دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep10

چهار هفته پیش ۲۴ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep02

چهار هفته پیش ۱۳ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep08

چهار هفته پیش ۲۷ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep07

چهار هفته پیش ۱۴ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep09

چهار هفته پیش ۱۷ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around the world in 80 gardens E05

چهار هفته پیش ۲۲ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep03

چهار هفته پیش ۲۹ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep06

چهار هفته پیش ۲۷ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens E04

چهار هفته پیش ۲۴ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep01

چهار هفته پیش ۳۱ بازدید

باغهای زیبا در سرتاسر دنیا را در اینجا می‌بی‌نیم.

باغبانی شهری: قسمت 5

هشت ماه پیش ۸۷۵ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

خیابان 59 در فیلادلفیا جنبش زنده نگه داشتن فضای س...

هشت ماه پیش ۷۸۶ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری Hydroponics for Beginners

هشت ماه پیش ۴۵۷ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری: قسمت 1

هشت ماه پیش ۶۰۰ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 76

هشت ماه پیش ۲۸۰ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری: قسمت 3

هشت ماه پیش ۹۳۰ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری: دیوارهای شهر را با گل و گیاه زیباتر ...

هشت ماه پیش ۲۹۱ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری: قسمت 2

هشت ماه پیش ۸۷۵ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری Urban Farming Grows Up

هشت ماه پیش ۵۷۵ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

باغبانی شهری: راز و رمز موفقیت در باغبانی و فضای س...

هشت ماه پیش ۷۰۸ بازدید

بررسی روش های باغبانی شهری به ساده ترین حالت ها و کمترین امکانات، این یک هنر است

درباره کانال

همه چیز درباره باغبانیانسان اوليه غذای خود را با ماهی‌گيری، شكار و استفاده از گياهان وحشی تأمين می‌كرد. در آن دوران انسان به صورت گروه‌های كوچك يك يا چند نفره در غارها، و به طور معمول در نزديكی منابع مواد خوراكی، زندگی می‌کرد و هر خانواده مسئول تهيه غذای خود بود. بر اساس شواهد تاريخي، انسان از حدود تقریبا 9 هزار سال قبل، در جلگه‌های دجله، فرات و نيل به كشت برخی از محصول‌ها مشغول بوده است.
باغبانی بطور کلی دانش بررسی و پژوهش در خصوص گیاهان است و بطور اختصاصی‌تر باغبانی فعالیت، هنر و یا شغل رویاندن گیاهان است، که البته نمیتوان باغبانی را الزاما یک شغل خواند چراکه امروزه طیف گسترده‌ای از افراد برحسب علاقه مشغول به باغبانی و پرورش گل‌و‌گیاه هستند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای مرتبط با موضوع باغبانی است که می‌تواند برای علاقه‌مندان به این هنر مورد توجه قرار گیرد.


پیشنهادی

در کانال باغبانی
۲:۴۵

باغبانی شهری: قسمت 1

هشت ماه پیش ۶۰۰ بازدید
۹:۱۹

باغبانی شهری Hydroponics for Beginners

هشت ماه پیش ۴۵۷ بازدید
۵۹:۱

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep07

چهار هفته پیش ۱۴ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال باغبانی
۵۹:۱

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep07

چهار هفته پیش ۱۴ بازدید

اسرار باغبانی شهری

۲:۴۸

باغبانی شهری: قسمت 5

هشت ماه پیش ۸۷۵ بازدید
۹:۱۹

باغبانی شهری Hydroponics for Beginners

هشت ماه پیش ۴۵۷ بازدید
۲:۴۵

باغبانی شهری: قسمت 1

هشت ماه پیش ۶۰۰ بازدید
مشاهده همه

باغهای زیبا

۵۹:۱

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep07

چهار هفته پیش ۱۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال باغبانی
۲:۴۵

باغبانی شهری: قسمت 1

هشت ماه پیش ۶۰۰ بازدید
۹:۱۹

باغبانی شهری Hydroponics for Beginners

هشت ماه پیش ۴۵۷ بازدید
۵۹:۱

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep07

چهار هفته پیش ۱۴ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی