دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۲۹۰ بازدید

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۱۸۹ بازدید

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

شش ماه پیش ۲۳۵ بازدید

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۲۴۷ بازدید

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۲۱۰ بازدید

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

شش ماه پیش ۲۱۲ بازدید

Pingu: Pinga Sleepwalks

شش ماه پیش ۱۴۱ بازدید

Pingu: Pinga Is Left Out

شش ماه پیش ۲۲۹ بازدید

Pingu: Pinga has Hiccups

شش ماه پیش ۲۴۶ بازدید

Pingu: Pinga is Introduced

شش ماه پیش ۲۴۹ بازدید

Pingu: Pinga and Pingu

شش ماه پیش ۲۲۳ بازدید

Pingu: Pinga is Born

شش ماه پیش ۲۶۶ بازدید

درباره کانال

مجموعه پینگو، ماجراهای یک بچه پنگوئن بازیگوش و کنجکاو در قطب جنوب است. او به همراه مادر، پدر و خواهرش «پینگا» زندگی می‌کند. پینگو پسری با اراده و مصمم ولی زودرنج است.
پینگا خواهر کوچکتر پینگو است. او شبیه بچه پنگوئن امپراتور است. پدر پینگو یک پست‌چی است. او یک سورتمه موتوری دارد که با آن نامه‌ها را پخش می‌کند که در این کار پینگو نیز گاه او را کمک می‌کند. مادر پینگو خانه‌دار است که بیشتر زمان خود را صرف شست‌شو و پخت‌وپز در خانه می‌کند. پینگو و پینگا در کارهای خانه به مادرشان کمک می‌کنند. پینگو و پینگا یک پدربزرگ هم دارند. او آکوردئونیست است و در گذشته وزنه‌بردار بوده است.


پیشنهادی

در کانال پینگو
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۲۱۰ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

شش ماه پیش ۲۱۲ بازدید
۱:۲۳

Pingu: Pinga and Pingu

شش ماه پیش ۲۲۳ بازدید
۱:۳۳

Pingu: Pinga Is Left Out

شش ماه پیش ۲۲۹ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

شش ماه پیش ۲۳۵ بازدید
۲:۲۶

Pingu: Pinga has Hiccups

شش ماه پیش ۲۴۶ بازدید
۲:۱۱

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۲۴۷ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال پینگو
۲:۴۲

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۲۹۰ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۱۸۹ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

شش ماه پیش ۲۳۵ بازدید
۲:۱۱

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۲۴۷ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۲۱۰ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

شش ماه پیش ۲۱۲ بازدید
۱:۵۸

Pingu: Pinga Sleepwalks

شش ماه پیش ۱۴۱ بازدید

پینگو پینگا

۲:۴۲

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۲۹۰ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۱۸۹ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

شش ماه پیش ۲۳۵ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال پینگو
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۲۱۰ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

شش ماه پیش ۲۱۲ بازدید
۱:۲۳

Pingu: Pinga and Pingu

شش ماه پیش ۲۲۳ بازدید
۱:۳۳

Pingu: Pinga Is Left Out

شش ماه پیش ۲۲۹ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

شش ماه پیش ۲۳۵ بازدید
۲:۲۶

Pingu: Pinga has Hiccups

شش ماه پیش ۲۴۶ بازدید
۲:۱۱

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

شش ماه پیش ۲۴۷ بازدید