دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی: گروه اساتید موسیقی ایران (قسمت 3)

یازده ماه پیش ۸۴۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Faramarz PAYVAR (santur) - Asghar BAHARI (kamancheh) - Hosseyn TEHRANI (tonbak) - Jalil SHAHNAZ (tar)

موسیقی سنتی: مثنوی

یازده ماه پیش ۳۷۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Masnavi · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

بداهه نوازی تنبک

یازده ماه پیش ۶۲۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Bedah-e navazi tombak - Improvisation on the tombak · Ali Naqi Vaziri · Ali Akbar Shahnazi · Ali Asghar Bahari · Fallah Hossein Ali · Agha-ye Sahihi The Music of Islam, Vol. 12: Music of Iran, Karaj, Iran ℗ 1998 Celestial Harmonies Released on: 1998-01-01 Producer: David Parsons Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: فرامرز پایور حسین تهرانی جلیل شهناز...

یازده ماه پیش ۷۷۸ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری فرامرز پایور، حسین تهرانی،جلیل شهناز و اصغر بهاری در جشن هنر شیراز

تصنیف رنگ از علی‌نقی وزیری علی‌اکبر شهنازی و علی‌...

یازده ماه پیش ۵۳۲ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Reng · Ali Naqi Vaziri · Ali Akbar Shahnazi · Ali Asghar Bahari · Fallah Hossein Ali · Agha-ye Sadjadifard · Agha-ye Djamshidi · Agha-ye Sahihi The Music of Islam, Vol. 12: Music of Iran, Karaj, Iran ℗ 1998 Celestial Harmonies Released on: 1998-01-01 Producer: David Parsons Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی درآمد

یازده ماه پیش ۷۷۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Daramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: پیش درآ مد ابوعطا از علی اصغر بهاری (...

یازده ماه پیش ۱۲۹۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری پیش در امد ابوعطا علی اصغر بهاری (سعید ابراهیمی) pish daramad abuata sakhteye ostad ali asghar bahari kamanche:saeed ebrahimi

کمانچه اصغر بهاری گشایش

یازده ماه پیش ۹۴۰ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Goshayesh · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: علی‌اصغر بهاری حجاز

یازده ماه پیش ۱۱۴۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Hejaz · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی علی‌اصغر بهاری (کمانچه 1)

یازده ماه پیش ۱۲۰۵ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Episode I · Aliasghar Bahari Kamancheh (Iranian Instrumental Music) ℗ 2002 Soroush Multimedia Inc. Released on: 2011-07-01 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری شوشتری

یازده ماه پیش ۲۷۸ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Shushtari · Aliasghar Bahari Persian Kamancheh ℗ 2010 Iran Music Foundation(IMF) Released on: 2010-06-06 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: پیش درآمد

یازده ماه پیش ۵۲۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی پیش‌درآمد

یازده ماه پیش ۱۲۴۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

کمانچه علی‌اصغر بهاری

یازده ماه پیش ۴۰۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Reng · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری کمانچه (1)

یازده ماه پیش ۶۱۵ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Episode II · Aliasghar Bahari Kamancheh (Iranian Instrumental Music) ℗ 2002 Soroush Multimedia Inc. Released on: 2011-07-01 Auto-generated by YouTube.

پیش‌درآمد علی‌اصغر بهاری

یازده ماه پیش ۶۶۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: دلکش

یازده ماه پیش ۱۳۲۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Delkash · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی پیش درآمد

یازده ماه پیش ۱۲۵۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: اصفهان

یازده ماه پیش ۴۲۲ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Esfahan · Aliasghar Bahari Kamancheh ℗ 2010 Avakhorshid Released on: 2010-07-04 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری کمانچه سه‌گاه

یازده ماه پیش ۱۲۴۲ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Segah · Aliasghar Bahari Kamancheh ℗ 2010 Avakhorshid Released on: 2010-07-04 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: اساتید

یازده ماه پیش ۱۰۴۵ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Shahram Nazeri Music Animation Santoor: Faramarz Payvar Tar: Jalil Shahnaz Kamancheh: Ali Asghar Bahari Tonbak: Mohammad Esmaeili Ney: Hassan Nahid

موسیقی سنتی: آواز علی رستمیان و کمانچه اصغر بهاری

یازده ماه پیش ۹۰۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Singer:Ali Rostamian Kamanche:ostad Asghar Bahari poem:hafez vaght ra ghanimat dan anghadar ke etvani

موسیقی سنتی

یازده ماه پیش ۹۶۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Sayat Nova 1969 Sergei Paradjanov Watch Film Turkish: http://bit.ly/1SuJB0K www.yasamaugrasi.com "To Mystiko" A Requiem for Kamanche Music /Maria Farantouri Imagery/Sergei Parajanov Edit & Visual Adaptation/ Massod Vadiee Created by Arden Zahedi-Bogucka A Dokumuzik Projekt 2012

موسیقی سنتی Persian Music:

یازده ماه پیش ۳۶۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری بداهه یی کوتاه در دستگاه چهارگاه کمانچه : علی اصغر بهاری

موسیقی سنتی: استاد علی‌اصغر بهاری

یازده ماه پیش ۱۰۰۶ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Kamancheh playing in segah by Ostad Ali Asghar Bahari . Performed in "Jashn e Honar" in Shiraz about 1972. Jamshid Shemirani is on zarb.

موسیقی سنتی: فرامرز پایور حسین تهرانی جلیل شهناز...

یازده ماه پیش ۵۵۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری فرامرز پایور، حسین تهرانی،جلیل شهناز و اصغر بهاری در جشن هنر شیراز

موسیقی سنتی: استاد اصغر بهاری گوشه‌هایی‌ در نوا

یازده ماه پیش ۵۲۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری گوشه‌هایی‌ در دستگاه نوا کمانچه استاد علی‌ اصغر بهاری خانه شعر و موسیقی‌ ایرانیان مقیم بریتانیا

حاج قربان سلیمانی حاج قربان سلیمانی - شجریان

یازده ماه پیش ۱۰۶۵ بازدید

حاج قربان سلیمانی حاج قربان سلیمانی و محمد رضا شجریان دوتار نوازی

حاج قربان سلیمانی تصنیف بهار تحویل

یازده ماه پیش ۸۰۴ بازدید

حاج قربان سلیمانی Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Bahr-e Tavil (Torki, North of Khorasan) · Haj Ghorban Soleymani (Dotar & Avaz) Gosan Parsi-08 (Some Examples Of The Melodious Tale In Iran) ℗ 2007 Music Center of Hozeh Honari Released on: 2009-04-11 Auto-generated by YouTube.

