دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «آموزش زبان برنامه نویسی سوئیفت» مربوط به کانال آموزش زبان برنامه نویسی

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت هفتم: ساخت یک بلوک در زبان سوئیفت

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۶۲۱ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت پانزدهم: امکانات ظاهری به وسیله استایل

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۳۵۰ بازدید

قسمت پانزدهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی امکانات ظاهری به وسیله استایل Styling and Keeping Score

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت چهاردهم: دستورات شرطی if

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۳۶۰ بازدید

قسمت چهاردهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی دستورات شرطی if Determining a Winner with IF Statements

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت سیزدهم: آشنایی با آرایه‌ها در سوئیفت

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۳۴۴ بازدید

قسمت سیزدهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی آشنایی با آرایه‌ها در سوئیفت Introducing Arrays in Swift

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت دوازدهم: ایجاد تصاویر و اعداد تصادفی

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۳۴۱ بازدید

قسمت دوازدهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی ایجاد تصاویر و اعداد تصادفی Randomizing the cards

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت یازدهم: کتابخانه (منبع) تصاویر در Xcode 6

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۲۵۱ بازدید

قسمت یازدهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی کتابخانه (منبع) تصاویر در Xcode 6 Image Asset Library in Xcode 6

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت دهم: روش‌های ایجاد دکمه‌های لمسی

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۳۳۷ بازدید

قسمت دهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی ایجاد دکمه‌های لمسی Methods and Button Taps

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت نهم: خاصیت‌های IBOutlet

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۳۲۲ بازدید

قسمت نهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی آشنایی با خاصیت‌های IBOutlet Swift IBOutlet Properties

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت هشتم: کار با UIKit

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۳۰۹ بازدید

در طول سری آموزش زبان‌های برنامه‌نویسی بخشی را در سایت به آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت به انگلیسی Swift اختصاص داده‌ایم و قبلا توضیحاتی در...

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت ششم: کار با لایه‌ها

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۳۱۶ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت پنجم: اولین برنامه شما با سوئیفت

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۳۴۴ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت چهارم: آشنایی با ساختار یک برنامه

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۲۹۶ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت سوم: آموزش کار با Xcode 6

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۳۲۴ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت دوم: آشنایی با Xcode 6

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۲۴۱ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت اول: ابزارهای مورد نیاز

آموزش زبان برنامه نویسی دو سال پیش ۳۳۹ بازدید

آموزش ساخت نرم افزار برای سخت افزار های اپل با سیستم عامل iOS بوسیله سوئیفت