دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «همه آهنگ‌ها» مربوط به کانال هادی پاکزاد

هادی پاکزاد - هارمونی زرد

هادی پاکزاد سه سال پیش ۳۲۴۵۸ بازدید

هادی پاکزاد از دنیا رفت. این خبر بدی بود که امروز شنیدم. برای همه لحظه‌های بدی که داشتم و حالم با شنیدن آهنگ‌های هادی پاکزاد بهتر شد این کلی...