دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

درباره کانال

هادی پاکزاد خواننده موسیقی راک و اهل مشهد بود. متاسفانه امروز باخبر شدیم که این خواننده از دنیا رفته. هارمونی زرد، مردم، شیمی مصنوعی و آهنگ‌های خیلی زیادی از هادی پاکزاد شنیدم و با هر کدوم کلی خاطره دارم. چیزی نیست که نگفته باشم..... روحش شاد.