دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

درباره کانال

کی‌پر و ببری دوستان خوبی هستند. ببری کمی عاقلتر از کی‌پر است گاهی اوقات او کمی از خود راضی به نظر می‌رسد، اما او نیزمثل کیپر قلب مهربانی دارد. جک، هُلی، پیگ و آرنولد نیز از دیگر دوستان خوب کی‌پر هستند.
«کی‌پر» Kipper یک سگ مهربان است که با آن قلب رئوفش هیچ وقت نمی‌تواند خودخواه باشد. او شخصیت اصلی داستانِ یک سری از کتاب‌های مخصوص خردسالان است که توسط نویسندۀ بریتانیایی مایک اینکپن Mick Inkpen در سال 2005 نوشته و تصویرگری شده بود. این مجموعه که شامل 43 عنوان کتاب است، بیش از 8 میلیون نسخه فروخته شده و به بیش از 20 زبان ترجمه شده و در اختیار عموم قرار گرفته است. همچنین این کتاب موفق به کسب جوایز بسیاری نیز شده است.

بر اساس شخصیت‌های همان داستان، یک مجموعۀ انیمیشنی تلویزیونی در دست تولید قرار گرفت، که پس از موفقیت‌های بسیار، 5 فصل دیگر نیز در ادامۀ آن ساخته شد؛ شامل 78 قسمت، که توانست چندین و چند جایزۀ معتبر دنیا در این گروه سنی را از آنِ خود کند. جوایزی چون جشنوارۀ بین‌المللی فیلم انیمیشن انسی در 1998 و جایزۀ بافتا BAFTA برای بهترین انیمیشن خردسالان در سه سال 1998، 2000 و 2001 از نمونه‌های آن می‌باشد.


پیشنهادی

در کانال کیپر (Kipper)
۸:۵۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 2

هشت ماه پیش ۴۲۹ بازدید
۸:۵۰

کی‌پر: فصل 1 قسمت 3

هشت ماه پیش ۵۱۷ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 23

نه ماه پیش ۵۳۹ بازدید
۸:۴۹

کی‌پر: قسمت 1

هشت ماه پیش ۵۶۶ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 26

هشت ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 24

هشت ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: این قسمت موش

هشت ماه پیش ۳۳۹ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 14

هشت ماه پیش ۳۴۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال کیپر (Kipper)
۷:۳۸

کی‌پر: فصل 1 قسمت 35

هشت ماه پیش ۳۷۰ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 34

هشت ماه پیش ۳۲۴ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 36

هشت ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 33

هشت ماه پیش ۳۸۴ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 32

هشت ماه پیش ۳۵۲ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 29

هشت ماه پیش ۳۵۸ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 27

هشت ماه پیش ۳۴۰ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 9

هشت ماه پیش ۳۴۰ بازدید

پیشنهادی

در کانال کیپر (Kipper)
۸:۵۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 2

هشت ماه پیش ۴۲۹ بازدید
۸:۵۰

کی‌پر: فصل 1 قسمت 3

هشت ماه پیش ۵۱۷ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 23

نه ماه پیش ۵۳۹ بازدید
۸:۴۹

کی‌پر: قسمت 1

هشت ماه پیش ۵۶۶ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 26

هشت ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 24

هشت ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: این قسمت موش

هشت ماه پیش ۳۳۹ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 14

هشت ماه پیش ۳۴۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی