دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

گلهای رنگارنگ Mahasti, مهستي ♣ Golhaye Rangarang, ...

یک سال پیش ۱۱۲۸۱ بازدید

گلهای رنگارنگ Another awesome performance of the greatest talents (Homayoun Khorram, Mahasti, Toraj Negahban) that is left for us from almost 40 years ago. I am sure that many of you would appraciate this video! Thanks for your support as always! ❤❤❤ گلهاي رنگارنگ، برنامه شمارۀ ۵۴۵ ❤ سراينده : تورج نگهبان ( در سوگ مادر) ❤ در اين برنامه ارکستر گلها، اثري از همايون خرم را در مايۀ "اسپهان" اجرا مينمايد ❤ خواننده : مهستي ❤ تنظيم آهنگ : همايون خرم ❤ سرودگان از گلچين معاني ❤ گوينده : فيروزه اميرمعز ❤ ❤ ❤ ❤ مه روي تو، شب موي تو، گل بوي تو دارد ❤ گلزار جهان، خرمي از روي تو دارد ❤ گردون که سراپاي وجودش همه چشم است ❤ پيوسته نظر در خم ابروي تو دارد ❤ نرگس که نظر باز بود در صف گلها ❤ تا چشم تو را ديد، نظر سوي تو دارد ❤ ❤ ❤ ❤ بعد از تو هم در بستر غم مي توان خفت ❤ بعد از تو هم با دل سخنها مي توان گفت ❤ بعد از تو هم اين سوز هجران هرگز نمي آيد به پايان ❤ ❤❤❤ بي تو هم اين عشق بي فرجام من ❤ شايد که پا بر جا بماند يا نماند ❤ بي تو هم درياي بي آرام دل ❤ شايد به طوفانم کشاند يا براند ❤ من که رسواي دل هستم ❤ کي ز غم پروا کنم ❤ مي روم عشق و وفا را ❤ بعد از اين رسوا کنم ❤ دل به دريا مي زنم ❤ تا که دل دريا کنم ❤ ❤❤❤ دل کي شود آزاد از اين غم ❤ فرياد از اين دل، داد از اين غم ❤ جز غم چه بود اين عشق رسوا ❤ شد هستي ام بر باد از اين غم ❤ بعد از تو هم در بستر غم مي توان خفت ❤ بعد از تو هم با دل سخن ها مي توان گفت ❤ بعد از تو هم اين سوز هجران ❤ هر گز نمي آيد به پايان ❤ ❤❤❤ من که رسواي دل هستم کي ز غم پروا کنم ❤ مي روم عشق و وفا را بعد از اين رسوا کنم ❤ دل به دريا مي زنم تا که دل دريا کنم ❤ ❤ ❤ ❤ با سپاس پاپک به ياد مهستي و تورج نگهبان ❤ ❤ ❤

دنگ‌شو: آهنگ ای‌داد

یک سال پیش ۱۱۸۱ بازدید

موسیقی سنتی ایرانی

یک سال پیش ۱۰۳۰ بازدید

علیرضا قربانی_(رسوای زمانه)

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

دو سال پیش ۴۳۱۹ بازدید

گلهای رنگارنگ ●Iranian Taq-i Kasra, تاق کسرا in the ancient city of Ctesiphon (destroyed by Muslim Arabs and now it is located in Iraq): The words are from Khaghani Shervani, خاقاني شرواني Golhaye Rangarang 559 B, گلهای رنگارنگ ـ برنامۀ شمارۀ ۵۵۹ ب ؛ IRAJ, ايرج & JALIL SHAHNAZ, جليل شهناز HAVE DONE MANY MARVELOUS PERFORMANCES IN GOOD OLD DAYS AND THIS IS ONE OF THEM! I BELIEVE THAT YOU ARE GOING TO ENJOY THIS ONE MORE THAN ANY OTHER SIMILAR PERSIAN CLASSICAL MUSIC! I am sure that you will be surprised of the greatest talents in this video! خواننده: ايرج آهنگ: جليل شهناز دستگاه: ماهور سراينده: خاقاني شرواني هان اي دل عبرت بين، از ديده نظرکن هان ايوان مـدائـن را آيينه عبرت دان بر ديدۀ من خندي که اينجا ز چه مي گريد خندم بر آن ديده که اينجا نشود گريان گويد که تو از خاکي، ما خاک توايم اکنون گامي دو سه بر ما نه، اشکي دو سه هم بفشان ما بارگه داديم، اين رفت ستم بر ما بر قصر ستمکاران گويي چه رسد خذلان

گلهای رنگارنگ POURAN 28 (1345-1346) پوران 28

دو سال پیش ۳۴۴۹ بازدید

گلهای رنگارنگ 1- ستاره (قسمت من 2) 2- راز سکوت / پوران و ویگن 3- شهر گل 4- ماجرای من 5- قصر طلا 6- کجا میروی ؟ / پوران و ایرج 7- جام هستی 2 8- رقص لاله / پوران و ویگن و الهه 9- گلهای رنگارنگ 245 (ماهور) (پیام گل)؟

گلهای رنگارنگ گلهای صحرایی 61- الهه _ویگن-موسیقی ...

دو سال پیش ۱۷۸۲ بازدید

گلهای رنگارنگ

گلهای رنگارنگ 7 رویا

دو سال پیش ۲۰۴۱ بازدید

گلهای رنگارنگ

گل‌های رنگارنگ شماره 531 ایرج

دو سال پیش ۲۸۷۶ بازدید

گلهای رنگارنگ In Golhaye 531, IRAJ is accompanied by masters of taar and zarb, Shahnaaz and Eftetah, respectively. The style of this golha like 423, 534, and 539 are the true and real dashti that IRAJ has managed them so beautiful. Enjoy!

گلهای رنگارنگ Ahdieh,Ghavami & Iraj -Golhaye Ranga...

دو سال پیش ۹۶۴ بازدید

گلهای رنگارنگ Persian Music

گلهای رنگارنگ Ahdieh, Ghavami & Iraj - Golhaye Ran...

دو سال پیش ۱۵۳۰ بازدید

گلهای رنگارنگ Persian Music

گل‌های رنگارنگ شماره 576 آواز استاد ایرج در دستگا...

دو سال پیش ۲۱۳۳ بازدید

گلهای رنگارنگ Iraj (Hossein Khaje Amiri), Golhaye Rangarang 576 , Dastgaah e Segah آواز استاد ایرج در دستگاه سه گاه، گلهاي رنگارنگ 576 ***************************************************************************** مجموعه بی نظیر 100 آواز استاد ایرج در ده دستگاه آواز ایرانی ویرایش برنامه ها و گردآوری آوازها حاصل ماهها کار اینجانب با کسب اجازه از محضر استاد و صرفا با انگیزه جاودانه نمودن آثار استاد بی بدیل آواز ایران در حافظه تاریخ صورت گرفته است. این مجموعه را به صورت رایگان در یوتیوپ به گوش جان بنیوشید. https://www.youtube.com/playlist?list=PLjSSuyuoWSwI47E-r59-MsTiGaQPHUcEe

گل‌های رنگارنگ شماره 309 شهیدی و پوران (2)

دو سال پیش ۱۲۸۷ بازدید

گلهای رنگارنگ Our facebook's link: http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wall Golhaye Rangarang Shomareye 309. Ba sedaye Shahidi va Pooran. گلهای رنگارنگ شمارهٔ ۳۰۹ با صدای شهیدی و پوران

گل‌های رنگارنگ شماره 308 عبدالوهاب شهیدی (2)

دو سال پیش ۹۸۵ بازدید

گلهای رنگارنگ Our facebook's link: http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wall Golhaye Rangarang Shomareye 308. Ba sedaye, Shahidi. گلهای رنگارنگ شمارهٔ ۳۰۸. با صدای، شهیدی

گل‌های رنگارنگ شماره 308 عبدالوهاب شهیدی (3)

دو سال پیش ۱۰۶۸ بازدید

گلهای رنگارنگ Our facebook's link: http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wall Golhaye Rangarang Shomareye 308. Ba sedaye, Shahidi. گلهای رنگارنگ شمارهٔ ۳۰۸. با صدای، شهیدی

گل‌های رنگارنگ شماره 309 شهیدی و پوران (1)

دو سال پیش ۹۳۹ بازدید

گلهای رنگارنگ Our facebook's link: http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wall Golhaye Rangarang Shomareye 309. Ba sedaye Shahidi va Pooran. گلهای رنگارنگ شمارهٔ ۳۰۹ با صدای شهیدی و پوران

گل‌های رنگارنگ شماره 510 الهه و ایرج (2)

دو سال پیش ۸۹۹ بازدید

گلهای رنگارنگ Our facebook's link: http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wall Golhaye Rangarang Shomareye 510. Ba sedaye Elaheh va Iraj. گلهای رنگارنگ شمارهٔ ۵۱۰ با صدای الهه و ایرج

گل‌های رنگارنگ شماره 308 عبدالوهاب شهیدی

دو سال پیش ۴۹۳ بازدید

گلهای رنگارنگ Our facebook's link: http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wall Golhaye Rangarang Shomareye 308. Ba sedaye, Shahidi. گلهای رنگارنگ شمارهٔ ۳۰۸. با صدای، شهیدی

گل‌های رنگارنگ شماره 309 افسر شهیدی و پوران

دو سال پیش ۱۷۸۲ بازدید

گلهای رنگارنگ Our facebook's link: http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wall Golhaye Rangarang Shomareye 309. Ba sedaye Shahidi va Pooran. گلهای رنگارنگ شمارهٔ ۳۰۹ با صدای شهیدی و پوران

گل‌های رنگارنگ شماره 510 الهه و ایرج

دو سال پیش ۲۸۱۳ بازدید

گلهای رنگارنگ Our facebook's link: http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wall Golhaye Rangarang Shomareye 510. Ba sedaye Elaheh va Iraj. گلهای رنگارنگ شمارهٔ ۵۱۰ با صدای الهه و ایرج

گلهای رنگارنگ Golhaye Rangarang Shomareye 510 Part...

دو سال پیش ۱۴۶۱ بازدید

گلهای رنگارنگ Our facebook's link: http://www.facebook.com/pages/Golha/205965639450573?sk=wall Golhaye Rangarang Shomareye 510. Ba sedaye Elaheh va Iraj. گلهای رنگارنگ شمارهٔ ۵۱۰ با صدای الهه و ایرج

گلهای رنگارنگ گلهای رنگارنگ شماره 60000 /golhaye r...

دو سال پیش ۷۱۸ بازدید

گلهای رنگارنگ amazing traditional iranian music by : kk , aminz , amirz

گل‌های رنگارنگ شماره 567 محمدرضا شجریان و سیما بی...

دو سال پیش ۲۸۳۴ بازدید

گلهای رنگارنگ گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۵۶۷ این برنامه با همکاری : عبادی ، سیما بینا ، سیاوش(محمد رضا شجریان) ، رضا ورزنده ، محمد موسوی ، جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ دشتی از مهدی خالدی تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی ترانه از معینی کرمانشاهی اشعار متن برنامه از ایرج میرزا ، مریم ساوجی ، عماد خراسانی غزل آواز از مجمر زواره ای گوینده: آذر پزوهش طرب افسرده کند دل چو ز حد در گذرد آب حیوان بکشد نیز چو از سر گذرد من از این زندگی یک نهج آزرده شدم گر چه قند است نخواهم که مکرر گذرد آه از آن روز که بی کسب هنر شام شود وای از آن شام که بی باده و ساغر گذرد لحظه‌ای بیش نبود آنچه ز عمر تو گذشت آنچه باقیست به یک لحظه‌ی دیگر گذرد عاقبت زیر دو خط جمع شود از بد و نیک آنچه یک عمر به دارا و سکندر گذرد در زیر بند محبت گرفته خو به غمت منم که سینه سپردم به خنجر ستمت مباد جای تو خالی میان خاطره‌ها همیشه بر دل من باد سایه‌ی قدمت مرا به وصل و به هجران سر تمنا نیست سر رضای توام تا چه می کند کرمت در آتش دلم ای چشمه‌ی امید بجوش که جان و دل نسپارم به چشمه‌سار غمت ز مهر و آشتی‌ات خسته‌خاطرم چه کنم ز فتنه‌های زیاد و به لطف‌های کمت مادر از بهر غم و رنج جهان زاد مرا درس غم داد در این مدرسه استاد مرا آنچه می‌خواست دلم چرخ جفا پیشه نداد وآنچه بیزار از آن بود دلم داد مرا غم مگر بیشتر از اهل جهان بود که چرخ دید و سنجید و پسندید و فرستاد مرا در دلم ریخته بس برسر هم غم سر غم دل مخوانید خدا داده غم آباد مرا یک دل و این همه آشوب و غم و درد عماد کاشکی مادر ایام نمی‌ زاد مرا غزل آواز: روزی دو نگهدارمش اردل ببر آید یک چند عزیز است کسی که از سفر آید یک ناله شبی در غم او کردم عمریست که از هر طرفی ناله مرغ سحر آید آن نخل که پروردمش از خون دل اکنون بارش همه خونی است که از چشم تر آید گفتم که قدت از چه نیامد به برم گفت هرگز نشنیدی که سروی به بر آید آزرده چنان است که با شوق نثارت جان از تن زارم نتواند به در آید خداوندا مرا شاید امتحان کردی که در دنیا رهایم بی ‌هم‌زبان کردی اگر دردم دادی توانم ده گران‌ بارم صبر گرانم ده به خاکت افتادم امانم ده چه خواهی از من ای غم چه طرفی از هستی بردم که می‌بندی راهم هر دم خداوندا سوزی به جانم ده دلی فارغ از این جهانم ده به خاک افتادم من امانم ده نه سنگی پای دم شود بالین من نه خوابی باز آید دل مسکین من لینک برنامه گلها رنگارنگ شماره 567 در سایت گلها : http://www.golha.co.uk/fa/programme/1504#.UlFLU9Lftv8

