دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

سه ماه پیش ۱۴۰ بازدید

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

سه ماه پیش ۱۰۱ بازدید

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

سه ماه پیش ۱۳۰ بازدید

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

سه ماه پیش ۱۳۷ بازدید

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

سه ماه پیش ۱۱۲ بازدید

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

سه ماه پیش ۱۱۵ بازدید

Pingu: Pinga Sleepwalks

سه ماه پیش ۸۴ بازدید

Pingu: Pinga Is Left Out

سه ماه پیش ۱۳۲ بازدید

Pingu: Pinga has Hiccups

سه ماه پیش ۱۳۵ بازدید

Pingu: Pinga is Introduced

سه ماه پیش ۱۴۴ بازدید

Pingu: Pinga and Pingu

سه ماه پیش ۱۲۲ بازدید

Pingu: Pinga is Born

سه ماه پیش ۱۳۲ بازدید

درباره کانال

مجموعه پینگو، ماجراهای یک بچه پنگوئن بازیگوش و کنجکاو در قطب جنوب است. او به همراه مادر، پدر و خواهرش «پینگا» زندگی می‌کند. پینگو پسری با اراده و مصمم ولی زودرنج است.
پینگا خواهر کوچکتر پینگو است. او شبیه بچه پنگوئن امپراتور است. پدر پینگو یک پست‌چی است. او یک سورتمه موتوری دارد که با آن نامه‌ها را پخش می‌کند که در این کار پینگو نیز گاه او را کمک می‌کند. مادر پینگو خانه‌دار است که بیشتر زمان خود را صرف شست‌شو و پخت‌وپز در خانه می‌کند. پینگو و پینگا در کارهای خانه به مادرشان کمک می‌کنند. پینگو و پینگا یک پدربزرگ هم دارند. او آکوردئونیست است و در گذشته وزنه‌بردار بوده است.