دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep10

دوازده ماه پیش ۱۵۳ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep02

دوازده ماه پیش ۱۵۵ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep08

دوازده ماه پیش ۱۵۴ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep07

دوازده ماه پیش ۱۳۱ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep09

دوازده ماه پیش ۱۷۴ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around the world in 80 gardens E05

دوازده ماه پیش ۱۷۷ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep03

دوازده ماه پیش ۲۱۴ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep06

دوازده ماه پیش ۲۳۲ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens E04

دوازده ماه پیش ۱۹۲ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep01

دوازده ماه پیش ۱۹۹ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغبانی شهری: قسمت 5

دو سال پیش ۱۰۸۳ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

خیابان 59 در فیلادلفیا جنبش زنده نگه داشتن فضای س...

دو سال پیش ۹۹۸ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری Hydroponics for Beginners

دو سال پیش ۶۸۴ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری: قسمت 1

دو سال پیش ۸۲۷ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 76

دو سال پیش ۴۴۰ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری: قسمت 3

دو سال پیش ۱۱۹۰ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری: دیوارهای شهر را با گل و گیاه زیباتر ...

دو سال پیش ۵۰۲ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری: قسمت 2

دو سال پیش ۱۰۷۴ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری Urban Farming Grows Up

دو سال پیش ۷۷۸ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری: راز و رمز موفقیت در باغبانی و فضای س...

دو سال پیش ۱۰۶۱ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

درباره کانال

همه چیز درباره باغبانیانسان اوليه غذای خود را با ماهی‌گيری، شكار و استفاده از گياهان وحشی تأمين می‌كرد. در آن دوران انسان به صورت گروه‌های كوچك يك يا چند نفره در غارها، و به طور معمول در نزديكی منابع مواد خوراكی، زندگی می‌کرد و هر خانواده مسئول تهيه غذای خود بود. بر اساس شواهد تاريخي، انسان از حدود تقریبا 9 هزار سال قبل، در جلگه‌های دجله، فرات و نيل به كشت برخی از محصول‌ها مشغول بوده است.
باغبانی بطور کلی دانش بررسی و پژوهش در خصوص گیاهان است و بطور اختصاصی‌تر باغبانی فعالیت، هنر و یا شغل رویاندن گیاهان است، که البته نمیتوان باغبانی را الزاما یک شغل خواند چراکه امروزه طیف گسترده‌ای از افراد برحسب علاقه مشغول به باغبانی و پرورش گل‌و‌گیاه هستند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای مرتبط با موضوع باغبانی است که می‌تواند برای علاقه‌مندان به این هنر مورد توجه قرار گیرد.


پیشنهادی

در کانال باغبانی
۵۹:۲۰

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep01

دوازده ماه پیش ۱۹۹ بازدید
۵۸:۳۸

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens E04

دوازده ماه پیش ۱۹۲ بازدید
۵۹:۱۵

باغهای زیبا Around the world in 80 gardens E05

دوازده ماه پیش ۱۷۷ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep09

دوازده ماه پیش ۱۷۴ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep02

دوازده ماه پیش ۱۵۵ بازدید
۵۹:۳۳

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep08

دوازده ماه پیش ۱۵۴ بازدید
۵۹:۱۶

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep10

دوازده ماه پیش ۱۵۳ بازدید
۵۹:۱

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep07

دوازده ماه پیش ۱۳۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال باغبانی
۵۹:۱۶

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep10

دوازده ماه پیش ۱۵۳ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep02

دوازده ماه پیش ۱۵۵ بازدید
۵۹:۳۳

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep08

دوازده ماه پیش ۱۵۴ بازدید
۵۹:۱

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep07

دوازده ماه پیش ۱۳۱ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep09

دوازده ماه پیش ۱۷۴ بازدید
۵۹:۱۵

باغهای زیبا Around the world in 80 gardens E05

دوازده ماه پیش ۱۷۷ بازدید
۵۹:۲۲

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep03

دوازده ماه پیش ۲۱۴ بازدید
۵۹:۳۱

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep06

دوازده ماه پیش ۲۳۲ بازدید

اسرار باغبانی شهری

۲:۴۸

باغبانی شهری: قسمت 5

دو سال پیش ۱۰۸۳ بازدید
۹:۱۹

باغبانی شهری Hydroponics for Beginners

دو سال پیش ۶۸۴ بازدید
۲:۴۵

باغبانی شهری: قسمت 1

دو سال پیش ۸۲۷ بازدید
مشاهده همه

باغهای زیبا

۵۹:۱۶

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep10

دوازده ماه پیش ۱۵۳ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep02

دوازده ماه پیش ۱۵۵ بازدید
۵۹:۳۳

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep08

دوازده ماه پیش ۱۵۴ بازدید
۵۹:۱

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep07

دوازده ماه پیش ۱۳۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال باغبانی
۵۹:۲۰

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep01

دوازده ماه پیش ۱۹۹ بازدید
۵۸:۳۸

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens E04

دوازده ماه پیش ۱۹۲ بازدید
۵۹:۱۵

باغهای زیبا Around the world in 80 gardens E05

دوازده ماه پیش ۱۷۷ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep09

دوازده ماه پیش ۱۷۴ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep02

دوازده ماه پیش ۱۵۵ بازدید
۵۹:۳۳

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep08

دوازده ماه پیش ۱۵۴ بازدید
۵۹:۱۶

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep10

دوازده ماه پیش ۱۵۳ بازدید
۵۹:۱

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep07

دوازده ماه پیش ۱۳۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی