دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پرش از ارتفاع ۲۳۳ متری برج ماکائو (چین)

دو سال پیش ۱۰۹۰ بازدید

پرش از پشت در بانچی جامپینگ

پرش از ارتفاع 143 متری پل کاوارا نیوزیلند

دو سال پیش ۹۵۴ بازدید

ترس و هیجان در بانجی‌جامپینگ و پسربچه‌ای که تصمیم گرفته بر ترس خود غلبه کند.


پیشنهادی

در کانال بانجی جامپینگ

محبوب ترین‌ها

در کانال بانجی جامپینگ

هیجان

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال بانجی جامپینگ

پیشنهادهای اتفاقی