دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «غذاهای ساده با 5 مواد اولیه یا کمتر» مربوط به کانال خانه و هنر

4 پیش غذای سبزیجات تنها با 3 ماده اولیه

خانه و هنر ده ماه پیش ۱۰۱ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

چهار مدل دسر تنها با سه مواد اولیه

خانه و هنر ده ماه پیش ۱۰۲ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

4 دسر ساده بدون نیاز به پخت تنها با 3 ماده اولیه

خانه و هنر ده ماه پیش ۱۳۳ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

4 نوع دسر ساده و سریع

خانه و هنر ده ماه پیش ۱۸۱ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

مرغ سوخاری با طعم باربکیو

خانه و هنر ده ماه پیش ۱۰۳ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

کوکی های پفی چند منظوره

خانه و هنر ده ماه پیش ۱۱۰ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

دسر شکلاتی تنها با 3 ماده اولیه

خانه و هنر ده ماه پیش ۱۲۳ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

4 Easy 3-Ingredient Dinners

خانه و هنر ده ماه پیش ۱۴۳ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...