دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پیشنهادی

در کانال بهترین ویدیوهای از کنفرانس جهانی تد
۳:۳۰

قدرت گفتن «متچکرم» - Laura Trice

یک سال پیش ۲۳۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال بهترین ویدیوهای از کنفرانس جهانی تد
۳:۳۱

8 Secrets of Success - Richard St John

یک سال پیش ۲۹۳ بازدید
۳:۳۰

قدرت گفتن «متچکرم» - Laura Trice

یک سال پیش ۲۳۶ بازدید

ویدیوهای منتخب و کوتاه از کنفرانس تد

۳:۳۱

8 Secrets of Success - Richard St John

یک سال پیش ۲۹۳ بازدید
۳:۳۰

قدرت گفتن «متچکرم» - Laura Trice

یک سال پیش ۲۳۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال بهترین ویدیوهای از کنفرانس جهانی تد
۳:۳۰

قدرت گفتن «متچکرم» - Laura Trice

یک سال پیش ۲۳۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی