دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Pingu's Grandfather is Sick - Pingu Official Chann...

چهار ماه پیش ۱۸۶ بازدید

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۹۶ بازدید

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۴۶ بازدید

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

چهار ماه پیش ۱۸۲ بازدید

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۹۰ بازدید

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۶۲ بازدید

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

چهار ماه پیش ۱۶۵ بازدید

Pingu: Pinga Sleepwalks

چهار ماه پیش ۱۰۷ بازدید

Pingu: Pinga Is Left Out

چهار ماه پیش ۱۷۳ بازدید

Pingu: Pinga has Hiccups

چهار ماه پیش ۱۹۰ بازدید

Pingu: Pinga is Introduced

چهار ماه پیش ۱۹۱ بازدید

Pingu: Pinga and Pingu

چهار ماه پیش ۱۸۱ بازدید

Pingu: Pinga is Born

چهار ماه پیش ۱۸۸ بازدید

پینگو پینگا

۲:۲۱

Pingu's Grandfather is Sick - Pingu Official Chann...

چهار ماه پیش ۱۸۶ بازدید
۲:۴۲

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۹۶ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۴۶ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

چهار ماه پیش ۱۸۲ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

مجموعه پینگو، ماجراهای یک بچه پنگوئن بازیگوش و کنجکاو در قطب جنوب است. او به همراه مادر، پدر و خواهرش «پینگا» زندگی می‌کند. پینگو پسری با اراده و مصمم ولی زودرنج است.
پینگا خواهر کوچکتر پینگو است. او شبیه بچه پنگوئن امپراتور است. پدر پینگو یک پست‌چی است. او یک سورتمه موتوری دارد که با آن نامه‌ها را پخش می‌کند که در این کار پینگو نیز گاه او را کمک می‌کند. مادر پینگو خانه‌دار است که بیشتر زمان خود را صرف شست‌شو و پخت‌وپز در خانه می‌کند. پینگو و پینگا در کارهای خانه به مادرشان کمک می‌کنند. پینگو و پینگا یک پدربزرگ هم دارند. او آکوردئونیست است و در گذشته وزنه‌بردار بوده است.


پیشنهادی

در کانال پینگو
۳:۲۹

Pingu: Pinga is Born

چهار ماه پیش ۱۸۸ بازدید
۲:۲۱

Pingu's Grandfather is Sick - Pingu Official Chann...

چهار ماه پیش ۱۸۶ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

چهار ماه پیش ۱۸۲ بازدید
۱:۲۳

Pingu: Pinga and Pingu

چهار ماه پیش ۱۸۱ بازدید
۱:۳۳

Pingu: Pinga Is Left Out

چهار ماه پیش ۱۷۳ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

چهار ماه پیش ۱۶۵ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۶۲ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۴۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال پینگو
۲:۲۱

Pingu's Grandfather is Sick - Pingu Official Chann...

چهار ماه پیش ۱۸۶ بازدید
۲:۴۲

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۹۶ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۴۶ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

چهار ماه پیش ۱۸۲ بازدید
۲:۱۱

Pingu and the postcard- Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۹۰ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۶۲ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

چهار ماه پیش ۱۶۵ بازدید
۱:۵۸

Pingu: Pinga Sleepwalks

چهار ماه پیش ۱۰۷ بازدید

پینگو پینگا

۲:۲۱

Pingu's Grandfather is Sick - Pingu Official Chann...

چهار ماه پیش ۱۸۶ بازدید
۲:۴۲

Pingu As A Chef - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۹۶ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۴۶ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

چهار ماه پیش ۱۸۲ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال پینگو
۳:۲۹

Pingu: Pinga is Born

چهار ماه پیش ۱۸۸ بازدید
۲:۲۱

Pingu's Grandfather is Sick - Pingu Official Chann...

چهار ماه پیش ۱۸۶ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

چهار ماه پیش ۱۸۲ بازدید
۱:۲۳

Pingu: Pinga and Pingu

چهار ماه پیش ۱۸۱ بازدید
۱:۳۳

Pingu: Pinga Is Left Out

چهار ماه پیش ۱۷۳ بازدید
۱:۱۹

Pingu: Pingu & Pinga Don't Want to Go to Bed

چهار ماه پیش ۱۶۵ بازدید
۲:۱۲

Pingu plays Superman - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۶۲ بازدید
۲:۲۹

Pingu hides a letter - Pingu Official Channel

چهار ماه پیش ۱۴۶ بازدید