دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

گل مصنوعی

هفت ماه پیش ۱۴۸ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

هفت ماه پیش ۹۹ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

هفت ماه پیش ۹۲ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل برای روز عشاق

هفت ماه پیش ۸۱ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل عروسی

هفت ماه پیش ۱۳۵ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل‌های کاغذی

هفت ماه پیش ۱۳۵ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید. همراه با آموزش ساخت انواع گل‌های کاغذی و مصنوعی.

گل‌های مصنوعی

هفت ماه پیش ۱۶۲ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید. همراه با آموزش ساخت انواع گل‌های کاغذی و مصنوعی.

تزیین گل رز

هفت ماه پیش ۲۳۰ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

ساخت رانر میز با گل

هفت ماه پیش ۱۷۴ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

مبانی تئوری رنگ‌ها

هفت ماه پیش ۱۴۱ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

DIY for Girls I Beautiful Kanzashi Satin Ribbon Fl...

هفت ماه پیش ۷۴ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

دسته گل عروس با گل‌های بهاری

هفت ماه پیش ۱۱۱ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل آرایی

۲:۳۱

گل مصنوعی

هفت ماه پیش ۱۴۸ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

هفت ماه پیش ۹۹ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

هفت ماه پیش ۹۲ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

هفت ماه پیش ۸۱ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال


پیشنهادی

در کانال گل آرایی
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

هفت ماه پیش ۹۲ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

هفت ماه پیش ۹۹ بازدید
۶:۵۲

دسته گل عروس با گل‌های بهاری

هفت ماه پیش ۱۱۱ بازدید
۵:۴۲

گل‌های کاغذی

هفت ماه پیش ۱۳۵ بازدید
۵:۴۱

گل عروسی

هفت ماه پیش ۱۳۵ بازدید
۴:۵۲

مبانی تئوری رنگ‌ها

هفت ماه پیش ۱۴۱ بازدید
۲:۳۱

گل مصنوعی

هفت ماه پیش ۱۴۸ بازدید
۸:۲۶

گل‌های مصنوعی

هفت ماه پیش ۱۶۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال گل آرایی
۲:۳۱

گل مصنوعی

هفت ماه پیش ۱۴۸ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

هفت ماه پیش ۹۹ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

هفت ماه پیش ۹۲ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

هفت ماه پیش ۸۱ بازدید
۵:۴۱

گل عروسی

هفت ماه پیش ۱۳۵ بازدید
۵:۴۲

گل‌های کاغذی

هفت ماه پیش ۱۳۵ بازدید
۸:۲۶

گل‌های مصنوعی

هفت ماه پیش ۱۶۲ بازدید
۵:۱۹

تزیین گل رز

هفت ماه پیش ۲۳۰ بازدید

گل آرایی

۲:۳۱

گل مصنوعی

هفت ماه پیش ۱۴۸ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

هفت ماه پیش ۹۹ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

هفت ماه پیش ۹۲ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

هفت ماه پیش ۸۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال گل آرایی
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

هفت ماه پیش ۹۲ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

هفت ماه پیش ۹۹ بازدید
۶:۵۲

دسته گل عروس با گل‌های بهاری

هفت ماه پیش ۱۱۱ بازدید
۵:۴۲

گل‌های کاغذی

هفت ماه پیش ۱۳۵ بازدید
۵:۴۱

گل عروسی

هفت ماه پیش ۱۳۵ بازدید
۴:۵۲

مبانی تئوری رنگ‌ها

هفت ماه پیش ۱۴۱ بازدید
۲:۳۱

گل مصنوعی

هفت ماه پیش ۱۴۸ بازدید
۸:۲۶

گل‌های مصنوعی

هفت ماه پیش ۱۶۲ بازدید