دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

8 Secrets of Success - Richard St John

دو سال پیش ۳۹۸ بازدید

یک تجربه جدید برای ۳۰ روز - Matt Cutts

دو سال پیش ۳۹۲ بازدید

TED یک سازمان غیر انتفاعی است که وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده های ارزشمند برای عموم شهروندان جهانی شده است. تد که نامش را از ابتدای واژه‌های تکنولوژی (Technology)، سرگرمی(Entertainment) و طراحی (Design) گرفته، حالا به جنبه‌های دیگر هم توجه دارد. دو کنفرانس بهارانه و تابستانه تد در کانادا و اسکاتلند، جایزه جهانی تد، تدیاران، سایت ویدئویی تد، پروژه آزاد ترجمه تد و تداکس از جمله برنامه‌های وابسته به ایده تد هستند که طرفداران زیادی در دنیا دارند.

قدرت گفتن «متچکرم» - Laura Trice

دو سال پیش ۳۸۲ بازدید

TED یک سازمان غیر انتفاعی است که وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده های ارزشمند برای عموم شهروندان جهانی شده است. تد که نامش را از ابتدای واژه‌های تکنولوژی (Technology)، سرگرمی(Entertainment) و طراحی (Design) گرفته، حالا به جنبه‌های دیگر هم توجه دارد. دو کنفرانس بهارانه و تابستانه تد در کانادا و اسکاتلند، جایزه جهانی تد، تدیاران، سایت ویدئویی تد، پروژه آزاد ترجمه تد و تداکس از جمله برنامه‌های وابسته به ایده تد هستند که طرفداران زیادی در دنیا دارند.

وسایل کمتر، خوشحالی بیشتر - Graham Hill

دو سال پیش ۳۷۵ بازدید

TED یک سازمان غیر انتفاعی است که وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده های ارزشمند برای عموم شهروندان جهانی شده است. تد که نامش را از ابتدای واژه‌های تکنولوژی (Technology)، سرگرمی(Entertainment) و طراحی (Design) گرفته، حالا به جنبه‌های دیگر هم توجه دارد. دو کنفرانس بهارانه و تابستانه تد در کانادا و اسکاتلند، جایزه جهانی تد، تدیاران، سایت ویدئویی تد، پروژه آزاد ترجمه تد و تداکس از جمله برنامه‌های وابسته به ایده تد هستند که طرفداران زیادی در دنیا دارند.

پدر و دختر، یک عکس در چند سال - Steven Addis

دو سال پیش ۴۰۳ بازدید

TED یک سازمان غیر انتفاعی است که وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده های ارزشمند برای عموم شهروندان جهانی شده است. تد که نامش را از ابتدای واژه‌های تکنولوژی (Technology)، سرگرمی(Entertainment) و طراحی (Design) گرفته، حالا به جنبه‌های دیگر هم توجه دارد. دو کنفرانس بهارانه و تابستانه تد در کانادا و اسکاتلند، جایزه جهانی تد، تدیاران، سایت ویدئویی تد، پروژه آزاد ترجمه تد و تداکس از جمله برنامه‌های وابسته به ایده تد هستند که طرفداران زیادی در دنیا دارند.

چطور دنیا و یا حداقل خودتان را از دیدارهای بد نجات...

دو سال پیش ۴۲۸ بازدید

TED یک سازمان غیر انتفاعی است که وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده های ارزشمند برای عموم شهروندان جهانی شده است. تد که نامش را از ابتدای واژه‌های تکنولوژی (Technology)، سرگرمی(Entertainment) و طراحی (Design) گرفته، حالا به جنبه‌های دیگر هم توجه دارد. دو کنفرانس بهارانه و تابستانه تد در کانادا و اسکاتلند، جایزه جهانی تد، تدیاران، سایت ویدئویی تد، پروژه آزاد ترجمه تد و تداکس از جمله برنامه‌های وابسته به ایده تد هستند که طرفداران زیادی در دنیا دارند.


پیشنهادی

در کانال بهترین ویدیوهای از کنفرانس جهانی تد
۳:۳۱

8 Secrets of Success - Richard St John

دو سال پیش ۳۹۸ بازدید
۳:۳۰

قدرت گفتن «متچکرم» - Laura Trice

دو سال پیش ۳۸۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال بهترین ویدیوهای از کنفرانس جهانی تد
۳:۳۱

8 Secrets of Success - Richard St John

دو سال پیش ۳۹۸ بازدید
۳:۳۰

قدرت گفتن «متچکرم» - Laura Trice

دو سال پیش ۳۸۲ بازدید

ویدیوهای منتخب و کوتاه از کنفرانس تد

۳:۳۱

8 Secrets of Success - Richard St John

دو سال پیش ۳۹۸ بازدید
۳:۳۰

قدرت گفتن «متچکرم» - Laura Trice

دو سال پیش ۳۸۲ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال بهترین ویدیوهای از کنفرانس جهانی تد
۳:۳۱

8 Secrets of Success - Richard St John

دو سال پیش ۳۹۸ بازدید
۳:۳۰

قدرت گفتن «متچکرم» - Laura Trice

دو سال پیش ۳۸۲ بازدید