دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

درباره کانال

از صحبت کردن به زبان انگلیسی خجالت می‌کشید؟ این کانال مخصوص شماست.


پیشنهادی

در کانال انگلیسی صحبت کنید
۵:۳۵

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 2

دوازده ماه پیش ۷۶۱ بازدید
۴:۳۸

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۱۰۸۸ بازدید
۲:۳۰

انگلیسی آسان: نگارش

دوازده ماه پیش ۸۲۴ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال انگلیسی صحبت کنید

انگلیسی آسان

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال انگلیسی صحبت کنید
۵:۳۵

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 2

دوازده ماه پیش ۷۶۱ بازدید
۴:۳۸

انگلیسی آسان: فصل 1 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۱۰۸۸ بازدید
۲:۳۰

انگلیسی آسان: نگارش

دوازده ماه پیش ۸۲۴ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی