دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

انیمیشن گوفی این قسمت تفنگ گوفی

یازده ماه پیش ۱۲۸۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت آنها را خاموش کنید

یازده ماه پیش ۱۲۵۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت موتور شیدایی

یازده ماه پیش ۶۸۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 5

یازده ماه پیش ۵۶۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 3

یازده ماه پیش ۱۲۴۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت المیپک

یازده ماه پیش ۵۰۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

یازده ماه پیش ۱۱۶۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

یازده ماه پیش ۹۶۹ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت گاو بازی

یازده ماه پیش ۳۳۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت سرخ پوست‌ها

یازده ماه پیش ۱۰۴۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شیر گرسنه

یازده ماه پیش ۸۱۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شکار کردن

یازده ماه پیش ۱۰۳۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت چمدان

یازده ماه پیش ۱۱۳۷ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت شیر

یازده ماه پیش ۴۱۷ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت ماهیگیری

یازده ماه پیش ۵۵۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

انیمیشن گوفی این قسمت جدال با ببر

یازده ماه پیش ۱۰۳۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت پدر شیر

یازده ماه پیش ۹۱۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت بازی تنیس

یک سال پیش ۹۹۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 1

یک سال پیش ۵۷۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی - How To Dance - Goofy Cartoon

یک سال پیش ۱۰۴۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: سیگار نکشید

یک سال پیش ۵۰۲ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 7

یک سال پیش ۴۴۷ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 8

یک سال پیش ۴۲۱ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 10

یک سال پیش ۷۱۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت بهترین دوست

یک سال پیش ۸۲۰ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت گوفی و ویلبور

یک سال پیش ۱۱۷۵ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: فصل 1 قسمت 11

یک سال پیش ۶۹۴ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت دیوانه

یک سال پیش ۶۶۳ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: این قسمت قطره قطره

یک سال پیش ۳۳۶ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

گوفی: محصول سال 1951

یک سال پیش ۹۲۸ بازدید

کارتون گوفی (Goofy) از مجموعه انیمیشن های جذاب و قدیمی والت دیزنی (Walt Disney)

درباره کانال

گوفی یکی از شخصیت‌های محبوب و دوست داشتنی کمپانی والت دیزنی به شمار می‌رود. گوفی را میتوان در کنار میکی‌موس دو ستاره کمپانی والت دیزنی دانست. گوفی در نقش یک سگ شبیه انسان است، یعنی یک سگ انسان‌نما، گوفی که در ابتدا یعنی در سال 1932 با نام «دیپی داوگ» به انگلیسی Dippy Dawg یکی از دوستان اصلی شخصیت «میکی‌ماوس» بود مطرح شد. به مرور زمان و چند دهه بعد گوفی شخصیتی مستقل پیدا کرد و از گوفی دیگر به عنوان شخصیت مکمل استفاده نشد و خودش یک شخصیت مستقل گرفت. گوفی شخصیتی دست و پا چلفتی دارد و بخاطر خراب‌کاری‌هایی که به بار می‌آورد مشهور است.


پیشنهادی

در کانال گوفی
۹:۹

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

یازده ماه پیش ۹۶۹ بازدید
۹:۲۴

انیمیشن گوفی این قسمت سرخ پوست‌ها

یازده ماه پیش ۱۰۴۶ بازدید
۱۰:۱۱

گوفی: این قسمت گوفی و ویلبور

یک سال پیش ۱۱۷۵ بازدید
۹:۳۱

انیمیشن گوفی این قسمت چمدان

یازده ماه پیش ۱۱۳۷ بازدید
۹:۱۳

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

یازده ماه پیش ۱۱۶۲ بازدید
۸:۳۲

گوفی: محصول سال 1951

یک سال پیش ۹۲۸ بازدید
۹:۶

گوفی: این قسمت بازی تنیس

یک سال پیش ۹۹۱ بازدید
۰:۹:۰

انیمیشن گوفی این قسمت تفنگ گوفی

یازده ماه پیش ۱۲۸۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال گوفی
۰:۹:۰

انیمیشن گوفی این قسمت تفنگ گوفی

یازده ماه پیش ۱۲۸۰ بازدید
۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

یازده ماه پیش ۵۶۸ بازدید
۱۰:۱۳

گوفی: فصل 1 قسمت 3

یازده ماه پیش ۱۲۴۸ بازدید
۹:۱۲

انیمیشن گوفی این قسمت المیپک

یازده ماه پیش ۵۰۰ بازدید
۹:۱۳

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

یازده ماه پیش ۱۱۶۲ بازدید
۹:۹

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

یازده ماه پیش ۹۶۹ بازدید

بهترین های گوفی - Goofy

۰:۹:۰

انیمیشن گوفی این قسمت تفنگ گوفی

یازده ماه پیش ۱۲۸۰ بازدید
۹:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 5

یازده ماه پیش ۵۶۸ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال گوفی
۹:۹

انیمیشن گوفی این قسمت آخر هفته

یازده ماه پیش ۹۶۹ بازدید
۹:۲۴

انیمیشن گوفی این قسمت سرخ پوست‌ها

یازده ماه پیش ۱۰۴۶ بازدید
۱۰:۱۱

گوفی: این قسمت گوفی و ویلبور

یک سال پیش ۱۱۷۵ بازدید
۹:۳۱

انیمیشن گوفی این قسمت چمدان

یازده ماه پیش ۱۱۳۷ بازدید
۹:۱۳

انیمیشن گوفی این قسمت شوالیه

یازده ماه پیش ۱۱۶۲ بازدید
۸:۳۲

گوفی: محصول سال 1951

یک سال پیش ۹۲۸ بازدید
۹:۶

گوفی: این قسمت بازی تنیس

یک سال پیش ۹۹۱ بازدید
۰:۹:۰

انیمیشن گوفی این قسمت تفنگ گوفی

یازده ماه پیش ۱۲۸۰ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی