دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

درباره کانال

کی‌پر و ببری دوستان خوبی هستند. ببری کمی عاقلتر از کی‌پر است گاهی اوقات او کمی از خود راضی به نظر می‌رسد، اما او نیزمثل کیپر قلب مهربانی دارد. جک، هُلی، پیگ و آرنولد نیز از دیگر دوستان خوب کی‌پر هستند.
«کی‌پر» Kipper یک سگ مهربان است که با آن قلب رئوفش هیچ وقت نمی‌تواند خودخواه باشد. او شخصیت اصلی داستانِ یک سری از کتاب‌های مخصوص خردسالان است که توسط نویسندۀ بریتانیایی مایک اینکپن Mick Inkpen در سال 2005 نوشته و تصویرگری شده بود. این مجموعه که شامل 43 عنوان کتاب است، بیش از 8 میلیون نسخه فروخته شده و به بیش از 20 زبان ترجمه شده و در اختیار عموم قرار گرفته است. همچنین این کتاب موفق به کسب جوایز بسیاری نیز شده است.

بر اساس شخصیت‌های همان داستان، یک مجموعۀ انیمیشنی تلویزیونی در دست تولید قرار گرفت، که پس از موفقیت‌های بسیار، 5 فصل دیگر نیز در ادامۀ آن ساخته شد؛ شامل 78 قسمت، که توانست چندین و چند جایزۀ معتبر دنیا در این گروه سنی را از آنِ خود کند. جوایزی چون جشنوارۀ بین‌المللی فیلم انیمیشن انسی در 1998 و جایزۀ بافتا BAFTA برای بهترین انیمیشن خردسالان در سه سال 1998، 2000 و 2001 از نمونه‌های آن می‌باشد.


پیشنهادی

در کانال کیپر (Kipper)
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 9

دو سال پیش ۵۳۰ بازدید
۸:۴۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 2

دو سال پیش ۵۳۰ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 27

دو سال پیش ۵۲۲ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 9

دو سال پیش ۵۲۱ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 28

دو سال پیش ۴۸۲ بازدید
۸:۵۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 31

دو سال پیش ۵۴۹ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 36

دو سال پیش ۵۳۴ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 18

دو سال پیش ۷۰۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال کیپر (Kipper)
۷:۳۸

کی‌پر: فصل 1 قسمت 35

دو سال پیش ۵۵۹ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 34

دو سال پیش ۴۷۷ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 36

دو سال پیش ۵۳۴ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 33

دو سال پیش ۵۵۶ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 32

دو سال پیش ۵۲۵ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 29

دو سال پیش ۵۴۷ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 27

دو سال پیش ۵۲۲ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 9

دو سال پیش ۵۲۱ بازدید

پیشنهادی

در کانال کیپر (Kipper)
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 9

دو سال پیش ۵۳۰ بازدید
۸:۴۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 2

دو سال پیش ۵۳۰ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 27

دو سال پیش ۵۲۲ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 9

دو سال پیش ۵۲۱ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 28

دو سال پیش ۴۸۲ بازدید
۸:۵۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 31

دو سال پیش ۵۴۹ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 36

دو سال پیش ۵۳۴ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 18

دو سال پیش ۷۰۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی