دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

انیمیشن گوفی این قسمت تفنگ گوفی

پنج ماه پیش ۱۰۸۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت آنها را خاموش کنید

پنج ماه پیش ۱۱۲۹ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت موتور شیدایی

پنج ماه پیش ۵۰۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 5

پنج ماه پیش ۴۴۹ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 3

پنج ماه پیش ۱۱۲۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت المیپک

پنج ماه پیش ۳۴۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

پنج ماه پیش ۹۳۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

پنج ماه پیش ۷۸۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت گاو بازی

پنج ماه پیش ۲۳۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت سرخ پوست‌ها

پنج ماه پیش ۹۱۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شیر گرسنه

پنج ماه پیش ۶۶۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شکار کردن

پنج ماه پیش ۹۲۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت چمدان

پنج ماه پیش ۱۰۲۳ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شیر

پنج ماه پیش ۳۰۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت ماهیگیری

پنج ماه پیش ۴۲۳ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت جدال با ببر

پنج ماه پیش ۴۰۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت پدر شیر

پنج ماه پیش ۸۰۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت بازی تنیس

شش ماه پیش ۸۹۴ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 1

شش ماه پیش ۴۷۳ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی - How To Dance - Goofy Cartoon

شش ماه پیش ۹۱۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: سیگار نکشید

شش ماه پیش ۴۰۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 7

شش ماه پیش ۳۰۴ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 8

شش ماه پیش ۳۰۷ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 10

شش ماه پیش ۵۹۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت بهترین دوست

شش ماه پیش ۶۹۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت گوفی و ویلبور

شش ماه پیش ۱۰۸۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 11

شش ماه پیش ۵۶۷ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت دیوانه

شش ماه پیش ۵۴۳ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت قطره قطره

شش ماه پیش ۲۲۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: محصول سال 1951

شش ماه پیش ۸۲۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

درباره کانال

گوفی یکی از شخصیت‌های محبوب و دوست داشتنی کمپانی والت دیزنی به شمار می‌رود. گوفی را میتوان در کنار میکی‌موس دو ستاره کمپانی والت دیزنی دانست. گوفی در نقش یک سگ شبیه انسان است، یعنی یک سگ انسان‌نما، گوفی که در ابتدا یعنی در سال 1932 با نام «دیپی داوگ» به انگلیسی Dippy Dawg یکی از دوستان اصلی شخصیت «میکی‌ماوس» بود مطرح شد. به مرور زمان و چند دهه بعد گوفی شخصیتی مستقل پیدا کرد و از گوفی دیگر به عنوان شخصیت مکمل استفاده نشد و خودش یک شخصیت مستقل گرفت. گوفی شخصیتی دست و پا چلفتی دارد و بخاطر خراب‌کاری‌هایی که به بار می‌آورد مشهور است.


پیشنهادی

در کانال گوفی
۸:۳۱

انیمیشن گوفی این قسمت شیر

پنج ماه پیش ۳۰۰ بازدید
۹:۳۲

گوفی: فصل 1 قسمت 1

شش ماه پیش ۴۷۳ بازدید
۸:۵۰

گوفی: فصل 1 قسمت 7

شش ماه پیش ۳۰۴ بازدید
۹:۱۲

انیمیشن گوفی این قسمت المیپک

پنج ماه پیش ۳۴۸ بازدید
۹:۴۴

گوفی: فصل 1 قسمت 8

شش ماه پیش ۳۰۷ بازدید
۹:۳۲

گوفی: این قسمت قطره قطره

شش ماه پیش ۲۲۰ بازدید
۹:۳

انیمیشن گوفی این قسمت گاو بازی

پنج ماه پیش ۲۳۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال گوفی
۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

پنج ماه پیش ۴۴۹ بازدید
۱۰:۱۳

گوفی: فصل 1 قسمت 3

پنج ماه پیش ۱۱۲۵ بازدید
۹:۱۲

انیمیشن گوفی این قسمت المیپک

پنج ماه پیش ۳۴۸ بازدید
۹:۱۳

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

پنج ماه پیش ۹۳۶ بازدید
۹:۹

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

پنج ماه پیش ۷۸۸ بازدید

بهترین های گوفی - Goofy

۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

پنج ماه پیش ۴۴۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال گوفی
۸:۳۱

انیمیشن گوفی این قسمت شیر

پنج ماه پیش ۳۰۰ بازدید
۹:۳۲

گوفی: فصل 1 قسمت 1

شش ماه پیش ۴۷۳ بازدید
۸:۵۰

گوفی: فصل 1 قسمت 7

شش ماه پیش ۳۰۴ بازدید
۹:۱۲

انیمیشن گوفی این قسمت المیپک

پنج ماه پیش ۳۴۸ بازدید
۹:۴۴

گوفی: فصل 1 قسمت 8

شش ماه پیش ۳۰۷ بازدید
۹:۳۲

گوفی: این قسمت قطره قطره

شش ماه پیش ۲۲۰ بازدید
۹:۳

انیمیشن گوفی این قسمت گاو بازی

پنج ماه پیش ۲۳۰ بازدید