دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

درباره کانال

همه چیز درباره باغبانیانسان اوليه غذای خود را با ماهی‌گيری، شكار و استفاده از گياهان وحشی تأمين می‌كرد. در آن دوران انسان به صورت گروه‌های كوچك يك يا چند نفره در غارها، و به طور معمول در نزديكی منابع مواد خوراكی، زندگی می‌کرد و هر خانواده مسئول تهيه غذای خود بود. بر اساس شواهد تاريخي، انسان از حدود تقریبا 9 هزار سال قبل، در جلگه‌های دجله، فرات و نيل به كشت برخی از محصول‌ها مشغول بوده است.
باغبانی بطور کلی دانش بررسی و پژوهش در خصوص گیاهان است و بطور اختصاصی‌تر باغبانی فعالیت، هنر و یا شغل رویاندن گیاهان است، که البته نمیتوان باغبانی را الزاما یک شغل خواند چراکه امروزه طیف گسترده‌ای از افراد برحسب علاقه مشغول به باغبانی و پرورش گل‌و‌گیاه هستند. این کانال مجموعه‌ای از ویدیوهای مرتبط با موضوع باغبانی است که می‌تواند برای علاقه‌مندان به این هنر مورد توجه قرار گیرد.


پیشنهادی

در کانال باغبانی
۵۹:۲۲

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep03

یازده ماه پیش ۲۰۰ بازدید
۵۹:۲۰

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep01

یازده ماه پیش ۱۸۴ بازدید
۵۸:۳۸

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens E04

یازده ماه پیش ۱۷۵ بازدید
۵۹:۱۵

باغهای زیبا Around the world in 80 gardens E05

یازده ماه پیش ۱۶۲ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep09

یازده ماه پیش ۱۶۱ بازدید
۵۹:۱۶

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep10

یازده ماه پیش ۱۴۳ بازدید
۵۹:۳۳

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep08

یازده ماه پیش ۱۴۱ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep02

یازده ماه پیش ۱۴۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال باغبانی
۵۹:۱۶

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep10

یازده ماه پیش ۱۴۳ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep02

یازده ماه پیش ۱۴۱ بازدید
۵۹:۳۳

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep08

یازده ماه پیش ۱۴۱ بازدید
۵۹:۱

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep07

یازده ماه پیش ۱۲۴ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep09

یازده ماه پیش ۱۶۱ بازدید
۵۹:۱۵

باغهای زیبا Around the world in 80 gardens E05

یازده ماه پیش ۱۶۲ بازدید
۵۹:۲۲

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep03

یازده ماه پیش ۲۰۰ بازدید
۵۹:۳۱

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep06

یازده ماه پیش ۲۱۳ بازدید

اسرار باغبانی شهری

۲:۴۸

باغبانی شهری: قسمت 5

دو سال پیش ۱۰۵۶ بازدید
۹:۱۹

باغبانی شهری Hydroponics for Beginners

دو سال پیش ۶۷۰ بازدید
۲:۴۵

باغبانی شهری: قسمت 1

دو سال پیش ۸۱۰ بازدید
مشاهده همه

باغهای زیبا

۵۹:۱۶

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep10

یازده ماه پیش ۱۴۳ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep02

یازده ماه پیش ۱۴۱ بازدید
۵۹:۳۳

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep08

یازده ماه پیش ۱۴۱ بازدید
۵۹:۱

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep07

یازده ماه پیش ۱۲۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال باغبانی
۵۹:۲۲

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep03

یازده ماه پیش ۲۰۰ بازدید
۵۹:۲۰

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep01

یازده ماه پیش ۱۸۴ بازدید
۵۸:۳۸

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens E04

یازده ماه پیش ۱۷۵ بازدید
۵۹:۱۵

باغهای زیبا Around the world in 80 gardens E05

یازده ماه پیش ۱۶۲ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep09

یازده ماه پیش ۱۶۱ بازدید
۵۹:۱۶

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep10

یازده ماه پیش ۱۴۳ بازدید
۵۹:۳۳

باغهای زیبا Around The World In 80 Gardens Ep08

یازده ماه پیش ۱۴۱ بازدید
۵۹:۲۴

باغهای زیبا Around the World in 80 Gardens Ep02

یازده ماه پیش ۱۴۱ بازدید