دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی: گروه اساتید موسیقی ایران (قسمت 3)

هفت ماه پیش ۷۸۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Faramarz PAYVAR (santur) - Asghar BAHARI (kamancheh) - Hosseyn TEHRANI (tonbak) - Jalil SHAHNAZ (tar)

موسیقی سنتی: مثنوی

هفت ماه پیش ۳۰۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Masnavi · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

بداهه نوازی تنبک

هفت ماه پیش ۵۷۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Bedah-e navazi tombak - Improvisation on the tombak · Ali Naqi Vaziri · Ali Akbar Shahnazi · Ali Asghar Bahari · Fallah Hossein Ali · Agha-ye Sahihi The Music of Islam, Vol. 12: Music of Iran, Karaj, Iran ℗ 1998 Celestial Harmonies Released on: 1998-01-01 Producer: David Parsons Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: فرامرز پایور حسین تهرانی جلیل شهناز...

هفت ماه پیش ۷۰۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری فرامرز پایور، حسین تهرانی،جلیل شهناز و اصغر بهاری در جشن هنر شیراز

تصنیف رنگ از علی‌نقی وزیری علی‌اکبر شهنازی و علی‌...

هفت ماه پیش ۴۷۶ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Reng · Ali Naqi Vaziri · Ali Akbar Shahnazi · Ali Asghar Bahari · Fallah Hossein Ali · Agha-ye Sadjadifard · Agha-ye Djamshidi · Agha-ye Sahihi The Music of Islam, Vol. 12: Music of Iran, Karaj, Iran ℗ 1998 Celestial Harmonies Released on: 1998-01-01 Producer: David Parsons Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی درآمد

هفت ماه پیش ۷۰۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Daramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: پیش درآ مد ابوعطا از علی اصغر بهاری (...

هفت ماه پیش ۱۲۴۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری پیش در امد ابوعطا علی اصغر بهاری (سعید ابراهیمی) pish daramad abuata sakhteye ostad ali asghar bahari kamanche:saeed ebrahimi

کمانچه اصغر بهاری گشایش

هفت ماه پیش ۸۸۶ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Goshayesh · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: علی‌اصغر بهاری حجاز

هفت ماه پیش ۱۱۰۲ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Hejaz · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی علی‌اصغر بهاری (کمانچه 1)

هفت ماه پیش ۱۱۶۰ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Episode I · Aliasghar Bahari Kamancheh (Iranian Instrumental Music) ℗ 2002 Soroush Multimedia Inc. Released on: 2011-07-01 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری شوشتری

هفت ماه پیش ۲۲۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Shushtari · Aliasghar Bahari Persian Kamancheh ℗ 2010 Iran Music Foundation(IMF) Released on: 2010-06-06 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: پیش درآمد

هفت ماه پیش ۴۷۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی پیش‌درآمد

هفت ماه پیش ۱۱۶۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

کمانچه علی‌اصغر بهاری

هفت ماه پیش ۳۶۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Reng · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری کمانچه (1)

هفت ماه پیش ۵۵۸ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Episode II · Aliasghar Bahari Kamancheh (Iranian Instrumental Music) ℗ 2002 Soroush Multimedia Inc. Released on: 2011-07-01 Auto-generated by YouTube.

پیش‌درآمد علی‌اصغر بهاری

هفت ماه پیش ۶۱۲ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: دلکش

هفت ماه پیش ۱۲۳۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Delkash · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی پیش درآمد

هفت ماه پیش ۱۱۹۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: اصفهان

هفت ماه پیش ۳۵۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Esfahan · Aliasghar Bahari Kamancheh ℗ 2010 Avakhorshid Released on: 2010-07-04 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری کمانچه سه‌گاه

هفت ماه پیش ۱۱۸۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Segah · Aliasghar Bahari Kamancheh ℗ 2010 Avakhorshid Released on: 2010-07-04 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: اساتید

هفت ماه پیش ۹۹۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Shahram Nazeri Music Animation Santoor: Faramarz Payvar Tar: Jalil Shahnaz Kamancheh: Ali Asghar Bahari Tonbak: Mohammad Esmaeili Ney: Hassan Nahid

موسیقی سنتی: آواز علی رستمیان و کمانچه اصغر بهاری

هفت ماه پیش ۸۴۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Singer:Ali Rostamian Kamanche:ostad Asghar Bahari poem:hafez vaght ra ghanimat dan anghadar ke etvani

موسیقی سنتی

هفت ماه پیش ۸۹۰ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Sayat Nova 1969 Sergei Paradjanov Watch Film Turkish: http://bit.ly/1SuJB0K www.yasamaugrasi.com "To Mystiko" A Requiem for Kamanche Music /Maria Farantouri Imagery/Sergei Parajanov Edit & Visual Adaptation/ Massod Vadiee Created by Arden Zahedi-Bogucka A Dokumuzik Projekt 2012

موسیقی سنتی Persian Music:

هفت ماه پیش ۳۰۲ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری بداهه یی کوتاه در دستگاه چهارگاه کمانچه : علی اصغر بهاری

موسیقی سنتی: استاد علی‌اصغر بهاری

هفت ماه پیش ۹۵۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Kamancheh playing in segah by Ostad Ali Asghar Bahari . Performed in "Jashn e Honar" in Shiraz about 1972. Jamshid Shemirani is on zarb.

موسیقی سنتی: فرامرز پایور حسین تهرانی جلیل شهناز...

هفت ماه پیش ۴۸۶ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری فرامرز پایور، حسین تهرانی،جلیل شهناز و اصغر بهاری در جشن هنر شیراز

موسیقی سنتی: استاد اصغر بهاری گوشه‌هایی‌ در نوا

هفت ماه پیش ۴۱۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری گوشه‌هایی‌ در دستگاه نوا کمانچه استاد علی‌ اصغر بهاری خانه شعر و موسیقی‌ ایرانیان مقیم بریتانیا

حاج قربان سلیمانی حاج قربان سلیمانی - شجریان

هفت ماه پیش ۸۲۴ بازدید

حاج قربان سلیمانی حاج قربان سلیمانی و محمد رضا شجریان دوتار نوازی

حاج قربان سلیمانی تصنیف بهار تحویل

هفت ماه پیش ۶۶۵ بازدید

حاج قربان سلیمانی Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Bahr-e Tavil (Torki, North of Khorasan) · Haj Ghorban Soleymani (Dotar & Avaz) Gosan Parsi-08 (Some Examples Of The Melodious Tale In Iran) ℗ 2007 Music Center of Hozeh Honari Released on: 2009-04-11 Auto-generated by YouTube.

