دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش اوریگامی‌: گا رز

سه سال پیش ۱۷۴۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: کتاب کوچک کولاکی

سه سال پیش ۲۱۰۹ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پاکت هشت وجهی

سه سال پیش ۱۲۳۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه هدیه ۳

سه سال پیش ۸۱۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پروانه

سه سال پیش ۱۵۱۰ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پاکت قلبی

سه سال پیش ۸۷۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: جعبه حلقه

سه سال پیش ۱۳۲۵ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: قلب

سه سال پیش ۱۵۹۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه الماس شکل

سه سال پیش ۱۵۰۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: کتاب چینی

سه سال پیش ۱۴۳۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: پاکت نامه سنتی

سه سال پیش ۴۰۳۱ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه هدیه ۴

سه سال پیش ۱۵۰۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه هدیه ۵

سه سال پیش ۲۵۸۶ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی‌: جعبه قلب شکل

سه سال پیش ۱۴۳۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: نیلوفر آبی ساده

سه سال پیش ۱۶۲۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: قلب باریک

سه سال پیش ۱۲۵۸ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: قلب پف کرده

سه سال پیش ۶۴۱۴ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

آموزش اوریگامی: قلم کتاب طرح قلب

سه سال پیش ۱۳۷۳ بازدید

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.

درباره کانال

کاردستی های بدون چسب


پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۳:۳۳

آموزش اوریگامی: قلب

سه سال پیش ۱۳۱۷ بازدید
۴:۲۵

آموزش اوریگامی: نیلوفر آبی

سه سال پیش ۱۲۲۷ بازدید
۳:۵۸

آموزش اوریگامی: پاپیون

سه سال پیش ۱۱۴۷ بازدید
۰:۵:۰

آموزش اوریگامی: جعبه باز

سه سال پیش ۱۰۲۵ بازدید
۱۱:۲۲

آموزش اوریگامی: گوسفند

سه سال پیش ۹۹۹ بازدید
۶:۲۷

آموزش اوریگامی: شکوفه گیلاس

سه سال پیش ۸۷۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال اوریگامی
۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

سه سال پیش ۱۶۳۷ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

سه سال پیش ۱۵۱۰ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

سه سال پیش ۱۶۴۶ بازدید
۱۱:۲۱

آموزش اوریگامی:جعبه هدیه ۶

سه سال پیش ۱۵۸۴ بازدید
۴:۴۷

آموزش اوریگامی: روباه

سه سال پیش ۱۱۹۹ بازدید
۲:۵۴

آموزش اوریگامی:قایق

سه سال پیش ۱۴۳۳ بازدید

اوریگامی مجموعه هدیه روز مادر

۱۰:۳۹

آموزش اوریگامی: کتاب کوچک

سه سال پیش ۲۲۴۲ بازدید
۱۳:۴۸

آموزش اوریگامی‌: نیلوفر آبی

سه سال پیش ۳۳۹۳ بازدید
۳:۵۸

آموزش اوریگامی: پاپیون

سه سال پیش ۱۱۴۷ بازدید
مشاهده همه

محبوب ترین اوریگامی ها

۲:۲۷

آموزش اوریگامی‌: کلاه خود

سه سال پیش ۱۶۳۷ بازدید
۱:۳۱

آموزش اوریگامی‌: پایه

سه سال پیش ۱۵۱۰ بازدید
۱:۱۸

آموزش اوریگامی - Origami Blintz Base

سه سال پیش ۱۶۴۶ بازدید
مشاهده همه

اوریگامی برای تازه کاران

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال اوریگامی
۳:۳۳

آموزش اوریگامی: قلب

سه سال پیش ۱۳۱۷ بازدید
۴:۲۵

آموزش اوریگامی: نیلوفر آبی

سه سال پیش ۱۲۲۷ بازدید
۳:۵۸

آموزش اوریگامی: پاپیون

سه سال پیش ۱۱۴۷ بازدید
۰:۵:۰

آموزش اوریگامی: جعبه باز

سه سال پیش ۱۰۲۵ بازدید
۱۱:۲۲

آموزش اوریگامی: گوسفند

سه سال پیش ۹۹۹ بازدید
۶:۲۷

آموزش اوریگامی: شکوفه گیلاس

سه سال پیش ۸۷۸ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی