سال پیش ۱۴۵۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: نیلوفر آبی ساده

سه سال پیش ۱۶۴۲ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: قلب باریک

سه سال پیش ۱۲۷۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: قلب پف کرده

سه سال پیش ۶۵۰۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: قلم کتاب طرح قلب

سه سال پیش ۱۳۸۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

درباره کانال

کاردستی های بدون چسب


پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۱۶:۱۱

آموزش اوریگامی: خرگوش کوچولو

سه سال پیش ۲۴۵۹ بازدید
۱:۴۳

آموزش اوریگامی: پایه المالس

سه سال پیش ۱۳۴۷ بازدید
۱۶:۵۴

آموزش اوریگامی‌: جعبه بازی XO

سه سال پیش ۱۴۲۷ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال اوریگامی
۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

سه سال پیش ۱۶۵۹ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

سه سال پیش ۱۵۳۳ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

سه سال پیش ۱۶۶۰ بازدید
۱۱:۲۱

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

سه سال پیش ۱۶۰۲ بازدید
۴:۴۷

آموزش اوریگامی: روباه

سه سال پیش ۱۲۰۹ بازدید
۲:۵۴

آموزش اوریگامی:قایق

سه سال پیش ۱۴۶۳ بازدید

محبوب ترین اوریگامی ها

۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

سه سال پیش ۱۶۵۹ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

سه سال پیش ۱۵۳۳ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

سه سال پیش ۱۶۶۰ بازدید
مشاهده همه

اوریگامی مجموعه هدیه روز مادر

۱۰:۳۹

آموزش اوریگامی: کتاب کوچک

سه سال پیش ۲۲۷۴ بازدید
۱۳:۴۸

آموزش اوریگامی‌: نیلوفر آبی

سه سال پیش ۳۴۲۴ بازدید
۳:۵۸

آموزش اوریگامی: پاپیون

سه سال پیش ۱۱۶۸ بازدید
مشاهده همه

اوریگامی برای تازه کاران

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۱۶:۱۱

آموزش اوریگامی: خرگوش کوچولو

سه سال پیش ۲۴۵۹ بازدید
۱:۴۳

آموزش اوریگامی: پایه المالس

سه سال پیش ۱۳۴۷ بازدید
۱۶:۵۴

آموزش اوریگامی‌: جعبه بازی XO

سه سال پیش ۱۴۲۷ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی