دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

درباره کانال

جنگ‌ها همیشه نیرو و موتور محرک برای صنایع در کشورهای درگیر جنگ بوده است. در جنگ جهانی دوم بسیاری از دانشگاه‌ها و صنایع کشورهای درگیر در جنگ مشغول طراحی و ساخت سیستم‌ها و تجهیزات جنگی بوده‌اند. سیستم‌هایی مانند رادار، زیردریایی ها، انواع تانک‌ها و تفنگ‌های خودکار محصول همکاری دانشگاه و صنعت در خلال و بعد از حنگ دوم جهانی بوده است. در این کانال مروری خواهیم داشت بر جنگ‌افزارهای جدید و کاربرد آن‌ها در جنگ‌های احتمالی.


پیشنهادی

در کانال تجهیزات نظامی

محبوب ترین‌ها

در کانال تجهیزات نظامی

پیشنهادی

در کانال تجهیزات نظامی

پیشنهادهای اتفاقی