دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «مجموعه لگوی Lego Ideas» مربوط به کانال لگو

لگو: مینی‌فیگورهای آتش نشان

لگو دو سال پیش ۱۲۹۲ بازدید

معرفی لگو شامل محتویات جعبه، نگاهی دقیق به اجزای اصلی و همچنین فیلم کامل مراحل ساخت لگو.

لگو مدل وال-ای (676 تکه)

لگو دو سال پیش ۱۶۸۸ بازدید

معرفی لگو شامل محتویات جعبه، نگاهی دقیق به اجزای اصلی و همچنین فیلم کامل مراحل ساخت لگو.

لگو پرندگان (580 تکه)

لگو دو سال پیش ۱۳۲۶ بازدید

معرفی لگو شامل محتویات جعبه، نگاهی دقیق به اجزای اصلی و همچنین فیلم کامل مراحل ساخت لگو.

لگو مدل HUB Birds

لگو دو سال پیش ۱۴۳۳ بازدید

معرفی لگو شامل محتویات جعبه، نگاهی دقیق به اجزای اصلی و همچنین فیلم کامل مراحل ساخت لگو.