گلهای رنگارنگ AHDIEH, عهديه ♥ Golhaye Rangarang 43...

دو سال پیش ۱۹۱۴ بازدید

گلهای رنگارنگ Ahdieh and her lovely voice is here again in this Golha program No. 431 - "Mahour scale" (Persian Music System). I believe Ahdieh was ca. 22-24 years old while she was recording this fabulous song in those days (She was born 1950)! However the music was done by Mehdi Khaledi and Iraj made the male performance in this Golha program. Certainly I will upload Iraj's song next week if everything would go as they are planned. We will certainly appreciate your comments, rates for supporting and giving feedback on this video as well as other videos. Very grateful to all of you! فروغي بسطامي : شاعر قرن سيزدهم هجري که مدتي از اوايل عمر خويش را به مدح شاهان و شاهزادگان قاجاري گذراند ولي باقي عمر خويش را در رياضت و آمد و ولي به مجلس عارفان گذرانيد از اشعار بنام وي غزل "مردان خدا پرده پندار دريدند" مي باشد تصنيف اين برنامه از ساخته هاي شادروان مهدي خالدي با تنظيم ايرج محلوجي است مهدي خالدي: از نسل اول شاگردان استاد صبا مي باشند ، مهارت ايشان در اندازه اي بود که حتي در نبود استاد صبا ( در سفري که وي براي ضبط صفحه به بيروت کردند ) با اجازه استاد صبا تدريس مي کردند. از معروف ترين ساخته هاي ايشان تصنيف " آمد نوبهار" با صداي بانو "دلکش" مي باشد عهديه: در اين برنامه در کنار زوج هنري اش در فيلم فارسي (ايرج) به اجراي برنامه پرداختند اي خوش آنانکه قدم در ره ميخانه زدنـد بوســـه دادند لـــب شاهد و پيـــمانه زدند خون مـــــن باد حلال لب شيرين دهنان که به کـــام دل ما خنده مســــتانه زدند دلکش : که مرکب خواني به شور است که از گوشه هاي مهم ماهور است بــــــه حقارت منگر باده کشان کين قوم پشت پا بر فلک از همت مردانه زدن د داد: که بر نت دوم گام ماهور اشاره دارد که از گوشه هاي مهم ماهور است جــــانم آمد به لب امروز مگر ياران دوش قدح بـــاده به ياد لــب جانــــــــــانه زدند راک: که مرکب خواني به بيات اصفهان است که از گوشه هاي مهم ماهور است کس نجست از دل گمگشته ما هيچ نشـــان مو به مو هر چه سر زلف تو را شانه زدند سپس بار ديگر خانم پژوهش اين اشعار را مي خواند لاله اي همرنگ رخسار تو در گـــــلزار نيست شـــکري هم سنگ لعلت در همـه بازار نيست صــــــوفيان در خانقاه و زاهــــــدان در صومعه عاشـــقان مست را با هر دو عالـــم کار نيست سپس نوازندگان گلها همنوازي بسيار زيبايي در ماهور آغاز مي کنند نخست حبيب‌الله بديعي نوازنده ويلن درآمد ماهور را آغاز ميکنند و منصور صارمي ادامه مي دهند بار ديگر خانم پژوهش اين اشعار را مي خواند صبـــر در خانۀ ويــرانۀ دل هيچ نمانـــد خواب در ديـدۀ غمديــــدۀ بيدار کـــجاست در خـرابات مغـان هوش مجـوييـد ز مـــا همه مسـتيم درين ميکـده، هشيار کجاست بهتر آن است هلالي که نهـــان مـــاند راز سِر خود فاش مکن، محرم اسـرار کجاست بازبخش دوبارۀ آهنگ با صداي گرم عهديه برنامه با صداي خانم پژوهش پايان مي پذيرد در خرابات مغان هوش مجــــــــــــوييد ز ما همه مستيم درين ميکده ، هشـــيار کـــجاست بهتر آن است هلالي که نهــــــــــان ماند راز سر خود فاش مکن ، محرم اســرار کجاست اين بود برنامۀ ۴۳۱

