دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

درباره کانال

کی‌پر و ببری دوستان خوبی هستند. ببری کمی عاقلتر از کی‌پر است گاهی اوقات او کمی از خود راضی به نظر می‌رسد، اما او نیزمثل کیپر قلب مهربانی دارد. جک، هُلی، پیگ و آرنولد نیز از دیگر دوستان خوب کی‌پر هستند.
«کی‌پر» Kipper یک سگ مهربان است که با آن قلب رئوفش هیچ وقت نمی‌تواند خودخواه باشد. او شخصیت اصلی داستانِ یک سری از کتاب‌های مخصوص خردسالان است که توسط نویسندۀ بریتانیایی مایک اینکپن Mick Inkpen در سال 2005 نوشته و تصویرگری شده بود. این مجموعه که شامل 43 عنوان کتاب است، بیش از 8 میلیون نسخه فروخته شده و به بیش از 20 زبان ترجمه شده و در اختیار عموم قرار گرفته است. همچنین این کتاب موفق به کسب جوایز بسیاری نیز شده است.

بر اساس شخصیت‌های همان داستان، یک مجموعۀ انیمیشنی تلویزیونی در دست تولید قرار گرفت، که پس از موفقیت‌های بسیار، 5 فصل دیگر نیز در ادامۀ آن ساخته شد؛ شامل 78 قسمت، که توانست چندین و چند جایزۀ معتبر دنیا در این گروه سنی را از آنِ خود کند. جوایزی چون جشنوارۀ بین‌المللی فیلم انیمیشن انسی در 1998 و جایزۀ بافتا BAFTA برای بهترین انیمیشن خردسالان در سه سال 1998، 2000 و 2001 از نمونه‌های آن می‌باشد.


پیشنهادی

در کانال کیپر (Kipper)
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 23

دو سال پیش ۷۷۷ بازدید
۸:۴۹

کی‌پر: قسمت 1

دو سال پیش ۷۴۶ بازدید
۸:۵۰

کی‌پر: فصل 1 قسمت 3

دو سال پیش ۶۹۱ بازدید
۸:۵۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 2

دو سال پیش ۵۹۶ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 6

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید
۸:۵۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 3

دو سال پیش ۵۸۸ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 12

دو سال پیش ۵۸۷ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 10

دو سال پیش ۵۷۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال کیپر (Kipper)
۷:۳۸

کی‌پر: فصل 1 قسمت 35

دو سال پیش ۵۶۷ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 34

دو سال پیش ۴۸۵ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 36

دو سال پیش ۵۴۱ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 33

دو سال پیش ۵۶۵ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 32

دو سال پیش ۵۳۹ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 29

دو سال پیش ۵۶۰ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 27

دو سال پیش ۵۳۲ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 9

دو سال پیش ۵۳۱ بازدید

پیشنهادی

در کانال کیپر (Kipper)
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 23

دو سال پیش ۷۷۷ بازدید
۸:۴۹

کی‌پر: قسمت 1

دو سال پیش ۷۴۶ بازدید
۸:۵۰

کی‌پر: فصل 1 قسمت 3

دو سال پیش ۶۹۱ بازدید
۸:۵۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 2

دو سال پیش ۵۹۶ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 6

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید
۸:۵۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 3

دو سال پیش ۵۸۸ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 12

دو سال پیش ۵۸۷ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 10

دو سال پیش ۵۷۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی