دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

دو سال پیش ۵۸۹ بازدید

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

دو سال پیش ۴۸۰ بازدید

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

دو سال پیش ۵۷۴ بازدید

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

دو سال پیش ۵۴۸ بازدید

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

دو سال پیش ۵۰۸ بازدید

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

دو سال پیش ۴۷۳ بازدید

Pingu: Pinga Sleepwalks

دو سال پیش ۳۲۹ بازدید

Pingu: Pinga Is Left Out

دو سال پیش ۵۲۴ بازدید

Pingu: Pinga has Hiccups

دو سال پیش ۵۵۸ بازدید

Pingu: Pinga is Introduced

دو سال پیش ۵۷۷ بازدید

Pingu: Pinga and Pingu

دو سال پیش ۴۴۰ بازدید

Pingu: Pinga is Born

دو سال پیش ۵۶۸ بازدید

درباره کانال

مجموعه پینگو، ماجراهای یک بچه پنگوئن بازیگوش و کنجکاو در قطب جنوب است. او به همراه مادر، پدر و خواهرش «پینگا» زندگی می‌کند. پینگو پسری با اراده و مصمم ولی زودرنج است.
پینگا خواهر کوچکتر پینگو است. او شبیه بچه پنگوئن امپراتور است. پدر پینگو یک پست‌چی است. او یک سورتمه موتوری دارد که با آن نامه‌ها را پخش می‌کند که در این کار پینگو نیز گاه او را کمک می‌کند. مادر پینگو خانه‌دار است که بیشتر زمان خود را صرف شست‌شو و پخت‌وپز در خانه می‌کند. پینگو و پینگا در کارهای خانه به مادرشان کمک می‌کنند. پینگو و پینگا یک پدربزرگ هم دارند. او آکوردئونیست است و در گذشته وزنه‌بردار بوده است.


پیشنهادی

در کانال پینگو
۱:۲۳

Pingu: Pinga and Pingu

دو سال پیش ۴۴۰ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

دو سال پیش ۴۷۳ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

دو سال پیش ۴۸۰ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

دو سال پیش ۵۰۸ بازدید
۱:۳۳

Pingu: Pinga Is Left Out

دو سال پیش ۵۲۴ بازدید
۲:۱۱

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

دو سال پیش ۵۴۸ بازدید
۲:۲۶

Pingu: Pinga has Hiccups

دو سال پیش ۵۵۸ بازدید
۳:۲۹

Pingu: Pinga is Born

دو سال پیش ۵۶۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال پینگو
۲:۴۲

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

دو سال پیش ۵۸۹ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

دو سال پیش ۴۸۰ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

دو سال پیش ۵۷۴ بازدید
۲:۱۱

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

دو سال پیش ۵۴۸ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

دو سال پیش ۵۰۸ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

دو سال پیش ۴۷۳ بازدید
۱:۵۸

Pingu: Pinga Sleepwalks

دو سال پیش ۳۲۹ بازدید

پینگو پینگا

۲:۴۲

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

دو سال پیش ۵۸۹ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

دو سال پیش ۴۸۰ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

دو سال پیش ۵۷۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال پینگو
۱:۲۳

Pingu: Pinga and Pingu

دو سال پیش ۴۴۰ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

دو سال پیش ۴۷۳ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

دو سال پیش ۴۸۰ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

دو سال پیش ۵۰۸ بازدید
۱:۳۳

Pingu: Pinga Is Left Out

دو سال پیش ۵۲۴ بازدید
۲:۱۱

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

دو سال پیش ۵۴۸ بازدید
۲:۲۶

Pingu: Pinga has Hiccups

دو سال پیش ۵۵۸ بازدید
۳:۲۹

Pingu: Pinga is Born

دو سال پیش ۵۶۸ بازدید