دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش ساده اچ تی ام ال و سی اس اس - قسمت 2

دو سال پیش ۱۵۳ بازدید

In this tutorial we write a basic valid HTML5 template, covering the root HTML element, as well as the head and body tags. Follow me on social media: Twitter: https://twitter.com/QuentinWatt Facebook: https://www.facebook.com/quentinwatt Instagram: https://www.instagram.com/quentinwatt Snapchat: quentinwatt92 Become a Patron: https://www.patreon.com/QuentinWatt Subscribe to my Vlog channel: https://www.youtube.com/c/Quentin Subscribe to this channel: https://www.youtube.com/QuentinWatt My website: http://www.quentinwatt.com

Video Background HTML CSS Tutorial Plus Youtube Em...

دو سال پیش ۱۹۱ بازدید

Lesson Code: http://www.developphp.com/video/CSS/Video-Background-Tutorial-Plus-Youtube-Embed Learn to use video as HTML content backgrounds instead of using still image backgrounds. We will also demonstrate how to use Youtube videos as the video background to loop under your page content. It is simple to layer or stack HTML elements so we can apply CSS settings to make video play directly under HTML content.

CSS3 Tutorial: How to add animation effects to you...

دو سال پیش ۲۵۰ بازدید

In this video I run through the simple steps of working with CSS3 Transitions. CSS3 Transitions can be used to accomplish a plethora of tasks involved in web design, whether it be adding a fading animation or animating an objects position. CSS3 Transitions are quickly becoming more and more adopted in web design and is an easy solution to using JQuery or Javascript. Website: http://www.nickshahidi.com Twitter: http://www.twitter.com/codenamednick Facebook: http://www.facebook.com/codenamenick

Next Generation Web Apps with Aurelia.js

دو سال پیش ۱۵۶ بازدید

ES6 Javascript: The Complete Developer's Guide ☞ https://codequs.com/a/BJU-RJpu Angular 2 - The Complete Guide (Updated to Final Version!) ☞ http://on.codek.tv/EyJ05w2nz Modern React and Redux ☞ http://on.codek.tv/NyMRw6Z6z AngularJS 2 and NodeJS: The Practical Guide to MEAN Stack 2.0 ☞ http://on.codek.tv/NkBkoPN4z Learn Angular 2 Development By Building 10 Apps ☞ https://codequs.com/a/H1Y5Qj7_ Angular 2 with TypeScript for Beginners: The Pragmatic Guide ☞ https://codequs.com/a/BJfrXjmd In this session Ashley Grant (Core Team Member) will introduce you to Aurelia, a next generation open source JavaScript framework for building apps on every platform. With its focus on clean JavaScript code, modern architecture, highly performant data binding, extensible HTML and testability, you'll wonder how you ever got along without it. Video source via: NDC

Beginner PHP Tutorial - 54 - Creating a Find and R...

دو سال پیش ۲۳۰ بازدید

Facebook - https://www.facebook.com/TheNewBoston-464114846956315/ GitHub - https://github.com/buckyroberts Google+ - https://plus.google.com/+BuckyRoberts LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/buckyroberts reddit - https://www.reddit.com/r/thenewboston/ Support - https://www.patreon.com/thenewboston thenewboston - https://thenewboston.com/ Twitter - https://twitter.com/bucky_roberts

Beginner PHP Tutorial - 59 - Modifying timestamps

دو سال پیش ۲۱۷ بازدید

Facebook - https://www.facebook.com/TheNewBoston-464114846956315/ GitHub - https://github.com/buckyroberts Google+ - https://plus.google.com/+BuckyRoberts LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/buckyroberts reddit - https://www.reddit.com/r/thenewboston/ Support - https://www.patreon.com/thenewboston thenewboston - https://thenewboston.com/ Twitter - https://twitter.com/bucky_roberts

Beginner PHP Tutorial - 101 - Creating a Simple Co...

دو سال پیش ۱۸۸ بازدید

Facebook - https://www.facebook.com/TheNewBoston-464114846956315/ GitHub - https://github.com/buckyroberts Google+ - https://plus.google.com/+BuckyRoberts LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/buckyroberts reddit - https://www.reddit.com/r/thenewboston/ Support - https://www.patreon.com/thenewboston thenewboston - https://thenewboston.com/ Twitter - https://twitter.com/bucky_roberts

CSS3 Desde Cero - Diseñar un formulario de login

دو سال پیش ۲۳۸ بازدید

Accede al curso completo en: http://escueladigital.pe/css Visítanos en nuestra página web http://escueladigital.pe Síguenos en Facebook: http://facebook.com/escueladigitalperu Síguenos en Twitter: http://twitter.com/edigitalperu Únete al grupo HTML5 Oficial: https://www.facebook.com/groups/html5.oficial/

Beginner PHP Tutorial - 153 - SQL Injection Part 3

دو سال پیش ۱۸۹ بازدید

Facebook - https://www.facebook.com/TheNewBoston-464114846956315/ GitHub - https://github.com/buckyroberts Google+ - https://plus.google.com/+BuckyRoberts LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/buckyroberts reddit - https://www.reddit.com/r/thenewboston/ Support - https://www.patreon.com/thenewboston thenewboston - https://thenewboston.com/ Twitter - https://twitter.com/bucky_roberts

APRENDA HTML5 E CSS3 - #2 HTML5 em um vídeo

دو سال پیش ۱۶۵ بازدید

Aprenda quais são os principais elementos que compõem a última especificação do HTML e crie a base para um website responsivo, com uma explicação simples mas que vai te dar o necessário para construir projetos completos. LINK PARA O LIVRO "APRENDA HTML E CSS": http://www.aprendahtmlecss.com.br Baixe o Guia Iniciante de HTML5, que é usado como base deste projeto: http://estevanmaito.com/html5.pdf Confira o código e pegue as imagens do projeto: https://github.com/estevanmaito/aprenda-html5-css3 Sumário do vídeo: 1:20 - Como é uma página só com HTML 2:08 - Criando o projeto 3:19 - Como escrever uma tag HTML 4:23 - Elementos que todas as páginas devem ter 7:25 - Elementos de estrutura section, header, footer e nav 8:49 - Elementos de texto h1, p, ul, ol, li, strong, em 11:26 - Imagens e links img e a 12:13 - Atributos 14:44 - Começando o site. Menu. 16:06 - Cabeçalho 16:55 - Sobre 17:32 - Serviços 19:19 - Portfólio 21:00 - Contato 24:35 - Rodapé 25:02 - Links para navegação interna 27:19 - Encerramento

Complete PSD to HTML5 Conversion Tutorial

دو سال پیش ۲۰۴ بازدید

Created by: http://www.seosemanticxhtml.com It's a complete PSD to HTML5 Template Conversion tutorial, which will help beginners to understand the conversion process in detail. The converted HTML5 and CSS3 codes are W3C Validated. With this PSD conversion tutorial, you will learn how to slice the images from the PSD design file, and use them for WebPages via HTML5 and CSS3. Project is explained in detail and Sample project files are also available for download at: http://blog.seosemanticxhtml.com/how-to-convert-to-html5-from-photoshop-psd-tutorial-part1/ Created by coder: - Himanshu, who completed this project in Approximately 2 hours.

Beginner PHP Tutorial - 76 - Deleting Cookies with...

دو سال پیش ۲۵۱ بازدید

Facebook - https://www.facebook.com/TheNewBoston-464114846956315/ GitHub - https://github.com/buckyroberts Google+ - https://plus.google.com/+BuckyRoberts LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/buckyroberts reddit - https://www.reddit.com/r/thenewboston/ Support - https://www.patreon.com/thenewboston thenewboston - https://thenewboston.com/ Twitter - https://twitter.com/bucky_roberts

Beginner PHP Tutorial - 118 - SELECT By Example Pa...

دو سال پیش ۲۳۴ بازدید

Facebook - https://www.facebook.com/TheNewBoston-464114846956315/ GitHub - https://github.com/buckyroberts Google+ - https://plus.google.com/+BuckyRoberts LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/buckyroberts reddit - https://www.reddit.com/r/thenewboston/ Support - https://www.patreon.com/thenewboston thenewboston - https://thenewboston.com/ Twitter - https://twitter.com/bucky_roberts

Maximize The Performance of HTML5 Video in RPI2

دو سال پیش ۱۸۰ بازدید

Building a HTML5 Video Player From Scratch ☞ https://codequs.com/a/HyL29EL2 JavaScript Advanced Tutorial for Beginners ☞ http://on.codek.tv/41xBoCbVZ Advanced HTML5 Tutorial for Web Developers ☞ https://codequs.com/a/r1DgrO2_ The Complete HTML5 and CSS3 Course ☞ https://codequs.com/a/r135OYcc Build Professional Websites with HTML5 and CSS3 from Scratch ☞ https://codequs.com/a/rkW9Ndh_ Mastering HTML5 Game Development ☞ https://codequs.com/a/ByI0qoht

Beginner PHP Tutorial - 165 - Creating Captcha Ima...

