دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «تکنولوژی» مربوط به کانال مستند

مستند آشنایی با پروژه سفر به مریخ SpaceX

مستند سه سال پیش ۸۶۳ بازدید

SpaceX is set to turn the aerospace industry upside down. This isn't the most amazing thing (and the real achievement) is the pure ambition ...