دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «نشنال جئوگرافی» مربوط به کانال چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی

حقایق در مورد ارتباطات

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۹۱ بازدید

مستندهایی از کانال مشهور نشنال جئوگرافی، در این مستند‌ها؛ محققان و صاحب نظران در زمینه‌های مختلف برایتان صحبت میکنند.در برخی به جای تنها صحب...

ببر بسیار نادر در تایلند

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۱۰۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

حقایق درباره‌ی داروها

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۱۱۵ بازدید

مستندهایی از کانال مشهور نشنال جئوگرافی، در این مستند‌ها؛ محققان و صاحب نظران در زمینه‌های مختلف برایتان صحبت میکنند.در برخی به جای تنها صحب...

درون اسکناس‌های شما چیست؟

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۹۹ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

۴۰ درصد نیویورکی‌ها مهاجر هستند

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۱۱۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Jason Silva درباره‌ی نفود آتش می‌گوید

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۱۰۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

سازهای یخی آهنگی زیبا می‌نوازند

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۹۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

سفر به گذشته در زمان

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۶۵ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

اورانگوتان لانه‌ی راحتی برای خواب می‌سازد

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۹۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

یک حیوان سمی ممکن است جان شما را نجات دهد

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۷۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

قدرت وز وز یک زنبور عسل

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۶۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

کوه سنت هلن درون خود یک آتشفشان دارد

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۱۳۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

شما می‌توانید از طریق دست‌های خود استشمام کنید

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۹۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

چرا این پرندگان خاک می‌خورند؟

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۱۱۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

جیرجیرک می‌تواند به شنوایی شما آسیب بزند

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۹۹ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

نیل دگراس تایسون درمورد سال کبیسه توضیح می‌دهد

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۱۰۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

چرا مغز شما چین دار است؟

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۱۲۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

آفتاب پرست چگونه رنگ عوض می‌کند؟

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۱۱۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

ما ۵۰ درصد حیات وحش را از سال ۱۹۷۰ از دست داده‌ایم

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۱۱۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

سونامی

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۱۱۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بعضی از کوسه‌ها در تاریکی برق می‌زنند

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۱۱۳ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

El Niño

چالش‌هایی از نگاه نشنال جئوگرافی دوازده ماه پیش ۱۱۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...