دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «غذاهای ساده با 5 مواد اولیه یا کمتر» مربوط به کانال خانه و هنر

4 پیش غذای سبزیجات تنها با 3 ماده اولیه

خانه و هنر یک سال پیش ۱۶۰ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

چهار مدل دسر تنها با سه مواد اولیه

خانه و هنر یک سال پیش ۱۵۴ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

4 دسر ساده بدون نیاز به پخت تنها با 3 ماده اولیه

خانه و هنر یک سال پیش ۱۹۷ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

4 نوع دسر ساده و سریع

خانه و هنر یک سال پیش ۲۷۱ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

مرغ سوخاری با طعم باربکیو

خانه و هنر یک سال پیش ۱۶۷ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

کوکی های پفی چند منظوره

خانه و هنر یک سال پیش ۱۷۳ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

دسر شکلاتی تنها با 3 ماده اولیه

خانه و هنر یک سال پیش ۱۸۱ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

4 Easy 3-Ingredient Dinners

خانه و هنر یک سال پیش ۲۰۲ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...