دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «گنجور در رسانه» مربوط به کانال گنجور

معرفی گنجور

گنجور یازده ماه پیش ۶۱۱ بازدید

معرفی گنجور در برنامه به‌روز شبکه آموزش سیما

گنجور دوازده ماه پیش ۷۲۵ بازدید

در این برنامهٔ بـ‌روز در شبکهٔ آموزش سامانه گنجور معرفی می‌شود. معرفی گنجور در صدا و سیما بسیار خوبی برای آشنا شدن مخاطبان و علاقه‌مندان شعر...