موسیقی نواحی: حاج قربان سلیمانی

یازده ماه پیش ۱۰۶۶ بازدید

حاج قربان سلیمانی

1

مشاهده همه

سه تار

۴۶:۱۶

استاد احمد عبادی: سه تار

یازده ماه پیش ۵۰۲ بازدید
مشاهده همه

علی اکبر خان شهنازی

۶:۲۱

پیش درآمد شور علی اکبر خان شهنازی

یازده ماه پیش ۹۰۵ بازدید
۵:۳۱

علی اکبرخان شهنازی ‌ مناجات

یازده ماه پیش ۱۱۴۲ بازدید
۲:۴۹

تارنوازی استاد علی اکبر خان شهنازی

یازده ماه پیش ۱۱۴۰ بازدید
مشاهده همه

سعید هرمزی

۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

یازده ماه پیش ۱۱۱۲ بازدید
۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

یازده ماه پیش ۱۰۶۶ بازدید
۱۶:۱۱

سعید هرمزی ‌ ردیف در ماهور

یازده ماه پیش ۶۶۰ بازدید
۱۱:۴۱

سه تار استاد سعید هرمزی

یازده ماه پیش ۵۲۶ بازدید
مشاهده همه

نواحی

۳:۳۹

دو تار نوازی استاد سرور احمدی

یازده ماه پیش ۱۲۷۲ بازدید
مشاهده همه

حاج قربان سلیمانی

۱۰:۱۳

حاج قربان سلیمانی ‌ تصنیف عشق

یازده ماه پیش ۱۰۰۱ بازدید
۵:۳۶

موسیقی نواحی: حاج قربان سلیمانی

یازده ماه پیش ۱۰۶۶ بازدید
مشاهده همه

کمانچه

۱:۲۵

موسیقی سنتی: پیش‌درآمد

یازده ماه پیش ۹۱۴ بازدید
۳:۲۹

موسیقی سنتی تصنیف

یازده ماه پیش ۷۰۶ بازدید
مشاهده همه

فرامرز پایور

۳:۵۲

تصنیف فریبا استاد فرامرز پایور

یازده ماه پیش ۱۰۸۴ بازدید
۴:۳۳

فرامرز پایور و حسین تهرانی

یازده ماه پیش ۷۲۶ بازدید
مشاهده همه

هوشنگ ظریف

۱:۳۳

هوشنگ ظریف چهار مضراب اصفهان

یازده ماه پیش ۶۶۸ بازدید
۹:۳

هوشنگ ظریف ‌ ماهور شکسته و فرود

یازده ماه پیش ۱۲۷۰ بازدید
۳:۳

هوشنگ ظریف اصفهان دشتی

یازده ماه پیش ۵۴۴ بازدید
مشاهده همه

گلهای رنگارنگ

۱۰:۵۱

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

یازده ماه پیش ۲۹۸۶ بازدید
۱۶:۵۹

گلهای رنگارنگ POURAN 28 (1345-1346) پوران 28

یازده ماه پیش ۲۸۰۹ بازدید
مشاهده همه

فرهنگ شریف

مشاهده همه

درباره کانال

موسیقی هنر استفاده از صداها است. موسیقی سنتی ایرانی از دستگاه‌های مختلف موسیقایی تشکیل شده است که پیشینه و تاریخچه بسیار کهنی در ایران زمین دارد و این هنر نسل به نسل، سینه به سینه برای نسل‌های بعد روایت شده و هر نسل با توجه به اقتضای همان دوران برداشت‌هایی متفاوت از موسیقی داشته و با توجه به مقتضای هر زمان سبک خاص خودش را معرفی کرده است. آوای دلنشین موسیقی اصیل و دلنشین ایرانی دربرگیرنده سازها، صداها و دستگاه‌های موسیقایی مختلفی است که میتوان به راحتی آن‌ها را از سایر سبک‌ها تشخیص داد. می‌بی‌نیم در این کانال مجموعه ویدیوهای سنتی ایران را گردآوری کرده تا علاقه‌مندان به موسیقی اصیل و سنتی ایرانی بتوانند با دنبال کردن این کانال به آرشیو عظیم و رایگان این سبک از موسیقی دسترسی داشته باشند.


پیشنهادی

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۱۲:۱۱

موسیقی سنتی: صبح است ساقیا

یازده ماه پیش ۱۰۶۲ بازدید
۳:۲۲

موسیقی سنتی: علی‌اصغر بهاری حجاز

یازده ماه پیش ۱۱۴۹ بازدید
۴:۱۵

سالارعقیلی آهنگ خوشه چین

یازده ماه پیش ۱۱۹۱ بازدید
۴:۳۱

کیوان ساکت رقص ایرانی

یازده ماه پیش ۱۲۰۰ بازدید
۵:۴۴

علیرضا افتخاری نیلوفرانه

یازده ماه پیش ۱۲۱۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۶:۹

دنگ‌شو: آهنگ ای‌داد

ده ماه پیش ۱۰۳۶ بازدید
۸:۱۶

موسیقی سنتی ایرانی

ده ماه پیش ۷۶۴ بازدید
۱۰:۵۱

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

یازده ماه پیش ۲۹۸۶ بازدید
۱۶:۵۹

گلهای رنگارنگ POURAN 28 (1345-1346) پوران 28

یازده ماه پیش ۲۸۰۹ بازدید
۶:۳

گلهای رنگارنگ 7 رویا

یازده ماه پیش ۱۶۸۹ بازدید
۹:۵۸

گل‌های رنگارنگ شماره 531 ایرج

یازده ماه پیش ۱۹۸۴ بازدید

1

مشاهده همه

حاج قربان سلیمانی

۱۰:۱۳

حاج قربان سلیمانی ‌ تصنیف عشق

یازده ماه پیش ۱۰۰۱ بازدید
۵:۳۶

موسیقی نواحی: حاج قربان سلیمانی

یازده ماه پیش ۱۰۶۶ بازدید
مشاهده همه

فرامرز پایور

۳:۵۲

تصنیف فریبا استاد فرامرز پایور

یازده ماه پیش ۱۰۸۴ بازدید
۴:۳۳

فرامرز پایور و حسین تهرانی

یازده ماه پیش ۷۲۶ بازدید
مشاهده همه

نواحی

۳:۳۹

دو تار نوازی استاد سرور احمدی

یازده ماه پیش ۱۲۷۲ بازدید
مشاهده همه

فرهنگ شریف

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۱۲:۱۱

موسیقی سنتی: صبح است ساقیا

یازده ماه پیش ۱۰۶۲ بازدید
۳:۲۲

موسیقی سنتی: علی‌اصغر بهاری حجاز

یازده ماه پیش ۱۱۴۹ بازدید
۴:۱۵

سالارعقیلی آهنگ خوشه چین

یازده ماه پیش ۱۱۹۱ بازدید
۴:۳۱

کیوان ساکت رقص ایرانی

یازده ماه پیش ۱۲۰۰ بازدید
۵:۴۴

علیرضا افتخاری نیلوفرانه

یازده ماه پیش ۱۲۱۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی

۳:۲۱

لگو شهرسازی: مدل ون

لگو یازده ماه پیش ۷۸۷ بازدید
۲:۴۱

دستور تهیه: نان گیاهی

آشپزی یازده ماه پیش ۷۸۵ بازدید
۷:۱

پت و مت: قسمت 31

پت و مت یازده ماه پیش ۷۸۲ بازدید
۰:۱۱:۰

لگو شهرسازی: مدل جرثقیل

لگو یازده ماه پیش ۷۸۱ بازدید