دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

گل مصنوعی

دو سال پیش ۴۶۰ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

دو سال پیش ۴۰۰ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

دو سال پیش ۲۹۷ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل برای روز عشاق

دو سال پیش ۲۸۲ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل عروسی

دو سال پیش ۳۶۲ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل‌های کاغذی

دو سال پیش ۴۵۷ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید. همراه با آموزش ساخت انواع گل‌های کاغذی و مصنوعی.

گل‌های مصنوعی

دو سال پیش ۴۳۷ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید. همراه با آموزش ساخت انواع گل‌های کاغذی و مصنوعی.

تزیین گل رز

دو سال پیش ۵۹۰ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

ساخت رانر میز با گل

دو سال پیش ۴۵۲ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

مبانی تئوری رنگ‌ها

دو سال پیش ۳۷۲ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

DIY for Girls I Beautiful Kanzashi Satin Ribbon Fl...

دو سال پیش ۲۶۶ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

دسته گل عروس با گل‌های بهاری

دو سال پیش ۳۵۱ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل آرایی

۲:۳۱

گل مصنوعی

دو سال پیش ۴۶۰ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

دو سال پیش ۴۰۰ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

دو سال پیش ۲۹۷ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

دو سال پیش ۲۸۲ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال


پیشنهادی

در کانال گل آرایی
۵:۴۲

گل‌های کاغذی

دو سال پیش ۴۵۷ بازدید
۱۴:۳۰

ساخت رانر میز با گل

دو سال پیش ۴۵۲ بازدید
۸:۲۶

گل‌های مصنوعی

دو سال پیش ۴۳۷ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

دو سال پیش ۴۰۰ بازدید
۴:۵۲

مبانی تئوری رنگ‌ها

دو سال پیش ۳۷۲ بازدید
۵:۴۱

گل عروسی

دو سال پیش ۳۶۲ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

دو سال پیش ۲۹۷ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال گل آرایی
۲:۳۱

گل مصنوعی

دو سال پیش ۴۶۰ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

دو سال پیش ۴۰۰ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

دو سال پیش ۲۹۷ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

دو سال پیش ۲۸۲ بازدید
۵:۴۱

گل عروسی

دو سال پیش ۳۶۲ بازدید
۵:۴۲

گل‌های کاغذی

دو سال پیش ۴۵۷ بازدید
۸:۲۶

گل‌های مصنوعی

دو سال پیش ۴۳۷ بازدید
۵:۱۹

تزیین گل رز

دو سال پیش ۵۹۰ بازدید

گل آرایی

۲:۳۱

گل مصنوعی

دو سال پیش ۴۶۰ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

دو سال پیش ۴۰۰ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

دو سال پیش ۲۹۷ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

دو سال پیش ۲۸۲ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال گل آرایی
۵:۴۲

گل‌های کاغذی

دو سال پیش ۴۵۷ بازدید
۱۴:۳۰

ساخت رانر میز با گل

دو سال پیش ۴۵۲ بازدید
۸:۲۶

گل‌های مصنوعی

دو سال پیش ۴۳۷ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

دو سال پیش ۴۰۰ بازدید
۴:۵۲

مبانی تئوری رنگ‌ها

دو سال پیش ۳۷۲ بازدید
۵:۴۱

گل عروسی

دو سال پیش ۳۶۲ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

دو سال پیش ۲۹۷ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی