دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کارگاه منظره من، جلسه چهارم،قسمت اول

چهار روز پیش ۵ بازدید

کارگاه منظره من، جلسه چهارم،قسمت اول

کارگاه منظره من، جلسه چهارم،قسمت چهارم

چهار روز پیش ۷ بازدید

کارگاه منظره من، جلسه چهارم،قسمت چهارم

کارگاه منظره من، جلسه چهارم،قسمت سوم

چهار روز پیش ۷ بازدید

کارگاه منظره من، جلسه چهارم،قسمت سوم

کارگاه منظره من، جلسه چهارم،قسمت دوم

چهار روز پیش ۳ بازدید

کارگاه منظره من، جلسه چهارم،قسمت دوم

کارگاه منظره من، جلسه سوم، قسمت دوم

دو هفته پیش ۲۷ بازدید

کارگاه منظره من، جلسه سوم، قسمت دوم

کارگاه منظره من، جلسه سوم، قسمت چهارم

دو هفته پیش ۱۲ بازدید

کارگاه منظره من، جلسه سوم، قسمت چهارم

کارگاه منظره من، جلسه سوم، قسمت سوم

دو هفته پیش ۸ بازدید

کارگاه منظره من، جلسه سوم، قسمت سوم

کارگاه منظره من، جلسه سوم، قسمت ششم

دو هفته پیش ۱۱ بازدید

کارگاه منظره من، جلسه سوم، قسمت ششم

کارگاه منظره من، جلسه سوم، قسمت پنجم

دو هفته پیش ۱۷ بازدید

کارگاه منظره من، جلسه سوم، قسمت پنجم

کارگاه منظره من، جلسه سوم، قسمت اول

دو هفته پیش ۹ بازدید

کارگاه منظره من، جلسه سوم، قسمت اول

کارگاه منظره من، جلسه دوم، قسمت اول

دو هفته پیش ۱۶ بازدید

منظره من

کارگاه منظره من، جلسه دوم، قسمت چهارم (۱)

دو هفته پیش ۱۶ بازدید

کارگاه منظره من، جلسه دوم، قسمت چهارم (۱)

درباره کانال

ماه مهر، با همگرایی سه تن از مدیران موفق فعال در بخش خصوصی فرهنگی کشور که هریک به تنهایی یکی از نگارخانه های معتبر و شناخته شده هنرهای تجسمی دایر در تهران را اداره می کنند ، تاسیس شده است. الهه جواهری مدیر نگارخانه الهه، آریا آقبال مدیر نگارخانه آریا و مژگان والی پور مدیر نگارخانه والی ، سه مدیر موسس ماه مهر هستند که همچنان از بدو تاسیس این موسسه ، سکان مدیریت آن را برعهده دارند و همواره تلاش می کنند تا سطح بالای کیفی و کمی آموزش ها و برنامه های نمایشگاهی موسسه ماه مهر را حفظ کنند. در کنار گروه مدیریتی ماه مهر ،این موسسه مفتخر است که از مشاوره و همفکری فعال هنرمندان وو صاحب نظران عرصه هنرهای تجسمی کشور در انجام فعالیت های خود بهره مند است و همواره برنامه های جدید خود را با مشاوره و بررسی همه جانبه با این هنرمندان تدوین می کند تا به این ترتیب بالاترین بهره وری آموزشی و هنری ممکن را برای هنرجویان و هنرمندان ماه مهر فراهم کند