دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «غذاهای ساده با 5 مواد اولیه یا کمتر» مربوط به کانال خانه و هنر

4 پیش غذای سبزیجات تنها با 3 ماده اولیه

خانه و هنر دو سال پیش ۲۵۰ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

چهار مدل دسر تنها با سه مواد اولیه

خانه و هنر دو سال پیش ۲۲۰ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

4 دسر ساده بدون نیاز به پخت تنها با 3 ماده اولیه

خانه و هنر دو سال پیش ۲۹۵ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

4 نوع دسر ساده و سریع

خانه و هنر دو سال پیش ۳۶۷ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

مرغ سوخاری با طعم باربکیو

خانه و هنر دو سال پیش ۲۹۹ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

کوکی های پفی چند منظوره

خانه و هنر دو سال پیش ۲۷۵ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

دسر شکلاتی تنها با 3 ماده اولیه

خانه و هنر دو سال پیش ۲۵۶ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...

4 Easy 3-Ingredient Dinners

خانه و هنر دو سال پیش ۲۸۳ بازدید

این روزها و در زندگی مدرن امروزی، آشپزی کردن به نظر کاری وقت‌گیر است. اما نگران نباشید همیشه می‌توان راه حلی پیدا کرد. در این ویدئو با دستور...