دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

یازده ماه پیش ۶۱۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

یازده ماه پیش ۴۶۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

یازده ماه پیش ۵۰۰ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

یازده ماه پیش ۹۴۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

یازده ماه پیش ۷۸۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 4

یازده ماه پیش ۱۰۸۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

یازده ماه پیش ۵۲۰ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

یازده ماه پیش ۴۴۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: دیالوگ‌های احوا...

یازده ماه پیش ۱۲۲۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: تمرین‌های شنیدنی

یازده ماه پیش ۶۸۰ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: قسمت 1

یازده ماه پیش ۶۱۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 98

یازده ماه پیش ۲۳۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

یازده ماه پیش ۱۰۶۰ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 1

یازده ماه پیش ۷۶۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 111

یازده ماه پیش ۸۸۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

یازده ماه پیش ۵۴۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 109

یازده ماه پیش ۶۲۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 108

یازده ماه پیش ۷۶۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

یازده ماه پیش ۸۳۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

یازده ماه پیش ۱۰۷۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 105

یازده ماه پیش ۷۶۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 104

یازده ماه پیش ۲۸۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 103

یازده ماه پیش ۱۰۰۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 102

یازده ماه پیش ۱۱۴۰ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 100

یازده ماه پیش ۹۴۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 100

یازده ماه پیش ۱۰۴۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 99

یازده ماه پیش ۴۶۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 98

یازده ماه پیش ۱۱۴۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 97

یازده ماه پیش ۴۵۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: قسمت 96

یازده ماه پیش ۷۳۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

درباره کانال

زبان اسپانیایی تنها در اسپانیا کاربرد ندارد، بلکه امروزه با این زبان در ۲۶ کشور دنیا به عنوان زبان اصلی و زبان دوم صحبت می‌شود. این زبان در ایران کمتر مورد بحث و توجه قرار گرفته است و به‌واسطه منابع کم و محدودی که برای آموزش این زبان وجود دارد همواره دغدغه‌های زیادی را در این حوزه پدید آورده است. سعی ما بر این است تا با جمع‌آوری ویدیوهای آموزش زبان اسپانیایی بتوانیم به عنوان منبعی مطمئن جهت یادگیری این زبان خودمان را معرفی کنیم، ویدیوهایی که می‌توانند به تقویت مهارت‌های گفتاری و افزایش دایره لغات شما کمک کند و بتواند پاسخگوی نیاز شما در دنیای واقعی باشد. در اين کانال ما به شما دستورالعمل‌هاي ماهرانه‌اي را از طریق ویدیوهای آموزشی ارائه می‌دهیم و می‌بی‌نیم چطور می‌توانیم به راحت‌ترین شیوه ممکن این زبان شیرین را یاد بگیریم.


پیشنهادی

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۳:۳۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 21

یازده ماه پیش ۶۵۶ بازدید
۱:۱۰

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 1

یازده ماه پیش ۷۶۷ بازدید
۲:۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 105

یازده ماه پیش ۷۶۷ بازدید
۱:۲۵

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 7

یازده ماه پیش ۸۸۳ بازدید
۱:۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 70

یازده ماه پیش ۴۱۸ بازدید
۱:۴۳

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 12

یازده ماه پیش ۶۶۸ بازدید
۱:۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 63

یازده ماه پیش ۴۳۰ بازدید
۱:۱۸

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 78

یازده ماه پیش ۴۳۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

یازده ماه پیش ۶۱۸ بازدید
۳:۱۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

یازده ماه پیش ۴۶۲ بازدید
۱:۲۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

یازده ماه پیش ۵۰۰ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

یازده ماه پیش ۹۴۷ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

یازده ماه پیش ۷۸۲ بازدید
۱:۲۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 4

یازده ماه پیش ۱۰۸۴ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

یازده ماه پیش ۵۲۰ بازدید
۲:۱۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

یازده ماه پیش ۴۴۷ بازدید

آموزش مقدماتی

۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

یازده ماه پیش ۶۱۸ بازدید
۳:۱۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

یازده ماه پیش ۴۶۲ بازدید
۱:۲۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

یازده ماه پیش ۵۰۰ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

یازده ماه پیش ۹۴۷ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۳:۳۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 21

یازده ماه پیش ۶۵۶ بازدید
۱:۱۰

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 1

یازده ماه پیش ۷۶۷ بازدید
۲:۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 105

یازده ماه پیش ۷۶۷ بازدید
۱:۲۵

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 7

یازده ماه پیش ۸۸۳ بازدید
۱:۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 70

یازده ماه پیش ۴۱۸ بازدید
۱:۴۳

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 12

یازده ماه پیش ۶۶۸ بازدید
۱:۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 63

یازده ماه پیش ۴۳۰ بازدید
۱:۱۸

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 78

یازده ماه پیش ۴۳۲ بازدید