دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

انیمیشن گوفی این قسمت تفنگ گوفی

هشت ماه پیش ۱۱۹۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت آنها را خاموش کنید

هشت ماه پیش ۱۲۰۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت موتور شیدایی

هشت ماه پیش ۶۲۷ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 5

هشت ماه پیش ۵۱۷ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 3

هشت ماه پیش ۱۱۹۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت المیپک

هشت ماه پیش ۴۴۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

هشت ماه پیش ۱۰۷۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

هشت ماه پیش ۸۹۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت گاو بازی

هشت ماه پیش ۲۹۷ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت سرخ پوست‌ها

هشت ماه پیش ۹۸۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شیر گرسنه

هشت ماه پیش ۷۵۷ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شکار کردن

هشت ماه پیش ۹۹۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت چمدان

هشت ماه پیش ۱۰۹۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شیر

هشت ماه پیش ۳۶۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت ماهیگیری

هشت ماه پیش ۵۰۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت جدال با ببر

هشت ماه پیش ۷۱۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت پدر شیر

هشت ماه پیش ۸۶۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت بازی تنیس

نه ماه پیش ۹۵۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 1

نه ماه پیش ۵۳۳ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی - How To Dance - Goofy Cartoon

نه ماه پیش ۹۸۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: سیگار نکشید

نه ماه پیش ۴۵۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 7

نه ماه پیش ۳۸۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 8

نه ماه پیش ۳۷۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 10

نه ماه پیش ۶۶۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت بهترین دوست

نه ماه پیش ۷۷۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت گوفی و ویلبور

نه ماه پیش ۱۱۳۷ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 11

نه ماه پیش ۶۴۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت دیوانه

نه ماه پیش ۶۱۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت قطره قطره

نه ماه پیش ۲۸۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: محصول سال 1951

نه ماه پیش ۸۸۴ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

درباره کانال

گوفی یکی از شخصیت‌های محبوب و دوست داشتنی کمپانی والت دیزنی به شمار می‌رود. گوفی را میتوان در کنار میکی‌موس دو ستاره کمپانی والت دیزنی دانست. گوفی در نقش یک سگ شبیه انسان است، یعنی یک سگ انسان‌نما، گوفی که در ابتدا یعنی در سال 1932 با نام «دیپی داوگ» به انگلیسی Dippy Dawg یکی از دوستان اصلی شخصیت «میکی‌ماوس» بود مطرح شد. به مرور زمان و چند دهه بعد گوفی شخصیتی مستقل پیدا کرد و از گوفی دیگر به عنوان شخصیت مکمل استفاده نشد و خودش یک شخصیت مستقل گرفت. گوفی شخصیتی دست و پا چلفتی دارد و بخاطر خراب‌کاری‌هایی که به بار می‌آورد مشهور است.


پیشنهادی

در کانال گوفی
۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

هشت ماه پیش ۵۱۷ بازدید
۸:۵۸

گوفی: فصل 1 قسمت 11

نه ماه پیش ۶۴۲ بازدید
۸:۳۱

انیمیشن گوفی این قسمت شیر

هشت ماه پیش ۳۶۰ بازدید
۹:۵۰

گوفی: فصل 1 قسمت 2

نه ماه پیش ۸۸۹ بازدید
۸:۵۰

گوفی: فصل 1 قسمت 7

نه ماه پیش ۳۸۵ بازدید
۹:۳۲

گوفی: فصل 1 قسمت 1

نه ماه پیش ۵۳۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال گوفی
۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

هشت ماه پیش ۵۱۷ بازدید
۱۰:۱۳

گوفی: فصل 1 قسمت 3

هشت ماه پیش ۱۱۹۸ بازدید
۹:۱۲

انیمیشن گوفی این قسمت المیپک

هشت ماه پیش ۴۴۶ بازدید
۹:۱۳

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

هشت ماه پیش ۱۰۷۵ بازدید
۹:۹

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

هشت ماه پیش ۸۹۸ بازدید

بهترین های گوفی - Goofy

۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

هشت ماه پیش ۵۱۷ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال گوفی
۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

هشت ماه پیش ۵۱۷ بازدید
۸:۵۸

گوفی: فصل 1 قسمت 11

نه ماه پیش ۶۴۲ بازدید
۸:۳۱

انیمیشن گوفی این قسمت شیر

هشت ماه پیش ۳۶۰ بازدید
۹:۵۰

گوفی: فصل 1 قسمت 2

نه ماه پیش ۸۸۹ بازدید
۸:۵۰

گوفی: فصل 1 قسمت 7

نه ماه پیش ۳۸۵ بازدید
۹:۳۲

گوفی: فصل 1 قسمت 1

نه ماه پیش ۵۳۳ بازدید