دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی: گروه اساتید موسیقی ایران (قسمت 3)

هشت ماه پیش ۷۹۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Faramarz PAYVAR (santur) - Asghar BAHARI (kamancheh) - Hosseyn TEHRANI (tonbak) - Jalil SHAHNAZ (tar)

موسیقی سنتی: مثنوی

هشت ماه پیش ۳۲۲ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Masnavi · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

بداهه نوازی تنبک

هشت ماه پیش ۵۸۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Bedah-e navazi tombak - Improvisation on the tombak · Ali Naqi Vaziri · Ali Akbar Shahnazi · Ali Asghar Bahari · Fallah Hossein Ali · Agha-ye Sahihi The Music of Islam, Vol. 12: Music of Iran, Karaj, Iran ℗ 1998 Celestial Harmonies Released on: 1998-01-01 Producer: David Parsons Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: فرامرز پایور حسین تهرانی جلیل شهناز...

هشت ماه پیش ۷۲۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری فرامرز پایور، حسین تهرانی،جلیل شهناز و اصغر بهاری در جشن هنر شیراز

تصنیف رنگ از علی‌نقی وزیری علی‌اکبر شهنازی و علی‌...

هشت ماه پیش ۴۹۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Reng · Ali Naqi Vaziri · Ali Akbar Shahnazi · Ali Asghar Bahari · Fallah Hossein Ali · Agha-ye Sadjadifard · Agha-ye Djamshidi · Agha-ye Sahihi The Music of Islam, Vol. 12: Music of Iran, Karaj, Iran ℗ 1998 Celestial Harmonies Released on: 1998-01-01 Producer: David Parsons Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی درآمد

هشت ماه پیش ۷۲۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Daramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: پیش درآ مد ابوعطا از علی اصغر بهاری (...

هشت ماه پیش ۱۲۵۵ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری پیش در امد ابوعطا علی اصغر بهاری (سعید ابراهیمی) pish daramad abuata sakhteye ostad ali asghar bahari kamanche:saeed ebrahimi

کمانچه اصغر بهاری گشایش

هشت ماه پیش ۹۰۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Goshayesh · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: علی‌اصغر بهاری حجاز

هشت ماه پیش ۱۱۱۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Hejaz · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی علی‌اصغر بهاری (کمانچه 1)

هشت ماه پیش ۱۱۶۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Episode I · Aliasghar Bahari Kamancheh (Iranian Instrumental Music) ℗ 2002 Soroush Multimedia Inc. Released on: 2011-07-01 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری شوشتری

هشت ماه پیش ۲۳۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Shushtari · Aliasghar Bahari Persian Kamancheh ℗ 2010 Iran Music Foundation(IMF) Released on: 2010-06-06 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: پیش درآمد

هشت ماه پیش ۴۸۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی پیش‌درآمد

هشت ماه پیش ۱۱۸۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

کمانچه علی‌اصغر بهاری

هشت ماه پیش ۳۷۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Reng · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری کمانچه (1)

هشت ماه پیش ۵۶۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Episode II · Aliasghar Bahari Kamancheh (Iranian Instrumental Music) ℗ 2002 Soroush Multimedia Inc. Released on: 2011-07-01 Auto-generated by YouTube.

پیش‌درآمد علی‌اصغر بهاری

هشت ماه پیش ۶۲۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: دلکش

هشت ماه پیش ۱۲۵۲ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Delkash · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی پیش درآمد

هشت ماه پیش ۱۲۱۰ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: اصفهان

هشت ماه پیش ۳۷۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Esfahan · Aliasghar Bahari Kamancheh ℗ 2010 Avakhorshid Released on: 2010-07-04 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری کمانچه سه‌گاه

هشت ماه پیش ۱۲۰۰ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Segah · Aliasghar Bahari Kamancheh ℗ 2010 Avakhorshid Released on: 2010-07-04 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: اساتید

هشت ماه پیش ۱۰۱۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Shahram Nazeri Music Animation Santoor: Faramarz Payvar Tar: Jalil Shahnaz Kamancheh: Ali Asghar Bahari Tonbak: Mohammad Esmaeili Ney: Hassan Nahid