گل‌های رنگارنگ شماره 224 آواز بیات اصفهان از غلام...

دو سال پیش ۱۳۷۱ بازدید

گلهای رنگارنگ Golhaye Rangarang 224c - گلهای رنگارنگ 224 ث نام ترانه: تا بهار دلنشینن دستگاه همایون، آواز بیات اصفهان شعر ترانه: بیژن ترقی آهنگ روح الله خالقی سایر اشعار: نظام وفا گوینده: روشنک

گلهای رنگارنگ برگزیدۀ گلهای رنگارنگ، شمارۀ 200. Ma...

دو سال پیش ۸۶۱ بازدید

گلهای رنگارنگ برگزیدۀ گلهای رنگارنگ، شمارۀ 200. Marzieh. آواز: جاودان خاتون آواز ایران، بانو مرضیه. هنرمندان:محجوبی، تجویدی، جهان پناه، علیرضا ایزدی، سلیم فرجام، میر نقیبی، بدیعی، ناصر افتتاح سلو: مجد، تجویدی آهنگ: دشتی

گل‌های رنگارنگ شماره 575 سیمین غانم

دو سال پیش ۱۴۲۴ بازدید

گلهای رنگارنگ سيمين غانم - گلهای رنگارنگ 575 ترانه اي بياد ماندنی از سيمين غانم يادشان گرامی باد

گلهای رنگارنگ برگزیدۀ گلهای رنگارنگ، شمارۀ 526. Ma...

دو سال پیش ۵۷۶ بازدید

گلهای رنگارنگ برگزیدۀ گلهای رنگارنگ، شمارۀ 526 آواز: جاودان خاتون آواز ایران، مرضیه اثری از: انو شیروان روحانی هنرمندان: جهانگیر ملک، انوشیروان روحانی، فرهنگ شریف تنطیم برای ارکستر: روحانی غزل آواز: حافظ

گلهای رنگارنگ برگزیده گلهای رنگارنگ، 569، ب Marzie...

دو سال پیش ۱۲۹۴ بازدید

گلهای رنگارنگ برگزیده گلهای رنگارنگ، 569، ب Marzieh. آواز بانو مرضیه هنرمندان جهانگیر ملک، جواد لشگری آهنگ: ابوعطا از جواد لشگری تنظیم برای ارکسر: فریدون ناصری ترانه از: شاه زیدی غزل آواز از: سعدی، حافظ

گلهای رنگارنگ برگزیدۀ گلهای رنگارنگ شمارۀ 419. Mar...

دو سال پیش ۸۷۹ بازدید

گلهای رنگارنگ برگزیدۀ گلهای رنگارنگ شمارۀ 419. Marzieh. آواز، جاودان خاتون آواز ایران، مرضیه هنرمندان: انوشیروان روحانی، همایون خرم، مجید نجاهی آهنگ دشتی از انوشیروان روحانی تنظیم: جواد معروفی شعر ترانه،خیام، سعدی، نواب صفا....

گلهای رنگارنگ برگزیده گلهای رنگارنگ، 502 بانومرضیه...

