دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

هدست‌هایی که با لبخند کنترل می‌شوند

دو ماه پیش ۳۸ بازدید

همه می‌دانیم که هنگام لبخند زدن نه تنها عضلات دهان بلکه عضلات چشم‌ها هم درگیر می‌شوند، اما می‌دانستید کانال گوش‌تان هم همراه با دیگر عضلات صورت‌تان درگیر حالات مختلف چهره‌ می‌شود. دنیس متیز (Denys Matthies) محقق تعاملات کامپیوتری از این قابلیت برای روش جدید کنترل تلفن همراه بدون استفاده از دست استفاده کرده است. این هدست حالات چهره کاربر را تشخیص داده و آن‌ها را تبدیل به دستورات اجرایی برای تلفن همراه می‌کند.

Can you solve the prisoner hat riddle? - Alex Gend...

دو ماه پیش ۳۰ بازدید

View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/can-you-solve-the-prisoner-hat-riddle-alex-gendler You and nine other individuals have been captured by super-intelligent alien overlords. The aliens think humans look quite tasty, but their civilization forbids eating highly logical and cooperative beings. Unfortunately, they’re not sure whether you qualify, so they decide to give you all a test. Can you solve this hat riddle? Alex Gendler shows how. Lesson by Alex Gendler, animation by Artrake Studio.

Can you solve

دو ماه پیش ۳۲ بازدید

View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/can-you-solve-einstein-s-riddle-dan-van-der-vieren View all the clues here: http://ed.ted.com/lessons/can-you-solve-einstein-s-riddle-dan-van-der-vieren#digdeeper Before he turned physics upside down, a young Albert Einstein supposedly showed off his genius by devising a complex riddle involving a stolen exotic fish and a long list of suspects. Can you resist tackling a brain teaser written by one of the smartest people in history? Dan Van der Vieren shows how. Lesson by Dan Van der Vieren, animation by Artrake Studio.

Family Guy - Peter Destroys a hospital

سه ماه پیش ۵۲ بازدید

Peter destroys a hospital. Check the last video for the reason why. Family guy clips: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVXBHSIviQtDfV-lNxy8QCTWj2zpDQzk Top 5 playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVXBHSIviQtwbkE0URUJTzThwLG3g4V3 Vs Battles: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVXBHSIviQvstVCpC7JtVIpUVC8C6T86 Know your character: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVXBHSIviQvaCsIrhELB1U1FAYoXyidM Dragonball clips: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVXBHSIviQurJfUKwD3rRivRp3LOYGEl Patreon: https://www.patreon.com/elifts Twitter: https://twitter.com/elifttss I do not own any of the material used. All credits and rights belong to their own respected owners. All credit goes to Fox Broadcasting Company Please support the Official release

فقط خنده کودک

هشت ماه پیش ۱۲۸۰ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

فقط خنده کودک

هشت ماه پیش ۱۵۸۲ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

کلیپ کوتاه از خنده‌های کودکانه (11)

هشت ماه پیش ۷۶۸ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

خنده بچه‌ها مجموعه‌ای از بهترین‌ها (1)

هشت ماه پیش ۱۷۰۸ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

کلیپ کوتاه از خنده‌های کودکانه (4)

هشت ماه پیش ۱۱۴۰ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

کلیپ خنده کودک

هشت ماه پیش ۷۵۷ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

کلیپ کوتاه از خنده‌های کودکانه (1)

هشت ماه پیش ۱۲۹۶ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

کلیپ کوتاه از خنده‌های کودکانه (5)

هشت ماه پیش ۸۷۰ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

کلیپ کوتاه از خنده‌های کودکانه (3)

هشت ماه پیش ۱۴۴۶ بازدید

بهترین خنده های بچه ها رو اینچا میبینیم

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-214

نه ماه پیش ۱۵۱۷ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-213

نه ماه پیش ۱۰۶۳ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-212

نه ماه پیش ۳۹۳ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-211

نه ماه پیش ۸۷۳ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-209

نه ماه پیش ۴۵۸ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-210

نه ماه پیش ۱۱۶۳ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

سری جدید برنامه خندوانه در شبکه نسیم-208

نه ماه پیش ۲۷۹ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-202

نه ماه پیش ۵۱۷ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-201

نه ماه پیش ۱۰۳۰ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-199

نه ماه پیش ۶۶۷ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-198

نه ماه پیش ۲۶۳ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-197

نه ماه پیش ۹۳۵ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-196

نه ماه پیش ۴۵۷ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-194

نه ماه پیش ۴۹۰ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-193

نه ماه پیش ۲۹۹ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-192

نه ماه پیش ۸۶۸ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

برنامه خندوانه سری جدید در شبکه نسیم-191

نه ماه پیش ۱۰۴۵ بازدید

یک خندوانه خوشمزه!

خندوانه

مشاهده همه

دیرین دیرین

۱:۱۲

ديرين ديرين: این قسمت ردپا

نه ماه پیش ۱۰۶۷ بازدید
مشاهده همه

خنده کودک

۴۱

فقط خنده کودک

هشت ماه پیش ۱۲۸۰ بازدید
۱:۱۵

فقط خنده کودک

هشت ماه پیش ۱۵۸۲ بازدید
مشاهده همه

پسر خانواده

۴:۵۴

Family Guy - Peter Destroys a hospital

سه ماه پیش ۵۲ بازدید
مشاهده همه


پیشنهادی

در کانال طنز
۱:۱۱

دیرین دیرین: این قسمت وام

نه ماه پیش ۹۸۵ بازدید
۳:۱۰

خندوانه شبکه نسیم-71

نه ماه پیش ۷۰۴ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال طنز
۵:۱۳

Can you solve

دو ماه پیش ۳۲ بازدید
۴:۵۴

Family Guy - Peter Destroys a hospital

سه ماه پیش ۵۲ بازدید
۴۱

فقط خنده کودک

هشت ماه پیش ۱۲۸۰ بازدید
۱:۱۵

فقط خنده کودک

هشت ماه پیش ۱۵۸۲ بازدید

پسر خانواده

۴:۵۴

Family Guy - Peter Destroys a hospital

سه ماه پیش ۵۲ بازدید
مشاهده همه

خنده کودک

۴۱

فقط خنده کودک

هشت ماه پیش ۱۲۸۰ بازدید
۱:۱۵

فقط خنده کودک

هشت ماه پیش ۱۵۸۲ بازدید
مشاهده همه

خندوانه

مشاهده همه

دیرین دیرین

۱:۱۲

ديرين ديرين: این قسمت ردپا

نه ماه پیش ۱۰۶۷ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال طنز
۱:۱۱

دیرین دیرین: این قسمت وام

نه ماه پیش ۹۸۵ بازدید
۳:۱۰

خندوانه شبکه نسیم-71

نه ماه پیش ۷۰۴ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی