دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

انیمیشن گوفی این قسمت تفنگ گوفی

هفت ماه پیش ۱۱۶۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت آنها را خاموش کنید

هفت ماه پیش ۱۱۷۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت موتور شیدایی

هفت ماه پیش ۵۹۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 5

هفت ماه پیش ۴۹۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 3

هفت ماه پیش ۱۱۷۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت المیپک

هفت ماه پیش ۴۱۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

هفت ماه پیش ۱۰۴۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

هفت ماه پیش ۸۵۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت گاو بازی

هفت ماه پیش ۲۷۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت سرخ پوست‌ها

هفت ماه پیش ۹۶۳ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شیر گرسنه

هفت ماه پیش ۷۲۴ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شکار کردن

هفت ماه پیش ۹۶۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت چمدان

هفت ماه پیش ۱۰۸۳ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شیر

هفت ماه پیش ۳۳۹ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت ماهیگیری

هفت ماه پیش ۴۷۹ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت جدال با ببر

هفت ماه پیش ۵۸۷ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت پدر شیر

هفت ماه پیش ۸۴۳ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت بازی تنیس

هشت ماه پیش ۹۳۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 1

هشت ماه پیش ۵۰۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی - How To Dance - Goofy Cartoon

هشت ماه پیش ۹۶۴ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: سیگار نکشید

هشت ماه پیش ۴۴۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 7

هشت ماه پیش ۳۶۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 8

هشت ماه پیش ۳۵۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 10

هشت ماه پیش ۶۳۹ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت بهترین دوست

هشت ماه پیش ۷۴۹ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت گوفی و ویلبور

هشت ماه پیش ۱۱۱۳ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 11

هشت ماه پیش ۶۱۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت دیوانه

هشت ماه پیش ۵۸۹ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت قطره قطره

هشت ماه پیش ۲۶۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: محصول سال 1951

هشت ماه پیش ۸۶۴ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

درباره کانال

گوفی یکی از شخصیت‌های محبوب و دوست داشتنی کمپانی والت دیزنی به شمار می‌رود. گوفی را میتوان در کنار میکی‌موس دو ستاره کمپانی والت دیزنی دانست. گوفی در نقش یک سگ شبیه انسان است، یعنی یک سگ انسان‌نما، گوفی که در ابتدا یعنی در سال 1932 با نام «دیپی داوگ» به انگلیسی Dippy Dawg یکی از دوستان اصلی شخصیت «میکی‌ماوس» بود مطرح شد. به مرور زمان و چند دهه بعد گوفی شخصیتی مستقل پیدا کرد و از گوفی دیگر به عنوان شخصیت مکمل استفاده نشد و خودش یک شخصیت مستقل گرفت. گوفی شخصیتی دست و پا چلفتی دارد و بخاطر خراب‌کاری‌هایی که به بار می‌آورد مشهور است.


پیشنهادی

در کانال گوفی
۹:۵۰

گوفی: فصل 1 قسمت 2

هشت ماه پیش ۸۷۰ بازدید
۸:۵۸

گوفی: فصل 1 قسمت 11

هشت ماه پیش ۶۱۵ بازدید
۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

هفت ماه پیش ۴۹۸ بازدید
۸:۵۳

گوفی: سیگار نکشید

هشت ماه پیش ۴۴۰ بازدید
۸:۵۵

گوفی: این قسمت بهترین دوست

هشت ماه پیش ۷۴۹ بازدید
۸:۲۵

گوفی: این قسمت دیوانه

هشت ماه پیش ۵۸۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال گوفی
۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

هفت ماه پیش ۴۹۸ بازدید
۱۰:۱۳

گوفی: فصل 1 قسمت 3

هفت ماه پیش ۱۱۷۵ بازدید
۹:۱۲

انیمیشن گوفی این قسمت المیپک

هفت ماه پیش ۴۱۸ بازدید
۹:۱۳

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

هفت ماه پیش ۱۰۴۱ بازدید
۹:۹

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

هفت ماه پیش ۸۵۸ بازدید

بهترین های گوفی - Goofy

۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

هفت ماه پیش ۴۹۸ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال گوفی
۹:۵۰

گوفی: فصل 1 قسمت 2

هشت ماه پیش ۸۷۰ بازدید
۸:۵۸

گوفی: فصل 1 قسمت 11

هشت ماه پیش ۶۱۵ بازدید
۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

هفت ماه پیش ۴۹۸ بازدید
۸:۵۳

گوفی: سیگار نکشید

هشت ماه پیش ۴۴۰ بازدید
۸:۵۵

گوفی: این قسمت بهترین دوست

هشت ماه پیش ۷۴۹ بازدید
۸:۲۵

گوفی: این قسمت دیوانه

هشت ماه پیش ۵۸۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی