دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «مجموعه لگوی Lego Ideas» مربوط به کانال لگو

لگو: مینی‌فیگورهای آتش نشان

لگو سه سال پیش ۱۳۲۲ بازدید

معرفی لگو شامل محتویات جعبه، نگاهی دقیق به اجزای اصلی و همچنین فیلم کامل مراحل ساخت لگو.

لگو مدل وال-ای (676 تکه)

لگو سه سال پیش ۱۷۲۵ بازدید

معرفی لگو شامل محتویات جعبه، نگاهی دقیق به اجزای اصلی و همچنین فیلم کامل مراحل ساخت لگو.

لگو پرندگان (580 تکه)

لگو سه سال پیش ۱۳۵۳ بازدید

معرفی لگو شامل محتویات جعبه، نگاهی دقیق به اجزای اصلی و همچنین فیلم کامل مراحل ساخت لگو.

لگو مدل HUB Birds

لگو سه سال پیش ۱۴۶۹ بازدید

معرفی لگو شامل محتویات جعبه، نگاهی دقیق به اجزای اصلی و همچنین فیلم کامل مراحل ساخت لگو.