دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

میوه آرایی: برش ویژه مراسم تولد

چهار ماه پیش ۹۲۹ بازدید

هنز تزئین میوه را دراینجا میبینیم

میوه آرایی: برش هندوانه (قسمت 10)

چهار ماه پیش ۸۰۳ بازدید

هنز تزئین میوه را دراینجا میبینیم

آموزش میوه‌آرایی: قسمت 82

چهار ماه پیش ۶۵۷ بازدید

ساخت اشکال هنرمندانه با میوه های مختلف

میوه آرایی قسمت 35 برش روی طالبی

چهار ماه پیش ۹۰۰ بازدید

هنز تزئین میوه را دراینجا میبینیم

میوه آرایی: قسمت 24 برش روی میوه‌ها و سبزیجات

چهار ماه پیش ۱۲۴۶ بازدید

میوه آرایی های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع ویژه هالووین

چهار ماه پیش ۴۵۳ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 36

چهار ماه پیش ۸۷۹ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع قسمت 468

چهار ماه پیش ۵۵۹ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 38

چهار ماه پیش ۸۳۶ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 13

چهار ماه پیش ۹۰۳ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع (50)

چهار ماه پیش ۱۲۱۰ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع شمع روغنی

چهار ماه پیش ۹۷۸ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع قسمت 473

چهار ماه پیش ۳۴۴ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 32

چهار ماه پیش ۴۵۴ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع قسمت 467

چهار ماه پیش ۷۴۸ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 14

چهار ماه پیش ۵۶۷ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 33

چهار ماه پیش ۷۰۴ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 31

چهار ماه پیش ۵۸۹ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 34

چهار ماه پیش ۳۵۱ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع قسمت 470

چهار ماه پیش ۶۷۳ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 37

چهار ماه پیش ۷۳۵ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 16

چهار ماه پیش ۵۸۵ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع: قسمت 35

چهار ماه پیش ۸۰۲ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع ژله‌ای

چهار ماه پیش ۱۴۲۹ بازدید

ساخت شمع های جذاب و دیدنی

آموزش ساخت شمع (41)

چهار ماه پیش ۷۶۳ بازدید

ساخت شمع های خانگی و جذاب چگونه شمع بسازیم

آموزش ساخت شمع: قسمت 15

چهار ماه پیش ۱۰۵۹ بازدید

ساخت شمع های خانگی و جذاب چگونه شمع بسازیم

آموزش ساخت شمع روغنی

چهار ماه پیش ۷۳۹ بازدید

ساخت شمع های خانگی و جذاب چگونه شمع بسازیم

آموزش ساخت شمع (مدل توت فرنگی)

چهار ماه پیش ۱۱۴۴ بازدید

ساخت شمع های خانگی و جذاب چگونه شمع بسازیم

آموزش ساخت شمع (شمع دکور)

چهار ماه پیش ۱۰۶۴ بازدید

ساخت شمع های خانگی و جذاب چگونه شمع بسازیم

آموزش ساخت شمع طرح ماه

چهار ماه پیش ۷۳۹ بازدید

ساخت شمع های خانگی و جذاب چگونه شمع بسازیم

میوه آرایی

۳:۴۲

آموزش میوه‌آرایی: قسمت 82

چهار ماه پیش ۶۵۷ بازدید
۷:۷

میوه آرایی قسمت 35 برش روی طالبی

چهار ماه پیش ۹۰۰ بازدید
مشاهده همه

میوه های دیدنی

۱:۲۳

میوه آرایی برش روی هندوانه

چهار ماه پیش ۱۱۸۰ بازدید
۷:۳۹

میوه آرایی برش روی سیب

چهار ماه پیش ۱۳۳۵ بازدید
۳:۳۲

آموزش تزیین شلغم

چهار ماه پیش ۱۲۵۸ بازدید
۴:۳۳

آموزش میوه‌آرایی: قسمت 86

چهار ماه پیش ۸۹۵ بازدید
مشاهده همه

ساخت شمع

۳:۴۳

آموزش ساخت شمع ویژه هالووین

چهار ماه پیش ۴۵۳ بازدید
۸:۳

آموزش ساخت شمع: قسمت 36

چهار ماه پیش ۸۷۹ بازدید
۴:۷

آموزش ساخت شمع قسمت 468

چهار ماه پیش ۵۵۹ بازدید
۶:۳۵

آموزش ساخت شمع: قسمت 38

چهار ماه پیش ۸۳۶ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

همه ما به نوعی در زمینه دکوراسیون محل زندگی خود در حال جست‌و‌جو هستیم این کانال شاید مجموعه‌ای باشد از آنچه که ما باید از تلفیق هنر و دکوراسیون محل زندگی یا حتی وسایل شخصی مورد استفادمان بدانیم را در اختیارمان قرار می‌دهد.
می‌بی‌نیم در این کانال سعی دارد که ویدیوهایی مرتبط با هنر و تلفیق آن با وسایل محل زندگی‌مان را جمع‌آوری کند و آنها را با شما به اشتراک بگذارد.


پیشنهادی

در کانال خانه و هنر
۱۳:۱۵

میوه آرایی: برش هندوانه (قسمت 8)

چهار ماه پیش ۱۲۵۷ بازدید
۴:۱۶

میوه آرایی گل رز روی طالبی

چهار ماه پیش ۱۰۲۳ بازدید
۵:۱

آموزش میوه‌آرایی: قسمت 87

چهار ماه پیش ۱۲۲۹ بازدید
۴:۴

آموزش ساخت شمع (سورمه‌ای)

چهار ماه پیش ۱۳۵۰ بازدید
۵:۴۱

آموزش ساخت شمع: قسمت 37

چهار ماه پیش ۷۳۵ بازدید
۱۳:۳

آموزش ساخت شمع: قسمت 13

چهار ماه پیش ۹۰۳ بازدید
۱۶:۶

آموزش ساخت شمع: قسمت 22

چهار ماه پیش ۱۳۳۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال خانه و هنر
۳:۴۲

آموزش میوه‌آرایی: قسمت 82

چهار ماه پیش ۶۵۷ بازدید
۷:۷

میوه آرایی قسمت 35 برش روی طالبی

چهار ماه پیش ۹۰۰ بازدید
۳:۴۳

آموزش ساخت شمع ویژه هالووین

چهار ماه پیش ۴۵۳ بازدید
۸:۳

آموزش ساخت شمع: قسمت 36

چهار ماه پیش ۸۷۹ بازدید
۴:۷

آموزش ساخت شمع قسمت 468

چهار ماه پیش ۵۵۹ بازدید

میوه های دیدنی

۱:۲۳

میوه آرایی برش روی هندوانه

چهار ماه پیش ۱۱۸۰ بازدید
۷:۳۹

میوه آرایی برش روی سیب

چهار ماه پیش ۱۳۳۵ بازدید
۳:۳۲

آموزش تزیین شلغم

چهار ماه پیش ۱۲۵۸ بازدید
۴:۳۳

آموزش میوه‌آرایی: قسمت 86

چهار ماه پیش ۸۹۵ بازدید
مشاهده همه

میوه آرایی

۳:۴۲

آموزش میوه‌آرایی: قسمت 82

چهار ماه پیش ۶۵۷ بازدید
۷:۷

میوه آرایی قسمت 35 برش روی طالبی

چهار ماه پیش ۹۰۰ بازدید
مشاهده همه

ساخت شمع

۳:۴۳

آموزش ساخت شمع ویژه هالووین

چهار ماه پیش ۴۵۳ بازدید
۸:۳

آموزش ساخت شمع: قسمت 36

چهار ماه پیش ۸۷۹ بازدید
۴:۷

آموزش ساخت شمع قسمت 468

چهار ماه پیش ۵۵۹ بازدید
۶:۳۵

آموزش ساخت شمع: قسمت 38

چهار ماه پیش ۸۳۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال خانه و هنر
۱۳:۱۵

میوه آرایی: برش هندوانه (قسمت 8)

چهار ماه پیش ۱۲۵۷ بازدید
۴:۱۶

میوه آرایی گل رز روی طالبی

چهار ماه پیش ۱۰۲۳ بازدید
۵:۱

آموزش میوه‌آرایی: قسمت 87

چهار ماه پیش ۱۲۲۹ بازدید
۴:۴

آموزش ساخت شمع (سورمه‌ای)

چهار ماه پیش ۱۳۵۰ بازدید
۵:۴۱

آموزش ساخت شمع: قسمت 37

چهار ماه پیش ۷۳۵ بازدید
۱۳:۳

آموزش ساخت شمع: قسمت 13

چهار ماه پیش ۹۰۳ بازدید
۱۶:۶

آموزش ساخت شمع: قسمت 22

چهار ماه پیش ۱۳۳۰ بازدید