موسیقی نواحی: حاج قربان سلیمانی

هفت ماه پیش ۸۷۹ بازدید

حاج قربان سلیمانی

1

مشاهده همه

سه تار

۴۶:۱۶

استاد احمد عبادی: سه تار

هفت ماه پیش ۳۵۴ بازدید
مشاهده همه

علی اکبر خان شهنازی

۵:۳۱

علی اکبرخان شهنازی ‌ مناجات

هفت ماه پیش ۱۰۳۵ بازدید
مشاهده همه

سعید هرمزی

۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

هفت ماه پیش ۹۸۲ بازدید
۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

هفت ماه پیش ۹۳۲ بازدید
۱۶:۱۱

سعید هرمزی ‌ ردیف در ماهور

هفت ماه پیش ۵۷۵ بازدید
۱۱:۴۱

سه تار استاد سعید هرمزی

هفت ماه پیش ۴۴۹ بازدید
مشاهده همه

نواحی

۳:۳۹

دو تار نوازی استاد سرور احمدی

هفت ماه پیش ۱۱۵۵ بازدید
مشاهده همه

حاج قربان سلیمانی

مشاهده همه

کمانچه

۱:۲۵

موسیقی سنتی: پیش‌درآمد

هفت ماه پیش ۸۴۷ بازدید
۳:۲۹

موسیقی سنتی تصنیف

هفت ماه پیش ۶۰۹ بازدید
مشاهده همه

فرامرز پایور

۴:۳۳

فرامرز پایور و حسین تهرانی

هفت ماه پیش ۶۳۱ بازدید
مشاهده همه

هوشنگ ظریف

۱:۳۳

هوشنگ ظریف چهار مضراب اصفهان

هفت ماه پیش ۵۷۷ بازدید
۳:۳

هوشنگ ظریف اصفهان دشتی

هفت ماه پیش ۴۳۳ بازدید
مشاهده همه

گلهای رنگارنگ

۱۰:۵۱

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

هفت ماه پیش ۲۳۰۳ بازدید
مشاهده همه

فرهنگ شریف

مشاهده همه

درباره کانال

موسیقی هنر استفاده از صداها است. موسیقی سنتی ایرانی از دستگاه‌های مختلف موسیقایی تشکیل شده است که پیشینه و تاریخچه بسیار کهنی در ایران زمین دارد و این هنر نسل به نسل، سینه به سینه برای نسل‌های بعد روایت شده و هر نسل با توجه به اقتضای همان دوران برداشت‌هایی متفاوت از موسیقی داشته و با توجه به مقتضای هر زمان سبک خاص خودش را معرفی کرده است. آوای دلنشین موسیقی اصیل و دلنشین ایرانی دربرگیرنده سازها، صداها و دستگاه‌های موسیقایی مختلفی است که میتوان به راحتی آن‌ها را از سایر سبک‌ها تشخیص داد. می‌بی‌نیم در این کانال مجموعه ویدیوهای سنتی ایران را گردآوری کرده تا علاقه‌مندان به موسیقی اصیل و سنتی ایرانی بتوانند با دنبال کردن این کانال به آرشیو عظیم و رایگان این سبک از موسیقی دسترسی داشته باشند.محبوب ترین‌ها

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۶:۹

دنگ‌شو: آهنگ ای‌داد

شش ماه پیش ۸۵۰ بازدید
۸:۱۶

موسیقی سنتی ایرانی

شش ماه پیش ۴۳۰ بازدید
۱۰:۵۱

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

هفت ماه پیش ۲۳۰۳ بازدید
۶:۳

گلهای رنگارنگ 7 رویا

هفت ماه پیش ۱۴۲۳ بازدید
۹:۵۸

گل‌های رنگارنگ شماره 531 ایرج

هفت ماه پیش ۱۴۱۲ بازدید

گلهای رنگارنگ

۱۰:۵۱

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

هفت ماه پیش ۲۳۰۳ بازدید
مشاهده همه

سه تار

۴۶:۱۶

استاد احمد عبادی: سه تار

هفت ماه پیش ۳۵۴ بازدید
مشاهده همه

فرامرز پایور

۴:۳۳

فرامرز پایور و حسین تهرانی

هفت ماه پیش ۶۳۱ بازدید
مشاهده همه

هوشنگ ظریف

۱:۳۳

هوشنگ ظریف چهار مضراب اصفهان

هفت ماه پیش ۵۷۷ بازدید
۳:۳

هوشنگ ظریف اصفهان دشتی

هفت ماه پیش ۴۳۳ بازدید
مشاهده همه

کمانچه

۱:۲۵

موسیقی سنتی: پیش‌درآمد

هفت ماه پیش ۸۴۷ بازدید
۳:۲۹

موسیقی سنتی تصنیف

هفت ماه پیش ۶۰۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۱۲:۱۲

علی‌اصغر بهاری کمانچه سه‌گاه

هفت ماه پیش ۱۱۸۷ بازدید
۲۴:۲۱

هوشنگ ظریف آواز اصفهان

هفت ماه پیش ۹۷۶ بازدید