دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

سه سال پیش ۹۳۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

سه سال پیش ۷۲۰ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

سه سال پیش ۷۹۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

سه سال پیش ۱۲۶۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

سه سال پیش ۱۰۸۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 4

سه سال پیش ۱۳۷۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

سه سال پیش ۸۸۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

سه سال پیش ۷۳۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: دیالوگ‌های احوا...

سه سال پیش ۱۵۹۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: تمرین‌های شنیدنی

سه سال پیش ۹۹۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: قسمت 1

سه سال پیش ۱۱۶۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 98

سه سال پیش ۴۹۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

سه سال پیش ۱۳۲۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 1

سه سال پیش ۱۱۳۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 111

سه سال پیش ۱۲۳۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

سه سال پیش ۸۱۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 109

سه سال پیش ۹۱۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 108

سه سال پیش ۱۰۷۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

سه سال پیش ۱۲۲۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

سه سال پیش ۱۲۶۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 105

سه سال پیش ۱۱۱۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 104

سه سال پیش ۶۱۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 103

سه سال پیش ۱۲۶۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 102

سه سال پیش ۱۴۳۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 100

سه سال پیش ۱۲۴۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 100

سه سال پیش ۱۳۳۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 99

سه سال پیش ۷۷۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 98

سه سال پیش ۱۴۷۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 97

سه سال پیش ۶۹۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: قسمت 96

سه سال پیش ۹۷۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

درباره کانال

زبان اسپانیایی تنها در اسپانیا کاربرد ندارد، بلکه امروزه با این زبان در ۲۶ کشور دنیا به عنوان زبان اصلی و زبان دوم صحبت می‌شود. این زبان در ایران کمتر مورد بحث و توجه قرار گرفته است و به‌واسطه منابع کم و محدودی که برای آموزش این زبان وجود دارد همواره دغدغه‌های زیادی را در این حوزه پدید آورده است. سعی ما بر این است تا با جمع‌آوری ویدیوهای آموزش زبان اسپانیایی بتوانیم به عنوان منبعی مطمئن جهت یادگیری این زبان خودمان را معرفی کنیم، ویدیوهایی که می‌توانند به تقویت مهارت‌های گفتاری و افزایش دایره لغات شما کمک کند و بتواند پاسخگوی نیاز شما در دنیای واقعی باشد. در اين کانال ما به شما دستورالعمل‌هاي ماهرانه‌اي را از طریق ویدیوهای آموزشی ارائه می‌دهیم و می‌بی‌نیم چطور می‌توانیم به راحت‌ترین شیوه ممکن این زبان شیرین را یاد بگیریم.


پیشنهادی

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۵:۴۵

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 87

سه سال پیش ۸۳۳ بازدید
۳:۱۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 44

سه سال پیش ۸۱۱ بازدید
۳:۳۱

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 9

سه سال پیش ۷۶۲ بازدید
۶:۲۰

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 97

سه سال پیش ۶۹۹ بازدید
۲:۲۱

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 88

سه سال پیش ۶۸۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

سه سال پیش ۹۳۶ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

سه سال پیش ۱۲۶۲ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

سه سال پیش ۱۰۸۴ بازدید
۱:۲۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 4

سه سال پیش ۱۳۷۴ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

سه سال پیش ۸۸۶ بازدید
۲:۱۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

سه سال پیش ۷۳۵ بازدید

آموزش مقدماتی

۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

سه سال پیش ۹۳۶ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

سه سال پیش ۱۲۶۲ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۵:۴۵

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 87

سه سال پیش ۸۳۳ بازدید
۳:۱۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 44

سه سال پیش ۸۱۱ بازدید
۳:۳۱

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 9

سه سال پیش ۷۶۲ بازدید
۶:۲۰

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 97

سه سال پیش ۶۹۹ بازدید
۲:۲۱

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 88

سه سال پیش ۶۸۸ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی