دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

میوه آرایی: برش ویژه مراسم تولد

چهار هفته پیش ۶۵۳ بازدید

هنز تزئین میوه را دراینجا میبینیم

میوه آرایی: برش هندوانه (قسمت 10)

چهار هفته پیش ۴۹۷ بازدید

هنز تزئین میوه را دراینجا میبینیم

آموزش میوه‌آرایی: قسمت 82

چهار هفته پیش ۴۹۱ بازدید

ساخت اشکال هنرمندانه با میوه های مختلف

میوه آرایی قسمت 35 برش روی طالبی

چهار هفته پیش ۸۱۲ بازدید

هنز تزئین میوه را دراینجا میبینیم

میوه آرایی: قسمت 24 برش روی میوه‌ها و سبزیجات

چهار هفته پیش ۱۰۷۶ بازدید

میوه آرایی های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع ویژه هالووین

یک ماه پیش ۳۸۵ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 36

یک ماه پیش ۸۳۴ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع قسمت 468

یک ماه پیش ۵۱۲ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 38

یک ماه پیش ۷۹۸ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 13

یک ماه پیش ۸۴۶ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع (50)

یک ماه پیش ۱۱۶۲ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع شمع روغنی

یک ماه پیش ۸۶۴ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع قسمت 473

یک ماه پیش ۳۰۴ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 32

یک ماه پیش ۴۱۱ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع قسمت 467

یک ماه پیش ۶۹۱ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 14

یک ماه پیش ۴۸۸ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 33

یک ماه پیش ۶۵۱ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 31

یک ماه پیش ۵۳۲ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 34

یک ماه پیش ۲۹۰ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع قسمت 470

یک ماه پیش ۶۰۹ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 37

یک ماه پیش ۶۹۵ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 16

یک ماه پیش ۵۱۶ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 35

یک ماه پیش ۷۳۴ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع ژله‌ای

یک ماه پیش ۷۵۸ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع (41)

یک ماه پیش ۷۲۴ بازدید

ساخت شمع های خانگی و جذاب چگونه شمع بسازیم

آموزش ساخت شمع: قسمت 15

یک ماه پیش ۱۰۲۷ بازدید

ساخت شمع های خانگی و جذاب چگونه شمع بسازیم

آموزش ساخت شمع روغنی

یک ماه پیش ۶۸۲ بازدید

ساخت شمع های خانگی و جذاب چگونه شمع بسازیم

آموزش ساخت شمع (مدل توت فرنگی)

یک ماه پیش ۱۰۹۵ بازدید

ساخت شمع های خانگی و جذاب چگونه شمع بسازیم

آموزش ساخت شمع (شمع دکور)

یک ماه پیش ۹۸۹ بازدید

ساخت شمع های خانگی و جذاب چگونه شمع بسازیم

آموزش ساخت شمع طرح ماه

یک ماه پیش ۶۸۴ بازدید

ساخت شمع های خانگی و جذاب چگونه شمع بسازیم

درباره کانال

همه ما به نوعی در زمینه دکوراسیون محل زندگی خود در حال جست‌و‌جو هستیم این کانال شاید مجموعه‌ای باشد از آنچه که ما باید از تلفیق هنر و دکوراسیون محل زندگی یا حتی وسایل شخصی مورد استفادمان بدانیم را در اختیارمان قرار می‌دهد.
می‌بی‌نیم در این کانال سعی دارد که ویدیوهایی مرتبط با هنر و تلفیق آن با وسایل محل زندگی‌مان را جمع‌آوری کند و آنها را با شما به اشتراک بگذارد.


پیشنهادی

در کانال خانه و هنر
۶:۳۵

آموزش ساخت شمع: قسمت 38

یک ماه پیش ۷۹۸ بازدید
۵:۳۰

آموزش ساخت شمع: قسمت 29

یک ماه پیش ۱۲۷۸ بازدید
۴:۴۶

آموزش ساخت شمع (41)

یک ماه پیش ۷۲۴ بازدید
۵:۴۱

آموزش ساخت شمع: قسمت 37

یک ماه پیش ۶۹۵ بازدید
۷:۱

آموزش ساخت شمع ژله‌ای

یک ماه پیش ۷۵۸ بازدید
۱۳:۳

آموزش ساخت شمع: قسمت 13

یک ماه پیش ۸۴۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال خانه و هنر
۱۳:۳۰

میوه آرایی: برش ویژه مراسم تولد

چهار هفته پیش ۶۵۳ بازدید
۱۹:۱۱

میوه آرایی: برش هندوانه (قسمت 10)

چهار هفته پیش ۴۹۷ بازدید
۳:۴۲

آموزش میوه‌آرایی: قسمت 82

چهار هفته پیش ۴۹۱ بازدید
۷:۷

میوه آرایی قسمت 35 برش روی طالبی

چهار هفته پیش ۸۱۲ بازدید
۳:۴۳

آموزش ساخت شمع ویژه هالووین

یک ماه پیش ۳۸۵ بازدید
۸:۳

آموزش ساخت شمع: قسمت 36

یک ماه پیش ۸۳۴ بازدید
۴:۷

آموزش ساخت شمع قسمت 468

یک ماه پیش ۵۱۲ بازدید

ساخت شمع

۳:۴۳

آموزش ساخت شمع ویژه هالووین

یک ماه پیش ۳۸۵ بازدید
۸:۳

آموزش ساخت شمع: قسمت 36

یک ماه پیش ۸۳۴ بازدید
۴:۷

آموزش ساخت شمع قسمت 468

یک ماه پیش ۵۱۲ بازدید
۶:۳۵

آموزش ساخت شمع: قسمت 38

یک ماه پیش ۷۹۸ بازدید
مشاهده همه

میوه های دیدنی

۱:۲۳

میوه آرایی برش روی هندوانه

یک ماه پیش ۱۰۶۵ بازدید
۷:۳۹

میوه آرایی برش روی سیب

یک ماه پیش ۱۱۸۳ بازدید
۳:۳۲

آموزش تزیین شلغم

یک ماه پیش ۱۱۲۱ بازدید
۴:۳۳

آموزش میوه‌آرایی: قسمت 86

یک ماه پیش ۷۸۱ بازدید
مشاهده همه

میوه آرایی

۱۳:۳۰

میوه آرایی: برش ویژه مراسم تولد

چهار هفته پیش ۶۵۳ بازدید
۱۹:۱۱

میوه آرایی: برش هندوانه (قسمت 10)

چهار هفته پیش ۴۹۷ بازدید
۳:۴۲

آموزش میوه‌آرایی: قسمت 82

چهار هفته پیش ۴۹۱ بازدید
۷:۷

میوه آرایی قسمت 35 برش روی طالبی

چهار هفته پیش ۸۱۲ بازدید
مشاهده همه