دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «نشنال جئوگرافی» مربوط به کانال چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی

حقایق در مورد ارتباطات

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۳۴ بازدید

مستندهایی از کانال مشهور نشنال جئوگرافی، در این مستند‌ها؛ محققان و صاحب نظران در زمینه‌های مختلف برایتان صحبت میکنند.در برخی به جای تنها صحب...

ببر بسیار نادر در تایلند

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۵۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

حقایق درباره‌ی داروها

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۶۲ بازدید

مستندهایی از کانال مشهور نشنال جئوگرافی، در این مستند‌ها؛ محققان و صاحب نظران در زمینه‌های مختلف برایتان صحبت میکنند.در برخی به جای تنها صحب...

درون اسکناس‌های شما چیست؟

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۴۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

۴۰ درصد نیویورکی‌ها مهاجر هستند

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۶۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Jason Silva درباره‌ی نفود آتش می‌گوید

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۴۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

سازهای یخی آهنگی زیبا می‌نوازند

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۳۵ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

سفر به گذشته در زمان

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۹۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

اورانگوتان لانه‌ی راحتی برای خواب می‌سازد

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۶۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

یک حیوان سمی ممکن است جان شما را نجات دهد

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۳۳ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

قدرت وز وز یک زنبور عسل

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۱۶ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

کوه سنت هلن درون خود یک آتشفشان دارد

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۷۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

شما می‌توانید از طریق دست‌های خود استشمام کنید

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۵۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

چرا این پرندگان خاک می‌خورند؟

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۶۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

جیرجیرک می‌تواند به شنوایی شما آسیب بزند

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۴۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

نیل دگراس تایسون درمورد سال کبیسه توضیح می‌دهد

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۶۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

چرا مغز شما چین دار است؟

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۶۳ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

آفتاب پرست چگونه رنگ عوض می‌کند؟

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۵۹ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

ما ۵۰ درصد حیات وحش را از سال ۱۹۷۰ از دست داده‌ایم

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۶۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

سونامی

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۶۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بعضی از کوسه‌ها در تاریکی برق می‌زنند

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۶۵ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

El Niño

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی یک سال پیش ۱۵۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...