دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «گلچین شجریان» مربوط به کانال محمدرضا شجریان

مرغ سحر

محمدرضا شجریان دو سال پیش ۷۶۴ بازدید

اجرای دو صدایی مرغ سحر - کنسرت همنوا با بم - محمد رضا شجریان

Saadi Tribute Concert

محمدرضا شجریان دو سال پیش ۵۲۳ بازدید

شجریان- چون تو جانان منی جان بی تو خرم کی شود

محمدرضا شجریان دو سال پیش ۱۱۲۶ بازدید

شجریان- چون تو جانان منی جان بی تو خرم کی شود