دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

جذابیت‌های مهندسی: هم چراغ خواب و هم چراغ قوه

هشت ماه پیش ۲۸۸ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: یک جعبه‌ابزار فوق‌العاده

هشت ماه پیش ۲۵۷ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: قایق مدل دلفین

هشت ماه پیش ۲۷۸ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: این توالت نیازی به آب ندارد

هشت ماه پیش ۲۵۴ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: تبر

هشت ماه پیش ۲۸۰ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: کانسپت پهپاد آمبولانس

هشت ماه پیش ۳۱۰ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: میز چوبی فوق‌العاده

هشت ماه پیش ۲۸۰ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: دستگاه خشک‌کن لباس

هشت ماه پیش ۲۵۲ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: رباتی که برایتان شام درست میکند

هشت ماه پیش ۲۷۶ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: انگشتر با طرح چرخ دنده

هشت ماه پیش ۲۹۰ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: نانوتکنولوژی و اقدامات پزشکی

هشت ماه پیش ۳۰۹ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی:‌آسفالتی که با 4000 لیتر آب هم خ...

هشت ماه پیش ۳۴۲ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: هاوربرد پرنده

هشت ماه پیش ۲۱۶ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: ماشین لباسشویی بدون برق

هشت ماه پیش ۳۱۵ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: حسگرهای ژست برای تعامل راحت‌تر ...

هشت ماه پیش ۲۳۷ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: توربین‌های بادی بدون پره

هشت ماه پیش ۲۵۵ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: کانسپت جدید شرکت آدیداس

هشت ماه پیش ۲۴۹ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: آشپزخانه قابل تغییر

هشت ماه پیش ۲۲۱ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: دستگاه‌های تشخیص کالری

هشت ماه پیش ۲۰۹ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

تبلتی برای افراد نابینا

هشت ماه پیش ۲۵۸ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: ابزار‌آلات مکانیکی

نه ماه پیش ۳۱۲ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: کانکس‌های مدرن

نه ماه پیش ۲۴۷ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: Fisher-Price

نه ماه پیش ۲۹۶ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: هواپیماهای بدون سرنشین

نه ماه پیش ۲۴۹ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: میز کامپیوتر با قابلیت جابجایی

نه ماه پیش ۲۹۷ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: 5 نوع از بهترین شارژرهای همراه

نه ماه پیش ۲۵۴ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی: تخته پرنده

نه ماه پیش ۲۴۷ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

جذابیت‌های مهندسی : چادر مسافرتی

نه ماه پیش ۲۸۸ بازدید

ساخت وسایل و خلاقیت های پیرامون ما

درباره کانال

جذابیت های مهندسیمحبوب ترین‌ها

در کانال جذابیت های مهندسی
۱:۴۲

جذابیت‌های مهندسی: تبر

هشت ماه پیش ۲۸۰ بازدید

پیشنهادی

در کانال جذابیت های مهندسی
۱:۱

تبلتی برای افراد نابینا

هشت ماه پیش ۲۵۸ بازدید
۱:۴۲

جذابیت‌های مهندسی: تبر

هشت ماه پیش ۲۸۰ بازدید