دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۵۴۵ بازدید

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۰۵ بازدید

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

یک سال پیش ۴۹۲ بازدید

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۷۷ بازدید

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۳۵ بازدید

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

یک سال پیش ۴۰۳ بازدید

Pingu: Pinga Sleepwalks

یک سال پیش ۲۹۱ بازدید

Pingu: Pinga Is Left Out

یک سال پیش ۴۵۵ بازدید

Pingu: Pinga has Hiccups

یک سال پیش ۴۷۷ بازدید

Pingu: Pinga is Introduced

یک سال پیش ۴۹۱ بازدید

Pingu: Pinga and Pingu

یک سال پیش ۳۸۴ بازدید

Pingu: Pinga is Born

یک سال پیش ۴۹۰ بازدید

درباره کانال

مجموعه پینگو، ماجراهای یک بچه پنگوئن بازیگوش و کنجکاو در قطب جنوب است. او به همراه مادر، پدر و خواهرش «پینگا» زندگی می‌کند. پینگو پسری با اراده و مصمم ولی زودرنج است.
پینگا خواهر کوچکتر پینگو است. او شبیه بچه پنگوئن امپراتور است. پدر پینگو یک پست‌چی است. او یک سورتمه موتوری دارد که با آن نامه‌ها را پخش می‌کند که در این کار پینگو نیز گاه او را کمک می‌کند. مادر پینگو خانه‌دار است که بیشتر زمان خود را صرف شست‌شو و پخت‌وپز در خانه می‌کند. پینگو و پینگا در کارهای خانه به مادرشان کمک می‌کنند. پینگو و پینگا یک پدربزرگ هم دارند. او آکوردئونیست است و در گذشته وزنه‌بردار بوده است.


پیشنهادی

در کانال پینگو
۱:۲۳

Pingu: Pinga and Pingu

یک سال پیش ۳۸۴ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

یک سال پیش ۴۰۳ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۰۵ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۳۵ بازدید
۱:۳۳

Pingu: Pinga Is Left Out

یک سال پیش ۴۵۵ بازدید
۲:۱۱

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۷۷ بازدید
۲:۲۶

Pingu: Pinga has Hiccups

یک سال پیش ۴۷۷ بازدید
۳:۲۹

Pingu: Pinga is Born

یک سال پیش ۴۹۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال پینگو
۲:۴۲

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۵۴۵ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۰۵ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

یک سال پیش ۴۹۲ بازدید
۲:۱۱

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۷۷ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۳۵ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

یک سال پیش ۴۰۳ بازدید
۱:۵۸

Pingu: Pinga Sleepwalks

یک سال پیش ۲۹۱ بازدید

پینگو پینگا

۲:۴۲

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۵۴۵ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۰۵ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

یک سال پیش ۴۹۲ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال پینگو
۱:۲۳

Pingu: Pinga and Pingu

یک سال پیش ۳۸۴ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

یک سال پیش ۴۰۳ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۰۵ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۳۵ بازدید
۱:۳۳

Pingu: Pinga Is Left Out

یک سال پیش ۴۵۵ بازدید
۲:۱۱

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

یک سال پیش ۴۷۷ بازدید
۲:۲۶

Pingu: Pinga has Hiccups

یک سال پیش ۴۷۷ بازدید
۳:۲۹

Pingu: Pinga is Born

یک سال پیش ۴۹۰ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی