دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «آموزش زبان برنامه نویسی سوئیفت» مربوط به کانال آموزش زبان برنامه نویسی

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت هفتم: ساخت یک بلوک در زبان سوئیفت

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۵۸۲ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت پانزدهم: امکانات ظاهری به وسیله استایل

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۳۰۳ بازدید

قسمت پانزدهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی امکانات ظاهری به وسیله استایل Styling and Keeping Score

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت چهاردهم: دستورات شرطی if

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۳۲۱ بازدید

قسمت چهاردهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی دستورات شرطی if Determining a Winner with IF Statements

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت سیزدهم: آشنایی با آرایه‌ها در سوئیفت

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۳۰۱ بازدید

قسمت سیزدهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی آشنایی با آرایه‌ها در سوئیفت Introducing Arrays in Swift

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت دوازدهم: ایجاد تصاویر و اعداد تصادفی

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۳۰۶ بازدید

قسمت دوازدهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی ایجاد تصاویر و اعداد تصادفی Randomizing the cards

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت یازدهم: کتابخانه (منبع) تصاویر در Xcode 6

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۲۳۸ بازدید

قسمت یازدهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی کتابخانه (منبع) تصاویر در Xcode 6 Image Asset Library in Xcode 6

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت دهم: روش‌های ایجاد دکمه‌های لمسی

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۳۰۱ بازدید

قسمت دهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی ایجاد دکمه‌های لمسی Methods and Button Taps

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت نهم: خاصیت‌های IBOutlet

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۲۹۵ بازدید

قسمت نهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی آشنایی با خاصیت‌های IBOutlet Swift IBOutlet Properties

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت هشتم: کار با UIKit

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۲۸۵ بازدید

در طول سری آموزش زبان‌های برنامه‌نویسی بخشی را در سایت به آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت به انگلیسی Swift اختصاص داده‌ایم و قبلا توضیحاتی در...

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت ششم: کار با لایه‌ها

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۲۹۰ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت پنجم: اولین برنامه شما با سوئیفت

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۲۹۷ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت چهارم: آشنایی با ساختار یک برنامه

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۲۷۸ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت سوم: آموزش کار با Xcode 6

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۲۹۵ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت دوم: آشنایی با Xcode 6

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۲۲۹ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت اول: ابزارهای مورد نیاز

آموزش زبان برنامه نویسی یک سال پیش ۳۰۸ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت