دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

انیمیشن گوفی این قسمت تفنگ گوفی

چهار ماه پیش ۱۰۴۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت آنها را خاموش کنید

چهار ماه پیش ۱۱۰۷ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت موتور شیدایی

چهار ماه پیش ۴۷۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 5

چهار ماه پیش ۴۲۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 3

چهار ماه پیش ۱۱۱۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت المیپک

چهار ماه پیش ۳۲۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

چهار ماه پیش ۹۰۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

چهار ماه پیش ۷۶۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت گاو بازی

چهار ماه پیش ۲۱۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت سرخ پوست‌ها

چهار ماه پیش ۸۸۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شیر گرسنه

چهار ماه پیش ۶۴۳ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شکار کردن

چهار ماه پیش ۹۰۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت چمدان

چهار ماه پیش ۱۰۰۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شیر

چهار ماه پیش ۲۷۴ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت ماهیگیری

چهار ماه پیش ۴۰۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت جدال با ببر

چهار ماه پیش ۳۱۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت پدر شیر

چهار ماه پیش ۷۸۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت بازی تنیس

پنج ماه پیش ۸۸۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 1

پنج ماه پیش ۴۴۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی - How To Dance - Goofy Cartoon

پنج ماه پیش ۸۹۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: سیگار نکشید

پنج ماه پیش ۳۸۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 7

پنج ماه پیش ۲۸۳ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 8

پنج ماه پیش ۲۹۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 10

پنج ماه پیش ۵۷۳ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت بهترین دوست

پنج ماه پیش ۶۶۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت گوفی و ویلبور

پنج ماه پیش ۱۰۶۴ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 11

پنج ماه پیش ۵۴۴ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت دیوانه

پنج ماه پیش ۵۲۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت قطره قطره

پنج ماه پیش ۲۰۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: محصول سال 1951

پنج ماه پیش ۸۰۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

درباره کانال

گوفی یکی از شخصیت‌های محبوب و دوست داشتنی کمپانی والت دیزنی به شمار می‌رود. گوفی را میتوان در کنار میکی‌موس دو ستاره کمپانی والت دیزنی دانست. گوفی در نقش یک سگ شبیه انسان است، یعنی یک سگ انسان‌نما، گوفی که در ابتدا یعنی در سال 1932 با نام «دیپی داوگ» به انگلیسی Dippy Dawg یکی از دوستان اصلی شخصیت «میکی‌ماوس» بود مطرح شد. به مرور زمان و چند دهه بعد گوفی شخصیتی مستقل پیدا کرد و از گوفی دیگر به عنوان شخصیت مکمل استفاده نشد و خودش یک شخصیت مستقل گرفت. گوفی شخصیتی دست و پا چلفتی دارد و بخاطر خراب‌کاری‌هایی که به بار می‌آورد مشهور است.


پیشنهادی

در کانال گوفی
۹:۹

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

چهار ماه پیش ۷۶۶ بازدید
۱۰:۱۱

گوفی: این قسمت گوفی و ویلبور

پنج ماه پیش ۱۰۶۴ بازدید
۹:۳۱

انیمیشن گوفی این قسمت چمدان

چهار ماه پیش ۱۰۰۱ بازدید
۹:۱۳

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

چهار ماه پیش ۹۰۲ بازدید
۸:۳۲

گوفی: محصول سال 1951

پنج ماه پیش ۸۰۸ بازدید
۹:۶

گوفی: این قسمت بازی تنیس

پنج ماه پیش ۸۸۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال گوفی
۰:۹:۰

انیمیشن گوفی این قسمت تفنگ گوفی

چهار ماه پیش ۱۰۴۵ بازدید
۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

چهار ماه پیش ۴۲۶ بازدید
۱۰:۱۳

گوفی: فصل 1 قسمت 3

چهار ماه پیش ۱۱۱۰ بازدید
۹:۱۲

انیمیشن گوفی این قسمت المیپک

چهار ماه پیش ۳۲۱ بازدید
۹:۱۳

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

چهار ماه پیش ۹۰۲ بازدید
۹:۹

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

چهار ماه پیش ۷۶۶ بازدید

بهترین های گوفی - Goofy

۰:۹:۰

انیمیشن گوفی این قسمت تفنگ گوفی

چهار ماه پیش ۱۰۴۵ بازدید
۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

چهار ماه پیش ۴۲۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال گوفی
۹:۹

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

چهار ماه پیش ۷۶۶ بازدید
۱۰:۱۱

گوفی: این قسمت گوفی و ویلبور

پنج ماه پیش ۱۰۶۴ بازدید
۹:۳۱

انیمیشن گوفی این قسمت چمدان

چهار ماه پیش ۱۰۰۱ بازدید
۹:۱۳

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

چهار ماه پیش ۹۰۲ بازدید
۸:۳۲

گوفی: محصول سال 1951

پنج ماه پیش ۸۰۸ بازدید
۹:۶

گوفی: این قسمت بازی تنیس

پنج ماه پیش ۸۸۲ بازدید