دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «گلچین شجریان» مربوط به کانال محمدرضا شجریان

مرغ سحر

محمدرضا شجریان سه سال پیش ۹۵۴ بازدید

اجرای دو صدایی مرغ سحر - کنسرت همنوا با بم - محمد رضا شجریان

Saadi Tribute Concert

محمدرضا شجریان سه سال پیش ۶۸۲ بازدید

شجریان- چون تو جانان منی جان بی تو خرم کی شود

محمدرضا شجریان سه سال پیش ۱۳۳۲ بازدید

شجریان- چون تو جانان منی جان بی تو خرم کی شود