موسیقی سنتی: آواز علی رستمیان و کمانچه اصغر بهاری

هشت ماه پیش ۸۵۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Singer:Ali Rostamian Kamanche:ostad Asghar Bahari poem:hafez vaght ra ghanimat dan anghadar ke etvani

موسیقی سنتی

هشت ماه پیش ۹۰۸ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Sayat Nova 1969 Sergei Paradjanov Watch Film Turkish: http://bit.ly/1SuJB0K www.yasamaugrasi.com "To Mystiko" A Requiem for Kamanche Music /Maria Farantouri Imagery/Sergei Parajanov Edit & Visual Adaptation/ Massod Vadiee Created by Arden Zahedi-Bogucka A Dokumuzik Projekt 2012

موسیقی سنتی Persian Music:

هشت ماه پیش ۳۱۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری بداهه یی کوتاه در دستگاه چهارگاه کمانچه : علی اصغر بهاری

موسیقی سنتی: استاد علی‌اصغر بهاری

هشت ماه پیش ۹۶۵ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Kamancheh playing in segah by Ostad Ali Asghar Bahari . Performed in "Jashn e Honar" in Shiraz about 1972. Jamshid Shemirani is on zarb.

موسیقی سنتی: فرامرز پایور حسین تهرانی جلیل شهناز...

هشت ماه پیش ۴۹۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری فرامرز پایور، حسین تهرانی،جلیل شهناز و اصغر بهاری در جشن هنر شیراز

موسیقی سنتی: استاد اصغر بهاری گوشه‌هایی‌ در نوا

هشت ماه پیش ۴۳۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری گوشه‌هایی‌ در دستگاه نوا کمانچه استاد علی‌ اصغر بهاری خانه شعر و موسیقی‌ ایرانیان مقیم بریتانیا

حاج قربان سلیمانی حاج قربان سلیمانی - شجریان

هشت ماه پیش ۸۹۴ بازدید

حاج قربان سلیمانی حاج قربان سلیمانی و محمد رضا شجریان دوتار نوازی

حاج قربان سلیمانی تصنیف بهار تحویل

هشت ماه پیش ۷۰۲ بازدید

حاج قربان سلیمانی Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Bahr-e Tavil (Torki, North of Khorasan) · Haj Ghorban Soleymani (Dotar & Avaz) Gosan Parsi-08 (Some Examples Of The Melodious Tale In Iran) ℗ 2007 Music Center of Hozeh Honari Released on: 2009-04-11 Auto-generated by YouTube.