دو سال پیش ۲۱۵ بازدید

Facebook - https://www.facebook.com/TheNewBoston-464114846956315/ GitHub - https://github.com/buckyroberts Google+ - https://plus.google.com/+BuckyRoberts LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/buckyroberts reddit - https://www.reddit.com/r/thenewboston/ Support - https://www.patreon.com/thenewboston thenewboston - https://thenewboston.com/ Twitter - https://twitter.com/bucky_roberts

Beginner PHP Tutorial - 51 - String Functions: Rep...

دو سال پیش ۲۰۵ بازدید

Facebook - https://www.facebook.com/TheNewBoston-464114846956315/ GitHub - https://github.com/buckyroberts Google+ - https://plus.google.com/+BuckyRoberts LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/buckyroberts reddit - https://www.reddit.com/r/thenewboston/ Support - https://www.patreon.com/thenewboston thenewboston - https://thenewboston.com/ Twitter - https://twitter.com/bucky_roberts

Redesigning & Rewriting our Application in Ember.j...

دو سال پیش ۱۱۷ بازدید

Angular 2 - The Complete Guide (Updated to Final Version!) ☞ http://on.codek.tv/EyJ05w2nz Modern React and Redux ☞ http://on.codek.tv/NyMRw6Z6z Angularjs 2 with TypeScript Tutorial for Beginners ☞ http://on.codek.tv/EJOhzOx4W Mastering Node.js: Nodejs Development from Scratch ☞ http://on.codek.tv/VJE8ZA6hW ES6 Javascript: The Complete Developer's Guide ☞ https://codequs.com/a/BJU-RJpu JavaScript Promises: Applications in ES6 and AngularJS ☞ https://codequs.com/a/BJgqRypu Accelerated ES6 JavaScript Training ☞ https://codequs.com/a/ryKjOEIp AngularJS 2 and NodeJS: The Practical Guide to MEAN Stack 2.0 ☞ http://on.codek.tv/NkBkoPN4z Speaker: Jade Applegate Video source via: Ember London

HTML & CSS : Creating a dropdown navigation menu

دو سال پیش ۲۲۰ بازدید

In this tutorial you will learn to create your very own dropdown navigation menu using just HTML & CSS. Check out a written version of this dropdown navigation menu on JSFiddle: http://jsfiddle.net/mjdwebdesign/KsAZ8/ Thanks for watching - I hope this helps.

Beginner PHP Tutorial - 23 - Logical Operators

دو سال پیش ۲۸۳ بازدید

Facebook - https://www.facebook.com/TheNewBoston-464114846956315/ GitHub - https://github.com/buckyroberts Google+ - https://plus.google.com/+BuckyRoberts LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/buckyroberts reddit - https://www.reddit.com/r/thenewboston/ Support - https://www.patreon.com/thenewboston thenewboston - https://thenewboston.com/ Twitter - https://twitter.com/bucky_roberts

CSS Tutorial Hover Makes CMS Option Buttons Appear...

دو سال پیش ۲۲۲ بازدید

Lesson Code: http://www.developphp.com/video/CSS/Hover-Makes-CMS-Option-Buttons-Appear-Tutorial Learn to use CSS and HTML to make things magically appear exactly where you want them when the user hovers over anything on your web page. This sort of code would be applied usually to Content Management Systems or social networking websites in which there is an owner of the content that you want to give editing options to for that specific content. Normal visitors would not get to see the magic buttons appear.

Beginner PHP Tutorial - 21 - Comparison Operators

دو سال پیش ۱۷۶ بازدید

Facebook - https://www.facebook.com/TheNewBoston-464114846956315/ GitHub - https://github.com/buckyroberts Google+ - https://plus.google.com/+BuckyRoberts LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/buckyroberts reddit - https://www.reddit.com/r/thenewboston/ Support - https://www.patreon.com/thenewboston thenewboston - https://thenewboston.com/ Twitter - https://twitter.com/bucky_roberts

CSS3 Multi Column Layout Grid Tutorial

دو سال پیش ۳۱۹ بازدید

Lesson Code: http://www.developphp.com/video/CSS/Multi-Column-Content-Layout-Grid-Tutorial Learn to use the CSS3 Multi-Column Layout properties to create multi-column grid layouts with an automatic content spill over feature.

