دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «یادگیری زبان» مربوط به کانال رزتا استون

یادگیری آسان زبان با متد رزتا استون

رزتا استون دو سال پیش ۴۰۱ بازدید

یادگیری زبان دوم همواره به عنوان یه الویت برای هر فرد در نظر گرفته می‌شود. ممکن است شما هم بارها به دنبال بهترین روش‌ها و ابزارها برای یادگی...

Rosetta Stone® 2012 TV Commercial - Opera: Live Life Fluently [V2 30 sec.]

رزتا استون دو سال پیش ۳۰۶ بازدید

Watch the new 2012 Rosetta Stone TV commercial, featuring characters who navigate their way through life with the help of a new language! Fe...

Learn How Rosetta Stone Works

رزتا استون دو سال پیش ۱۱۹۱ بازدید

Have you always wanted to learn a new language? Now is the time to get started. Learn more about how Rosetta Stone works and try our free de...

Implementing Online Language Learning in a Blended Learning Environment

رزتا استون دو سال پیش ۲۲۲ بازدید

Get a birds-eye view of how students learn a new language with interactive Rosetta Stone® solutions. See how our program can be tailored fo...

Rosetta Stone Learner Stories: Grace (French)

رزتا استون دو سال پیش ۳۳۹ بازدید

Where can a new language take you? Meet Grace and learn about her language learning journey using Rosetta Stone. See her full story here: ht...

Rosetta Stone Learner Stories: Meet Nuno (Swedish)

رزتا استون دو سال پیش ۳۴۱ بازدید

Where can a new language take you? Meet Nuno and learn about his language learning journey. Like Nuno, millions of lives have changed with R...

Rosetta Stone Learner Stories: Meet Grace (French)

رزتا استون دو سال پیش ۲۸۲ بازدید

Where can a new language take you? Meet Grace and learn about her language learning journey. Like Grace, millions of lives have changed with...

Rosetta Stone Learner Stories: Delaine (Hindi)

رزتا استون دو سال پیش ۲۷۵ بازدید

Where can a new language take you? Meet Delaine and learn about her language learning journey using Rosetta Stone. See her full story here: ...

Rosetta Stone Learner Stories: Nuno (Swedish)

رزتا استون دو سال پیش ۲۱۳ بازدید

Where can a new language take you? Meet Nuno and learn about his language learning journey using Rosetta Stone. See the full story here: htt...

Rosetta Stone Learner Stories: Meet Mark (Vietnamese)

رزتا استون دو سال پیش ۳۴۹ بازدید

Where can a new language take you? Meet Mark and learn about his language learning journey. Like Mark, millions of lives have changed with R...

Where Can Language Take You? Try our Free Demo!

رزتا استون دو سال پیش ۲۹۳ بازدید

Where can learning a new language take you? Like Delaine, Christoper, and Grace, millions of lives have changed with Rosetta Stone and yours...

رزتا استون، زندگی واقعی

رزتا استون دو سال پیش ۲۹۹ بازدید

Real Life Stories - Change the world with a new language from Rosetta Stone UK. See how these individuals took up the challenge to learn a n...

Start Your Own Language Journey Today!

رزتا استون دو سال پیش ۲۵۸ بازدید

Where can learning a new language take you? Like Delaine, Christoper, and Grace, millions of lives have changed with Rosetta Stone and yours...

Rosetta Stone Learner Stories: Meet Christopher (Spanish)

رزتا استون دو سال پیش ۳۳۴ بازدید

Where can a new language take you? Meet Christopher and learn about his language learning journey. Like Christopher, millions of lives have ...

Rosetta Stone Language Learning Immersion

رزتا استون دو سال پیش ۲۵۰ بازدید

Try our free demo: http://bit.ly/1WLMEFg

Rosetta Stone Learner Stories: Meet Delaine (Hindi)

رزتا استون دو سال پیش ۴۰۷ بازدید

Where can a new language take you? Meet Delaine and learn about her language learning journey. Like Delaine, millions of lives have changed ...