دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان انگلیسی دوره مقدماتی: لفظ صحیح لغات

دو سال پیش ۱۱۷۷ بازدید

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 15

دو سال پیش ۸۶۷ بازدید

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

انگلیسی آسان: گرامر و استفاده از لغات در زمان آیند...

دو سال پیش ۱۱۶۶ بازدید

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

انگلیسی آسان: خوش‌آمد گویی به افراد

دو سال پیش ۱۲۵۳ بازدید

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

آموزش زبان انگلیسی دوره مقدماتی: چه زمانی از لغات ...

دو سال پیش ۱۱۸۳ بازدید

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 3

دو سال پیش ۵۶۲ بازدید

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

انگلیسی آسان: چطور لغات را یاد بگیریم

دو سال پیش ۱۰۷۸ بازدید

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

آموزش زبان انگلیسی دوره مقدماتی: تلفظ

دو سال پیش ۹۶۱ بازدید

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

انگلیسی آسان: استفاده از لغات برای سرد بودن هوا

دو سال پیش ۸۵۵ بازدید

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

انگلیسی آسان: خجالت نکشید یک مکالمه کوتاه را آغاز...

دو سال پیش ۴۳۸ بازدید

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

درباره کانال

از صحبت کردن به زبان انگلیسی خجالت می‌کشید؟ این کانال مخصوص شماست.


پیشنهادی

در کانال انگلیسی صحبت کنید
۳:۱۱

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 16

دو سال پیش ۶۴۹ بازدید
۴:۱۶

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 17

دو سال پیش ۵۲۷ بازدید
۱:۵۶

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 21

دو سال پیش ۷۵۱ بازدید
۴:۴

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 4

دو سال پیش ۵۲۴ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال انگلیسی صحبت کنید

انگلیسی آسان

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال انگلیسی صحبت کنید
۳:۱۱

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 16

دو سال پیش ۶۴۹ بازدید
۴:۱۶

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 17

دو سال پیش ۵۲۷ بازدید
۱:۵۶

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 21

دو سال پیش ۷۵۱ بازدید
۴:۴

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 4

دو سال پیش ۵۲۴ بازدید