HTML5 Canvas Tutorial Draw Lines and Filled Shapes...

دو سال پیش ۲۰۱ بازدید

Homework Starter Code: http://www.developphp.com/video/HTML/Canvas-Draw-Lines-and-Filled-Shapes-Tutorial In this HTML5 canvas lesson we demonstrate how to plot and draw lines for custom shapes. Learn to draw shapes, fill them, stroke them, color them, and complete the homework assignment laid out in the video.

How to Create Slack Bots

دو سال پیش ۲۵۷ بازدید

Data Science: Deep Learning in Python ☞ https://codequs.com/a/BkfCrOT_ Deep Learning: Convolutional Neural Networks in Python ☞ https://codequs.com/a/BJepvfFs Modern React and Redux ☞ http://on.codek.tv/NyMRw6Z6z Mastering Node.js: Nodejs Development from Scratch ☞ http://on.codek.tv/VJE8ZA6hW Angular 2 - The Complete Guide (Updated to Final Version!) ☞ http://on.codek.tv/EyJ05w2nz Rapid EmberJS ☞ https://codequs.com/a/S1Wfyfba Build Web Apps Using EmberJS: The Complete Course ☞ https://codequs.com/a/r1_vlUiu Video source via: Ember London

04 - tutorial formulario html 5 y css3 | crear una...

دو سال پیش ۲۶۲ بازدید

web oficial: http://www.keyquotes.es twitter: https://twitter.com/keyquotes_group facebook: https://www.facebook.com/keyquotes.desarolladores google +: https://plus.google.com/u/0/111068438142560947329/posts un saludo de parte del equipo de Keyquotes

Parallax Effect Animation Multiple Background CSS ...

دو سال پیش ۱۷۸ بازدید

Lesson Code: https://www.developphp.com/video/CSS/Parallax-Effect-Animation-Multiple-Background-CSS-Tutorial Learn to rig parallax effect animations using the new CSS3 multiple backgrounds capabilities. We are using a single DIV element to make all of the magic happen, pure CSS and no complicated scripting. You can integrate sprite animations inside of the DIV to make even cooler effects.

Beginner PHP Tutorial - 49 - String Functions: Str...

دو سال پیش ۲۰۲ بازدید

Facebook - https://www.facebook.com/TheNewBoston-464114846956315/ GitHub - https://github.com/buckyroberts Google+ - https://plus.google.com/+BuckyRoberts LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/buckyroberts reddit - https://www.reddit.com/r/thenewboston/ Support - https://www.patreon.com/thenewboston thenewboston - https://thenewboston.com/ Twitter - https://twitter.com/bucky_roberts

HTML 5 tutorial Required Form Field Input Attribut...

دو سال پیش ۲۱۰ بازدید

Lesson Code: http://www.developphp.com/video/HTML/Required-Form-Field-Input-Attribute-Tutorial Learn to apply the "required" attribute to your HTML5 web form fields.

html 5 Numeric Stepper Tutorial Form Input Interfa...

دو سال پیش ۲۵۰ بازدید

Lesson Code: http://www.developphp.com/video/HTML/Numeric-Stepper-Form-Input-Tutorial Learn to program the HTML5 numeric stepper into your web applications.

Beginner PHP Tutorial - 8 - Indentation

دو سال پیش ۲۰۳ بازدید

Facebook - https://www.facebook.com/TheNewBoston-464114846956315/ GitHub - https://github.com/buckyroberts Google+ - https://plus.google.com/+BuckyRoberts LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/buckyroberts reddit - https://www.reddit.com/r/thenewboston/ Support - https://www.patreon.com/thenewboston thenewboston - https://thenewboston.com/ Twitter - https://twitter.com/bucky_roberts

آموزش کامل پایتون

مشاهده همه

آموزش جاوا اسکریپت مقدماتی

مشاهده همه

آموزش مبتدی PHP

۵:۱

Beginner PHP Tutorial - 195 - Class Constructor

دو سال پیش ۲۷۸ بازدید
۷:۵۸

Beginner PHP Tutorial - 116 - SELECT Part 2

دو سال پیش ۳۰۸ بازدید
مشاهده همه

آموزش متلب

مشاهده همه

آموزش زبان برنامه نویسی سوئیفت

مشاهده همه

آموزش پایتون ۳

مشاهده همه

آموزش ساده html و css

مشاهده همه

آموزش ساده HTML

مشاهده همه

آموزش ساده CSS

۴:۹

CSS Tutorial for Beginners - 31 - Block and Inline...

دو سال پیش ۳۱۳ بازدید
مشاهده همه

آموزش ساده جاوا اسکریپت

۴۵:۱۰

React Native from mobile developer eyes

دو سال پیش ۲۹۲ بازدید
۱۹:۴

Introduction to Emberkit - Ember.js

دو سال پیش ۲۴۷ بازدید
۴۴:۴۷

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

دو سال پیش ۲۳۴ بازدید
مشاهده همه

آموزش ساده نود جی‌اس

۷:۱۳

Learning Nodejs 93 Test RESTful APIs

دو سال پیش ۲۳۷ بازدید
مشاهده همه

آموزش زبان برنامه نویسی گو برای مبتدی‌ها

مشاهده همه

درباره کانال

زبان‌های برنامه‌نویسی ساختارهای زبانی دستورمداری در رایانه‌ها هستند که به‌وسیلهٔ آنها می‌توان یک الگوریتم را به‌وسیلهٔ ساختارهای دستوری متفاوت برای اجرای رایانه توصیف کرد و با این روش امکان نوشتن برنامه جهت تولید نرم‌افزارهای جدید بوجود می‌آید. معمولاً هر زبان برنامه‌نویسی دارای یک محیط نرم‌افزاری برای وارد کردن متن برنامه، اجرا، همگردانی و رفع اشکال آن هستند.
یک زبان برنامه‌نویسی یک زبان مصنوعی است که برای بیان محاسباتی که توسط یک ماشین (مخصوصا رایانه) قابل انجام است، طراحی شده‌است. زبان‌های برنامه‌نویسی برای ایجاد برنامه‌هایی به کار می‌روند که رفتار یک ماشین را مشخص می‌کنند، الگوریتم دقیق را بیان می‌کنند، و یا روشی برای ارتباط انسانند. بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی تعدادی قالب از ویژگی‌های نوشته شده دستوری(syntax) و معناشناسی (semantics) دارند، چرا که رایانه‌ها دستورات دقیقاً مشخص نیاز دارند. برخی توسط سند خصوصیات (specification document) تعیین شده‌اند. (برای مثال یک استاندارد ISO)، در حالی که برخی دیگر دارای پیاده‌سازی غالبی می‌باشند.(مانند Perl) اولین زبان برنامه‌نویسی به قبل از اختراع رایانه باز می‌گردد، و برای هدایت رفتار ماشین‌هایی مانند دستگاه‌های نساجی اتوماتیک و نوازنده‌های پیانو به کار می‌رفت. هزاران زبان برنامه‌نویسی خلق شده‌اند، بیشتر در زمینهٔ رایانه، زمینه‌ای که هر ساله بسیاری دیگر ایجاد می‌شوند.


پیشنهادی

در کانال آموزش زبان برنامه نویسی
۵:۱۶

CSS User Action Selectors Tutorial

دو سال پیش ۲۴۵ بازدید
۱:۱:۴۸

Node js Crash Course for .NET Developers

دو سال پیش ۲۴۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش زبان برنامه نویسی
۵:۱

Beginner PHP Tutorial - 195 - Class Constructor

دو سال پیش ۲۷۸ بازدید

آموزش ساده CSS

۴:۹

CSS Tutorial for Beginners - 31 - Block and Inline...

دو سال پیش ۳۱۳ بازدید
مشاهده همه

آموزش جاوا اسکریپت مقدماتی

مشاهده همه

آموزش زبان برنامه نویسی گو برای مبتدی‌ها

مشاهده همه

آموزش ساده جاوا اسکریپت

۴۵:۱۰

React Native from mobile developer eyes

دو سال پیش ۲۹۲ بازدید
۱۹:۴

Introduction to Emberkit - Ember.js

دو سال پیش ۲۴۷ بازدید
۴۴:۴۷

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

دو سال پیش ۲۳۴ بازدید
مشاهده همه

آموزش ساده HTML

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش زبان برنامه نویسی
۵:۱۶

CSS User Action Selectors Tutorial

دو سال پیش ۲۴۵ بازدید
۱:۱:۴۸

Node js Crash Course for .NET Developers

دو سال پیش ۲۴۳ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی