دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «مجموعه لگوی Lego Mega Blocks» مربوط به کانال لگو

لگو مینیون: مدل ساحل (89 تکه)

لگو سه سال پیش ۱۸۷۰ بازدید

معرفی لگو شامل محتویات جعبه، نگاهی دقیق به اجزای اصلی و همچنین فیلم کامل مراحل ساخت لگو.

لگو مدل ال‌ماکو (82 تکه)

لگو سه سال پیش ۱۵۶۴ بازدید

معرفی لگو شامل محتویات جعبه، نگاهی دقیق به اجزای اصلی و همچنین فیلم کامل مراحل ساخت لگو.

لگو مینیون: نجات از آتش (113 تکه)

لگو سه سال پیش ۱۳۴۳ بازدید

معرفی لگو شامل محتویات جعبه، نگاهی دقیق به اجزای اصلی و همچنین فیلم کامل مراحل ساخت لگو.