دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

چطور بسازیم: قایم کردن

هشت ماه پیش ۱۶۶۶ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: دکمه فعال و غیر فعال برای باطری

هشت ماه پیش ۱۱۱۱ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: روشن کردن کبریت با انگشتان

هشت ماه پیش ۱۴۸۸ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: چرخ گوشت

هشت ماه پیش ۱۳۷۸ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: روشن کردن کبریت به روش‌های مختلف

هشت ماه پیش ۱۱۷۲ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: روشن کردن فشفشه زیر آب

هشت ماه پیش ۱۰۷۳ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

راه‌حل خلاقانه برای بازکردن پیچ‌ها

هشت ماه پیش ۱۲۹۷ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

ساخت آبخوری برای انواع پرنده با استفاده از قوطی کن...

هشت ماه پیش ۱۳۱۱ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: چسب تفنگی

هشت ماه پیش ۱۵۹۴ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: تفنگ بادی

هشت ماه پیش ۲۰۵۰ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چگونه میوه‌ها را بسته‌بندی کنیم؟

هشت ماه پیش ۱۲۷۸ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

تزریق سرنگ رنگی به بطری آب

هشت ماه پیش ۹۸۶ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: آتش روشن کردن به وسیله باتری

هشت ماه پیش ۹۷۵ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم How to make a TRIP-WIRE ALARM

هشت ماه پیش ۱۱۳۹ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: تیغ موکت بری (کاتر)

هشت ماه پیش ۱۵۳۱ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: درست کردن ژله داخل پوست پرتقال

هشت ماه پیش ۸۸۳ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

دستگاه‌ها چطور کار می‌کنند؟ (1)

هشت ماه پیش ۵۸۱ بازدید

مجموعه ویدیوهایی که تحت عنوان «دستگاه‌ها چطور کار می‌کنند؟» گردآوری شده نمایشی از چگونگی کارکردن دستگاه‌های مختلف صنعتی و تولیدی را به شما نشان می‌دهند. برش‌های صنعتی و بسته‌بندی محصولات بخشی از نمایش این ویدیو است.

چطور بسازیم: فندک الکتریکی

هشت ماه پیش ۲۰۵۹ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

آموزش مخفی کردن پول در شمع

هشت ماه پیش ۹۰۷ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: پرتاب کننده هواپیمای کاغذی

هشت ماه پیش ۱۴۹۳ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

تا حالا 500 تا کبریت رو یکجا آتش زدید؟

هشت ماه پیش ۱۴۲۲ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: روشی جدید برای برش دادن بطری

هشت ماه پیش ۸۹۲ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چگونه کبریت را با کبریت روشن کنیم؟

هشت ماه پیش ۱۶۰۱ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: آموزش ساخت شمع با بطری کوکاکولا

هشت ماه پیش ۱۰۴۸ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

ترفندهایی که زندگی شما را تغییر میدهد

هشت ماه پیش ۱۵۱۳ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: لحیم کاری بدون هویه با فندک

هشت ماه پیش ۱۲۷۶ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

تاحالا فشفشه گذاشتین داخل دریل؟

هشت ماه پیش ۱۴۳۰ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

چطور بسازیم: پایه خنک کننده لپ‌تاپ (کولینگ پد)

هشت ماه پیش ۱۳۲۲ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

خلاقیت در خلق ایده‌های جدید

هشت ماه پیش ۱۰۲۱ بازدید

دستگاه‌های تولیدی همواره کارکردهای متفاوت و متنوعی داشته و دارند، در این ویدیو باهم می‌بی‌نیم که چه طور با کمی ابتکار و خلاقیت می‌توانیم از وسایل اطرافمان بهترین استفاده را داشته باشیم.

چطور بسازیم: آموزش ساخت آرمیچر

هشت ماه پیش ۱۵۱۲۹ بازدید

ساخت وسایل های جالب با مواد اولیه خانگی، میتونید خلاقیت رو در استفاده از ابزار ها و مواد خام ببینید و لذت ببرید، فقط مواظب باشید همش رو تو خونه امتحان نکنید :)

کاردستی های جذاب

۲:۲۹

خلاقیت در خلق ایده‌های جدید

هشت ماه پیش ۱۰۲۱ بازدید
۲:۱

مسابقات رباتیک ژاپن و هندوستان

نه ماه پیش ۱۰۳۷ بازدید
۵:۱۴

نقاشی با شابلون

نه ماه پیش ۷۲۶ بازدید
مشاهده همه

بطری پلاستیکی

۲:۳۵

کاردستی با بطری جا شمعی

نه ماه پیش ۱۶۳۳ بازدید
۵:۱

کاردستی با بطری گل سینه

نه ماه پیش ۷۷۵ بازدید
مشاهده همه

ماشین های عجیب

مشاهده همه

اختراع چرخ

۵:۵۸

ماشین آلات لئوناردو داوینچی

نه ماه پیش ۱۵۰۷ بازدید
۱:۱۳

مکانیک و چرخ: ماشین مرمر

نه ماه پیش ۱۰۱۲ بازدید
مشاهده همه

خلاقیت در استفاده و ساخت

۳:۲۴

چطور بسازیم: قایم کردن

هشت ماه پیش ۱۶۶۶ بازدید
۴۶

چطور بسازیم: چرخ گوشت

هشت ماه پیش ۱۳۷۸ بازدید
مشاهده همه

گوناگون از همه چه

۴:۵۷

باحال ترین شمع ها

هشت ماه پیش ۱۳۳۶ بازدید
۳:۳۰

لذت خوردن کیک و شکلات

هشت ماه پیش ۱۱۴۸ بازدید
۱:۴۲

شستشو و تمیز کاری آسان

هشت ماه پیش ۱۳۹۰ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

خلاقیت در ساخت وسایل و کالای ارزشمند


پیشنهادی

در کانال خلاقیت و بازیافت
۲:۲۴

بریدن بطری پلاستیکی چگونه است؟

هشت ماه پیش ۱۶۴۶ بازدید
۵:۲

کاردستی: ساخت قایق موتوری (2)

نه ماه پیش ۱۰۰۲۰ بازدید
۲:۲۲

ماشین حرکت دائمی چرخ چوبی

نه ماه پیش ۸۷۴ بازدید
۲:۲۵

آموزش مخفی کردن پول در شمع

هشت ماه پیش ۹۰۷ بازدید
۲:۱

مسابقات رباتیک ژاپن و هندوستان

نه ماه پیش ۱۰۳۷ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال خلاقیت و بازیافت
۳:۲۴

چطور بسازیم: قایم کردن

هشت ماه پیش ۱۶۶۶ بازدید
۴۶

چطور بسازیم: چرخ گوشت

هشت ماه پیش ۱۳۷۸ بازدید

بطری پلاستیکی

۲:۳۵

کاردستی با بطری جا شمعی

نه ماه پیش ۱۶۳۳ بازدید
۵:۱

کاردستی با بطری گل سینه

نه ماه پیش ۷۷۵ بازدید
مشاهده همه

کاردستی های جذاب

۲:۲۹

خلاقیت در خلق ایده‌های جدید

هشت ماه پیش ۱۰۲۱ بازدید
۲:۱

مسابقات رباتیک ژاپن و هندوستان

نه ماه پیش ۱۰۳۷ بازدید
۵:۱۴

نقاشی با شابلون

نه ماه پیش ۷۲۶ بازدید
مشاهده همه

ماشین های عجیب

مشاهده همه

اختراع چرخ

۵:۵۸

ماشین آلات لئوناردو داوینچی

نه ماه پیش ۱۵۰۷ بازدید
۱:۱۳

مکانیک و چرخ: ماشین مرمر

نه ماه پیش ۱۰۱۲ بازدید
مشاهده همه

خلاقیت در استفاده و ساخت

۳:۲۴

چطور بسازیم: قایم کردن

هشت ماه پیش ۱۶۶۶ بازدید
۴۶

چطور بسازیم: چرخ گوشت

هشت ماه پیش ۱۳۷۸ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال خلاقیت و بازیافت
۲:۲۴

بریدن بطری پلاستیکی چگونه است؟

هشت ماه پیش ۱۶۴۶ بازدید
۵:۲

کاردستی: ساخت قایق موتوری (2)

نه ماه پیش ۱۰۰۲۰ بازدید
۲:۲۲

ماشین حرکت دائمی چرخ چوبی

نه ماه پیش ۸۷۴ بازدید
۲:۲۵

آموزش مخفی کردن پول در شمع

هشت ماه پیش ۹۰۷ بازدید
۲:۱

مسابقات رباتیک ژاپن و هندوستان

نه ماه پیش ۱۰۳۷ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی