دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

هدست‌هایی که با لبخند کنترل می‌شوند

سه هفته پیش ۲۹ بازدید

همه می‌دانیم که هنگام لبخند زدن نه تنها عضلات دهان بلکه عضلات چشم‌ها هم درگیر می‌شوند، اما می‌دانستید کانال گوش‌تان هم همراه با دیگر عضلات صورت‌تان درگیر حالات مختلف چهره‌ می‌شود. دنیس متیز (Denys Matthies) محقق تعاملات کامپیوتری از این قابلیت برای روش جدید کنترل تلفن همراه بدون استفاده از دست استفاده کرده است. این هدست حالات چهره کاربر را تشخیص داده و آن‌ها را تبدیل به دستورات اجرایی برای تلفن همراه می‌کند.

Can you solve the prisoner hat riddle? - Alex Gend...

یک ماه پیش ۱۵ بازدید

View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/can-you-solve-the-prisoner-hat-riddle-alex-gendler You and nine other individuals have been captured by super-intelligent alien overlords. The aliens think humans look quite tasty, but their civilization forbids eating highly logical and cooperative beings. Unfortunately, they’re not sure whether you qualify, so they decide to give you all a test. Can you solve this hat riddle? Alex Gendler shows how. Lesson by Alex Gendler, animation by Artrake Studio.

Can you solve

یک ماه پیش ۲۱ بازدید

View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/can-you-solve-einstein-s-riddle-dan-van-der-vieren View all the clues here: http://ed.ted.com/lessons/can-you-solve-einstein-s-riddle-dan-van-der-vieren#digdeeper Before he turned physics upside down, a young Albert Einstein supposedly showed off his genius by devising a complex riddle involving a stolen exotic fish and a long list of suspects. Can you resist tackling a brain teaser written by one of the smartest people in history? Dan Van der Vieren shows how. Lesson by Dan Van der Vieren, animation by Artrake Studio.

Family Guy - Peter Destroys a hospital

دو ماه پیش ۳۴ بازدید

Peter destroys a hospital. Check the last video for the reason why. Family guy clips: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVXBHSIviQtDfV-lNxy8QCTWj2zpDQzk Top 5 playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVXBHSIviQtwbkE0URUJTzThwLG3g4V3 Vs Battles: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVXBHSIviQvstVCpC7JtVIpUVC8C6T86 Know your character: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVXBHSIviQvaCsIrhELB1U1FAYoXyidM Dragonball clips: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVXBHSIviQurJfUKwD3rRivRp3LOYGEl Patreon: https://www.patreon.com/elifts Twitter: https://twitter.com/elifttss I do not own any of the material used. All credits and rights belong to their own respected owners. All credit goes to Fox Broadcasting Company Please support the Official release

فقط خنده کودک

هفت ماه پیش ۱۲۳۹ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

فقط خنده کودک

هفت ماه پیش ۱۵۶۲ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

کلیپ کوتاه از خنده‌های کودکانه (11)

هفت ماه پیش ۷۵۰ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

خنده بچه‌ها مجموعه‌ای از بهترین‌ها (1)

هفت ماه پیش ۱۶۷۹ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

کلیپ کوتاه از خنده‌های کودکانه (4)

هفت ماه پیش ۱۱۰۷ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

کلیپ خنده کودک

هفت ماه پیش ۷۳۴ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

کلیپ کوتاه از خنده‌های کودکانه (1)

هفت ماه پیش ۱۲۷۱ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

کلیپ کوتاه از خنده‌های کودکانه (5)

هفت ماه پیش ۸۵۱ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

کلیپ کوتاه از خنده‌های کودکانه (3)

هفت ماه پیش ۱۴۲۲ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-214

هشت ماه پیش ۱۵۰۲ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-213

هشت ماه پیش ۱۰۴۳ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-212

هشت ماه پیش ۳۷۲ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-211

هشت ماه پیش ۸۵۲ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-209

هشت ماه پیش ۴۴۰ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-210

هشت ماه پیش ۱۱۴۲ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-208

هشت ماه پیش ۲۵۱ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-202

هشت ماه پیش ۴۹۴ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-201

هشت ماه پیش ۱۰۱۵ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-199

هشت ماه پیش ۶۴۴ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-198

هشت ماه پیش ۲۴۱ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-197

هشت ماه پیش ۹۱۲ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-196

هشت ماه پیش ۴۴۱ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-194

هشت ماه پیش ۴۷۳ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-193

هشت ماه پیش ۲۸۶ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-192

هشت ماه پیش ۸۵۰ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-191

هشت ماه پیش ۱۰۳۱ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

خندوانه

مشاهده همه

دیرین دیرین

۱:۱۲

ديرين ديرين: این قسمت ردپا

هشت ماه پیش ۱۰۵۰ بازدید
مشاهده همه

خنده کودک

۴۱

فقط خنده کودک

هفت ماه پیش ۱۲۳۹ بازدید
۱:۱۵

فقط خنده کودک

هفت ماه پیش ۱۵۶۲ بازدید
مشاهده همه

پسر خانواده

۴:۵۴

Family Guy - Peter Destroys a hospital

دو ماه پیش ۳۴ بازدید
مشاهده همه


پیشنهادی

در کانال طنز
۲:۴۷

خندوانه شبکه نسیم-75

هشت ماه پیش ۱۰۸۲ بازدید
۲:۴۸

خندوانه شبکه نسیم-23

هشت ماه پیش ۸۷۶ بازدید
۵:۱۶

خندوانه در شبکه نسیم-3

هشت ماه پیش ۸۴۴ بازدید
۱:۱۵

فقط خنده کودک

هفت ماه پیش ۱۵۶۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال طنز
۵:۱۳

Can you solve

یک ماه پیش ۲۱ بازدید
۴:۵۴

Family Guy - Peter Destroys a hospital

دو ماه پیش ۳۴ بازدید
۴۱

فقط خنده کودک

هفت ماه پیش ۱۲۳۹ بازدید
۱:۱۵

فقط خنده کودک

هفت ماه پیش ۱۵۶۲ بازدید

دیرین دیرین

۱:۱۲

ديرين ديرين: این قسمت ردپا

هشت ماه پیش ۱۰۵۰ بازدید
مشاهده همه

خنده کودک

۴۱

فقط خنده کودک

هفت ماه پیش ۱۲۳۹ بازدید
۱:۱۵

فقط خنده کودک

هفت ماه پیش ۱۵۶۲ بازدید
مشاهده همه

خندوانه

مشاهده همه

پسر خانواده

۴:۵۴

Family Guy - Peter Destroys a hospital

دو ماه پیش ۳۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال طنز
۲:۴۷

خندوانه شبکه نسیم-75

هشت ماه پیش ۱۰۸۲ بازدید
۲:۴۸

خندوانه شبکه نسیم-23

هشت ماه پیش ۸۷۶ بازدید
۵:۱۶

خندوانه در شبکه نسیم-3

هشت ماه پیش ۸۴۴ بازدید
۱:۱۵

فقط خنده کودک

هفت ماه پیش ۱۵۶۲ بازدید