دو سال پیش ۱۰۵۹ بازدید

گلهای رنگارنگ برگزیده گلهای رنگارنگ، 502 بانومرضیه Marzieh. هنرمندان: انوشیروان روحانی، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک

1

مشاهده همه

سه تار

۴۶:۱۶

استاد احمد عبادی: سه تار

دو سال پیش ۶۹۸ بازدید
مشاهده همه

علی اکبر خان شهنازی

۵:۳۱

علی اکبرخان شهنازی ‌ مناجات

دو سال پیش ۱۲۴۳ بازدید
مشاهده همه

سعید هرمزی

۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

دو سال پیش ۱۳۵۹ بازدید
۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

دو سال پیش ۱۳۰۴ بازدید
۱۱:۴۱

سه تار استاد سعید هرمزی

دو سال پیش ۶۲۰ بازدید
مشاهده همه

نواحی

۳:۳۹

دو تار نوازی استاد سرور احمدی

دو سال پیش ۱۴۹۱ بازدید
مشاهده همه

حاج قربان سلیمانی

مشاهده همه

کمانچه

۱:۲۵

موسیقی سنتی: پیش‌درآمد

دو سال پیش ۱۰۲۴ بازدید
۳:۲۹

موسیقی سنتی تصنیف

دو سال پیش ۷۹۸ بازدید
مشاهده همه

فرامرز پایور

۴:۳۳

فرامرز پایور و حسین تهرانی

دو سال پیش ۸۴۹ بازدید
مشاهده همه

هوشنگ ظریف

۳:۳

هوشنگ ظریف اصفهان دشتی

دو سال پیش ۶۷۷ بازدید
مشاهده همه

گلهای رنگارنگ

۱۰:۵۱

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

دو سال پیش ۴۳۱۹ بازدید
مشاهده همه

فرهنگ شریف

مشاهده همه

درباره کانال

موسیقی هنر استفاده از صداها است. موسیقی سنتی ایرانی از دستگاه‌های مختلف موسیقایی تشکیل شده است که پیشینه و تاریخچه بسیار کهنی در ایران زمین دارد و این هنر نسل به نسل، سینه به سینه برای نسل‌های بعد روایت شده و هر نسل با توجه به اقتضای همان دوران برداشت‌هایی متفاوت از موسیقی داشته و با توجه به مقتضای هر زمان سبک خاص خودش را معرفی کرده است. آوای دلنشین موسیقی اصیل و دلنشین ایرانی دربرگیرنده سازها، صداها و دستگاه‌های موسیقایی مختلفی است که میتوان به راحتی آن‌ها را از سایر سبک‌ها تشخیص داد. می‌بی‌نیم در این کانال مجموعه ویدیوهای سنتی ایران را گردآوری کرده تا علاقه‌مندان به موسیقی اصیل و سنتی ایرانی بتوانند با دنبال کردن این کانال به آرشیو عظیم و رایگان این سبک از موسیقی دسترسی داشته باشند.


پیشنهادی

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۷:۳۴

قطعه شاهکار

دو سال پیش ۷۰۸ بازدید
۹:۸

تجلیل از حاج قربان سلیمانی

دو سال پیش ۶۹۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۶:۹

دنگ‌شو: آهنگ ای‌داد

یک سال پیش ۱۱۸۱ بازدید
۸:۱۶

موسیقی سنتی ایرانی

یک سال پیش ۱۰۳۰ بازدید
۱۰:۵۱

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

دو سال پیش ۴۳۱۹ بازدید
۶:۳

گلهای رنگارنگ 7 رویا

دو سال پیش ۲۰۴۱ بازدید
۹:۵۸

گل‌های رنگارنگ شماره 531 ایرج

دو سال پیش ۲۸۷۶ بازدید

حاج قربان سلیمانی

مشاهده همه

فرهنگ شریف

مشاهده همه

نواحی

۳:۳۹

دو تار نوازی استاد سرور احمدی

دو سال پیش ۱۴۹۱ بازدید
مشاهده همه

1

مشاهده همه

سعید هرمزی

۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

دو سال پیش ۱۳۵۹ بازدید
۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

دو سال پیش ۱۳۰۴ بازدید
۱۱:۴۱

سه تار استاد سعید هرمزی

دو سال پیش ۶۲۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۷:۳۴

قطعه شاهکار

دو سال پیش ۷۰۸ بازدید
۹:۸

تجلیل از حاج قربان سلیمانی

دو سال پیش ۶۹۸ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی