دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۵۳۰ بازدید

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۳۷۳ بازدید

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

یک سال پیش ۴۶۹ بازدید

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۴۲ بازدید

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۱۵ بازدید

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

یک سال پیش ۳۷۶ بازدید

Pingu: Pinga Sleepwalks

یک سال پیش ۲۷۲ بازدید

Pingu: Pinga Is Left Out

یک سال پیش ۴۲۸ بازدید

Pingu: Pinga has Hiccups

یک سال پیش ۴۴۸ بازدید

Pingu: Pinga is Introduced

یک سال پیش ۴۶۹ بازدید

Pingu: Pinga and Pingu

یک سال پیش ۳۶۶ بازدید

Pingu: Pinga is Born

یک سال پیش ۴۶۲ بازدید

درباره کانال

مجموعه پینگو، ماجراهای یک بچه پنگوئن بازیگوش و کنجکاو در قطب جنوب است. او به همراه مادر، پدر و خواهرش «پینگا» زندگی می‌کند. پینگو پسری با اراده و مصمم ولی زودرنج است.
پینگا خواهر کوچکتر پینگو است. او شبیه بچه پنگوئن امپراتور است. پدر پینگو یک پست‌چی است. او یک سورتمه موتوری دارد که با آن نامه‌ها را پخش می‌کند که در این کار پینگو نیز گاه او را کمک می‌کند. مادر پینگو خانه‌دار است که بیشتر زمان خود را صرف شست‌شو و پخت‌وپز در خانه می‌کند. پینگو و پینگا در کارهای خانه به مادرشان کمک می‌کنند. پینگو و پینگا یک پدربزرگ هم دارند. او آکوردئونیست است و در گذشته وزنه‌بردار بوده است.


پیشنهادی

در کانال پینگو
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۳۷۳ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

یک سال پیش ۳۷۶ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۱۵ بازدید
۱:۳۳

Pingu: Pinga Is Left Out

یک سال پیش ۴۲۸ بازدید
۲:۱۱

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۴۲ بازدید
۲:۲۶

Pingu: Pinga has Hiccups

یک سال پیش ۴۴۸ بازدید
۳:۲۹

Pingu: Pinga is Born

یک سال پیش ۴۶۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال پینگو
۲:۴۲

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۵۳۰ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۳۷۳ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

یک سال پیش ۴۶۹ بازدید
۲:۱۱

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۴۲ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۱۵ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

یک سال پیش ۳۷۶ بازدید
۱:۵۸

Pingu: Pinga Sleepwalks

یک سال پیش ۲۷۲ بازدید

پینگو پینگا

۲:۴۲

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۵۳۰ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۳۷۳ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

یک سال پیش ۴۶۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال پینگو
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۳۷۳ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

یک سال پیش ۳۷۶ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۱۵ بازدید
۱:۳۳

Pingu: Pinga Is Left Out

یک سال پیش ۴۲۸ بازدید
۲:۱۱

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۴۲ بازدید
۲:۲۶

Pingu: Pinga has Hiccups

یک سال پیش ۴۴۸ بازدید
۳:۲۹

Pingu: Pinga is Born

یک سال پیش ۴۶۲ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی