دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

گل مصنوعی

دو سال پیش ۴۹۷ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

دو سال پیش ۴۳۰ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

دو سال پیش ۳۲۶ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل برای روز عشاق

دو سال پیش ۳۱۹ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل عروسی

دو سال پیش ۳۹۶ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل‌های کاغذی

دو سال پیش ۴۹۵ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید. همراه با آموزش ساخت انواع گل‌های کاغذی و مصنوعی.

گل‌های مصنوعی

دو سال پیش ۴۶۴ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید. همراه با آموزش ساخت انواع گل‌های کاغذی و مصنوعی.

تزیین گل رز

دو سال پیش ۶۲۹ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

ساخت رانر میز با گل

دو سال پیش ۴۸۰ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

مبانی تئوری رنگ‌ها

دو سال پیش ۴۰۲ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

DIY for Girls I Beautiful Kanzashi Satin Ribbon Fl...

دو سال پیش ۲۹۷ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

دسته گل عروس با گل‌های بهاری

دو سال پیش ۳۷۵ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل آرایی

۲:۳۱

گل مصنوعی

دو سال پیش ۴۹۷ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

دو سال پیش ۴۳۰ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

دو سال پیش ۳۲۶ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

دو سال پیش ۳۱۹ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال


پیشنهادی

در کانال گل آرایی
۱۴:۳۰

ساخت رانر میز با گل

دو سال پیش ۴۸۰ بازدید
۸:۲۶

گل‌های مصنوعی

دو سال پیش ۴۶۴ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

دو سال پیش ۴۳۰ بازدید
۴:۵۲

مبانی تئوری رنگ‌ها

دو سال پیش ۴۰۲ بازدید
۵:۴۱

گل عروسی

دو سال پیش ۳۹۶ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

دو سال پیش ۳۲۶ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

دو سال پیش ۳۱۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال گل آرایی
۲:۳۱

گل مصنوعی

دو سال پیش ۴۹۷ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

دو سال پیش ۴۳۰ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

دو سال پیش ۳۲۶ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

دو سال پیش ۳۱۹ بازدید
۵:۴۱

گل عروسی

دو سال پیش ۳۹۶ بازدید
۵:۴۲

گل‌های کاغذی

دو سال پیش ۴۹۵ بازدید
۸:۲۶

گل‌های مصنوعی

دو سال پیش ۴۶۴ بازدید
۵:۱۹

تزیین گل رز

دو سال پیش ۶۲۹ بازدید

گل آرایی

۲:۳۱

گل مصنوعی

دو سال پیش ۴۹۷ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

دو سال پیش ۴۳۰ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

دو سال پیش ۳۲۶ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

دو سال پیش ۳۱۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال گل آرایی
۱۴:۳۰

ساخت رانر میز با گل

دو سال پیش ۴۸۰ بازدید
۸:۲۶

گل‌های مصنوعی

دو سال پیش ۴۶۴ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

دو سال پیش ۴۳۰ بازدید
۴:۵۲

مبانی تئوری رنگ‌ها

دو سال پیش ۴۰۲ بازدید
۵:۴۱

گل عروسی

دو سال پیش ۳۹۶ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

دو سال پیش ۳۲۶ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

دو سال پیش ۳۱۹ بازدید