دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «ویدیوهای کوتاه از عجایب پزشکی» مربوط به کانال عجایب پزشکی و داروها

مرگ سیاه - عجایب دنیای میکروب‌ها

عجایب پزشکی و داروها دو سال پیش ۴۲۷ بازدید

عجایب شگفت‌انگیز درباره‌ دنیای داروها و پزشکی

تثبیت نیتروژن - عجایب دنیای میکروب‌ها

عجایب پزشکی و داروها دو سال پیش ۳۶۰ بازدید

عجایب شگفت‌انگیز درباره‌ دنیای داروها و پزشکی

آنتی‌بیوتیک‌ها - عجایب دنیای میکروب‌ها

عجایب پزشکی و داروها دو سال پیش ۳۶۱ بازدید

عجایب شگفت‌انگیز درباره‌ دنیای داروها و پزشکی

زندگی روی ماه - عجایب دنیای میکروب‌ها

عجایب پزشکی و داروها دو سال پیش ۳۵۲ بازدید

عجایب شگفت‌انگیز درباره‌ دنیای داروها و پزشکی