دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «نکات عمومی و کاربردی اتوکد» مربوط به کانال ترفندهای کاربردی اتوکد

ایجاد یک فلش به شکل دلخواه

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۱۳۴ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

قرار دادن یک عکس در یک طراحی

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۱۳۱ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

تغییر دستورالعمل هاشور زدن

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۱۱۹ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

ایجاد هاشورهای مجزا

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۱۱۴ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

ویرایش یک عکس اضافه شده به طراحی

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۱۶۳ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

ابزار «Object Snap Tracking»

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۹۵ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

تبدیل مدل سه بعدی به مدل دو بعدی

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۱۱۱ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

چرخش نقشه در یک طراحی دو بعدی

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۱۳۰ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

گسترش خطوط با استفاده از قابلیت «Fence»

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۱۰۷ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

استفاده از «Presspull» برای ایجاد یک نقشه‌ی سه بعدی

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۱۲۳ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

برش خطوط با استفاده از قابلیت « Fence»

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۷۰ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

اتصال خط به دایره در اتوکد

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۱۳۰ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

نمایش یک نوار ابزار

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۹۹ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

تقاطع‌های ایجاد جسم جامد

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۸۹ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

ایجاد فضای ابری در اطراف یک طرح

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۱۳۱ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

هم تراز کردن طرح‌ها «Align»

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۱۲۷ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...

استفاده از «Fillet» برای برش و یا ادامه دادن خطوط

ترفندهای کاربردی اتوکد دوازده ماه پیش ۱۲۷ بازدید

اتوکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در زمینه ی طراحی و نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند مخصوص محصول شرکت Autodesk است...