موسیقی نواحی: حاج قربان سلیمانی

هشت ماه پیش ۹۴۲ بازدید

حاج قربان سلیمانی

1

مشاهده همه

سه تار

۴۶:۱۶

استاد احمد عبادی: سه تار

هشت ماه پیش ۳۸۱ بازدید
مشاهده همه

علی اکبر خان شهنازی

۵:۳۱

علی اکبرخان شهنازی ‌ مناجات

هشت ماه پیش ۱۰۶۵ بازدید
مشاهده همه

سعید هرمزی

۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

هشت ماه پیش ۱۰۱۵ بازدید
۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

هشت ماه پیش ۹۸۲ بازدید
۱۶:۱۱

سعید هرمزی ‌ ردیف در ماهور

هشت ماه پیش ۵۹۹ بازدید
۱۱:۴۱

سه تار استاد سعید هرمزی

هشت ماه پیش ۴۶۸ بازدید
مشاهده همه

نواحی

۳:۳۹

دو تار نوازی استاد سرور احمدی

هشت ماه پیش ۱۱۸۵ بازدید
مشاهده همه

حاج قربان سلیمانی

مشاهده همه

کمانچه

۱:۲۵

موسیقی سنتی: پیش‌درآمد

هشت ماه پیش ۸۶۳ بازدید
۳:۲۹

موسیقی سنتی تصنیف

هشت ماه پیش ۶۲۸ بازدید
مشاهده همه

فرامرز پایور

۳:۵۲

تصنیف فریبا استاد فرامرز پایور

هشت ماه پیش ۱۰۱۱ بازدید
۴:۳۳

فرامرز پایور و حسین تهرانی

هشت ماه پیش ۶۶۱ بازدید
مشاهده همه

هوشنگ ظریف

۱:۳۳

هوشنگ ظریف چهار مضراب اصفهان

هشت ماه پیش ۵۹۸ بازدید
۳:۳

هوشنگ ظریف اصفهان دشتی

هشت ماه پیش ۴۶۸ بازدید
مشاهده همه

گلهای رنگارنگ

۱۰:۵۱

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

هشت ماه پیش ۲۳۹۸ بازدید
مشاهده همه

فرهنگ شریف

مشاهده همه

درباره کانال

موسیقی هنر استفاده از صداها است. موسیقی سنتی ایرانی از دستگاه‌های مختلف موسیقایی تشکیل شده است که پیشینه و تاریخچه بسیار کهنی در ایران زمین دارد و این هنر نسل به نسل، سینه به سینه برای نسل‌های بعد روایت شده و هر نسل با توجه به اقتضای همان دوران برداشت‌هایی متفاوت از موسیقی داشته و با توجه به مقتضای هر زمان سبک خاص خودش را معرفی کرده است. آوای دلنشین موسیقی اصیل و دلنشین ایرانی دربرگیرنده سازها، صداها و دستگاه‌های موسیقایی مختلفی است که میتوان به راحتی آن‌ها را از سایر سبک‌ها تشخیص داد. می‌بی‌نیم در این کانال مجموعه ویدیوهای سنتی ایران را گردآوری کرده تا علاقه‌مندان به موسیقی اصیل و سنتی ایرانی بتوانند با دنبال کردن این کانال به آرشیو عظیم و رایگان این سبک از موسیقی دسترسی داشته باشند.


پیشنهادی

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۴:۳۴

عاشیق درویش شکر یازی هاواسی

هشت ماه پیش ۵۳۹ بازدید
۱:۲۷

علی اکبر خان شهنازی ‌رنگ شور

هشت ماه پیش ۵۶۴ بازدید
۱:۴۲

علی‌اصغر بهاری رنگ (2)

هشت ماه پیش ۵۶۵ بازدید
۸:۵۷

هوشنگ ظریف ساز و آواز

هشت ماه پیش ۵۶۷ بازدید
۱۳:۹

حسین علیزاده و مجید خلج

هشت ماه پیش ۵۷۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۶:۹

دنگ‌شو: آهنگ ای‌داد

هفت ماه پیش ۸۹۰ بازدید
۸:۱۶

موسیقی سنتی ایرانی

هفت ماه پیش ۵۰۶ بازدید
۱۰:۵۱

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

هشت ماه پیش ۲۳۹۸ بازدید
۶:۳

گلهای رنگارنگ 7 رویا

هشت ماه پیش ۱۴۹۶ بازدید
۹:۵۸

گل‌های رنگارنگ شماره 531 ایرج

هشت ماه پیش ۱۵۲۳ بازدید

سعید هرمزی

۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

هشت ماه پیش ۱۰۱۵ بازدید
۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

هشت ماه پیش ۹۸۲ بازدید
۱۶:۱۱

سعید هرمزی ‌ ردیف در ماهور

هشت ماه پیش ۵۹۹ بازدید
۱۱:۴۱

سه تار استاد سعید هرمزی

هشت ماه پیش ۴۶۸ بازدید
مشاهده همه

حاج قربان سلیمانی

مشاهده همه

علی اکبر خان شهنازی

۵:۳۱

علی اکبرخان شهنازی ‌ مناجات

هشت ماه پیش ۱۰۶۵ بازدید
مشاهده همه

نواحی

۳:۳۹

دو تار نوازی استاد سرور احمدی

هشت ماه پیش ۱۱۸۵ بازدید
مشاهده همه

1

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۴:۳۴

عاشیق درویش شکر یازی هاواسی

هشت ماه پیش ۵۳۹ بازدید
۱:۲۷

علی اکبر خان شهنازی ‌رنگ شور

هشت ماه پیش ۵۶۴ بازدید
۱:۴۲

علی‌اصغر بهاری رنگ (2)

هشت ماه پیش ۵۶۵ بازدید
۸:۵۷

هوشنگ ظریف ساز و آواز

هشت ماه پیش ۵۶۷ بازدید
۱۳:۹

حسین علیزاده و مجید خلج

هشت ماه پیش ۵۷۲ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی