دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

یک سال پیش ۶۲۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

یک سال پیش ۴۶۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

یک سال پیش ۵۱۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

یک سال پیش ۹۵۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

یک سال پیش ۷۸۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 4

یک سال پیش ۱۰۷۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

یک سال پیش ۵۲۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

یک سال پیش ۴۵۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: دیالوگ‌های احوا...

یک سال پیش ۱۲۴۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: تمرین‌های شنیدنی

یک سال پیش ۶۷۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: قسمت 1

یک سال پیش ۶۲۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 98

یک سال پیش ۲۵۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

یک سال پیش ۱۰۴۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 1

یک سال پیش ۷۸۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 111

یک سال پیش ۸۸۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

یک سال پیش ۵۴۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 109

یک سال پیش ۶۰۰ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 108

یک سال پیش ۷۶۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

یک سال پیش ۸۴۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

یک سال پیش ۱۰۷۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 105

یک سال پیش ۷۶۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 104

یک سال پیش ۲۸۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 103

یک سال پیش ۱۰۰۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 102

یک سال پیش ۱۱۴۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 100

یک سال پیش ۹۴۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 100

یک سال پیش ۱۰۴۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 99

یک سال پیش ۴۷۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 98

یک سال پیش ۱۱۴۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 97

یک سال پیش ۴۵۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: قسمت 96

یک سال پیش ۷۳۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

درباره کانال

زبان اسپانیایی تنها در اسپانیا کاربرد ندارد، بلکه امروزه با این زبان در ۲۶ کشور دنیا به عنوان زبان اصلی و زبان دوم صحبت می‌شود. این زبان در ایران کمتر مورد بحث و توجه قرار گرفته است و به‌واسطه منابع کم و محدودی که برای آموزش این زبان وجود دارد همواره دغدغه‌های زیادی را در این حوزه پدید آورده است. سعی ما بر این است تا با جمع‌آوری ویدیوهای آموزش زبان اسپانیایی بتوانیم به عنوان منبعی مطمئن جهت یادگیری این زبان خودمان را معرفی کنیم، ویدیوهایی که می‌توانند به تقویت مهارت‌های گفتاری و افزایش دایره لغات شما کمک کند و بتواند پاسخگوی نیاز شما در دنیای واقعی باشد. در اين کانال ما به شما دستورالعمل‌هاي ماهرانه‌اي را از طریق ویدیوهای آموزشی ارائه می‌دهیم و می‌بی‌نیم چطور می‌توانیم به راحت‌ترین شیوه ممکن این زبان شیرین را یاد بگیریم.


پیشنهادی

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۱:۴۳

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 12

یک سال پیش ۶۶۳ بازدید
۱:۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 70

یک سال پیش ۴۲۰ بازدید
۱:۱۳

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 102

یک سال پیش ۱۱۴۲ بازدید
۲:۱۳

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 24

یک سال پیش ۱۰۶۳ بازدید
۴:۱۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 43

یک سال پیش ۸۳۸ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

یک سال پیش ۷۸۲ بازدید
۳:۳۸

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 37

یک سال پیش ۷۷۲ بازدید
۱:۵۶

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 18

یک سال پیش ۶۳۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

یک سال پیش ۶۲۷ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

یک سال پیش ۹۵۲ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

یک سال پیش ۷۸۲ بازدید
۱:۲۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 4

یک سال پیش ۱۰۷۹ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

یک سال پیش ۵۲۲ بازدید
۲:۱۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

یک سال پیش ۴۵۷ بازدید

آموزش مقدماتی

۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

یک سال پیش ۶۲۷ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

یک سال پیش ۹۵۲ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۱:۴۳

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 12

یک سال پیش ۶۶۳ بازدید
۱:۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 70

یک سال پیش ۴۲۰ بازدید
۱:۱۳

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 102

یک سال پیش ۱۱۴۲ بازدید
۲:۱۳

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 24

یک سال پیش ۱۰۶۳ بازدید
۴:۱۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 43

یک سال پیش ۸۳۸ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

یک سال پیش ۷۸۲ بازدید
۳:۳۸

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 37

یک سال پیش ۷۷۲ بازدید
۱:۵۶

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 18

یک سال پیش ۶۳۲ بازدید