دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی: گروه اساتید موسیقی ایران (قسمت 3)

دو سال پیش ۱۰۱۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Faramarz PAYVAR (santur) - Asghar BAHARI (kamancheh) - Hosseyn TEHRANI (tonbak) - Jalil SHAHNAZ (tar)

موسیقی سنتی: مثنوی

دو سال پیش ۴۷۸ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Masnavi · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

بداهه نوازی تنبک

دو سال پیش ۷۳۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Bedah-e navazi tombak - Improvisation on the tombak · Ali Naqi Vaziri · Ali Akbar Shahnazi · Ali Asghar Bahari · Fallah Hossein Ali · Agha-ye Sahihi The Music of Islam, Vol. 12: Music of Iran, Karaj, Iran ℗ 1998 Celestial Harmonies Released on: 1998-01-01 Producer: David Parsons Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: فرامرز پایور حسین تهرانی جلیل شهناز...

دو سال پیش ۹۰۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری فرامرز پایور، حسین تهرانی،جلیل شهناز و اصغر بهاری در جشن هنر شیراز

تصنیف رنگ از علی‌نقی وزیری علی‌اکبر شهنازی و علی‌...

دو سال پیش ۶۳۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Reng · Ali Naqi Vaziri · Ali Akbar Shahnazi · Ali Asghar Bahari · Fallah Hossein Ali · Agha-ye Sadjadifard · Agha-ye Djamshidi · Agha-ye Sahihi The Music of Islam, Vol. 12: Music of Iran, Karaj, Iran ℗ 1998 Celestial Harmonies Released on: 1998-01-01 Producer: David Parsons Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی درآمد

دو سال پیش ۹۰۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Daramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: پیش درآ مد ابوعطا از علی اصغر بهاری (...

دو سال پیش ۱۴۰۶ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری پیش در امد ابوعطا علی اصغر بهاری (سعید ابراهیمی) pish daramad abuata sakhteye ostad ali asghar bahari kamanche:saeed ebrahimi

کمانچه اصغر بهاری گشایش

دو سال پیش ۱۰۴۶ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Goshayesh · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: علی‌اصغر بهاری حجاز

دو سال پیش ۱۲۶۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Hejaz · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی علی‌اصغر بهاری (کمانچه 1)

دو سال پیش ۱۲۹۸ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Episode I · Aliasghar Bahari Kamancheh (Iranian Instrumental Music) ℗ 2002 Soroush Multimedia Inc. Released on: 2011-07-01 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری شوشتری

دو سال پیش ۳۷۶ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Shushtari · Aliasghar Bahari Persian Kamancheh ℗ 2010 Iran Music Foundation(IMF) Released on: 2010-06-06 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: پیش درآمد

دو سال پیش ۶۵۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی پیش‌درآمد

دو سال پیش ۱۳۵۲ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

کمانچه علی‌اصغر بهاری

دو سال پیش ۵۲۲ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Reng · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری کمانچه (1)

دو سال پیش ۷۲۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Episode II · Aliasghar Bahari Kamancheh (Iranian Instrumental Music) ℗ 2002 Soroush Multimedia Inc. Released on: 2011-07-01 Auto-generated by YouTube.

پیش‌درآمد علی‌اصغر بهاری

دو سال پیش ۷۸۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: دلکش

دو سال پیش ۱۴۹۸ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Delkash · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی پیش درآمد

دو سال پیش ۱۳۶۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: اصفهان

دو سال پیش ۵۶۵ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Esfahan · Aliasghar Bahari Kamancheh ℗ 2010 Avakhorshid Released on: 2010-07-04 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری کمانچه سه‌گاه

دو سال پیش ۱۳۴۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Segah · Aliasghar Bahari Kamancheh ℗ 2010 Avakhorshid Released on: 2010-07-04 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: اساتید

دو سال پیش ۱۱۷۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Shahram Nazeri Music Animation Santoor: Faramarz Payvar Tar: Jalil Shahnaz Kamancheh: Ali Asghar Bahari Tonbak: Mohammad Esmaeili Ney: Hassan Nahid

موسیقی سنتی: آواز علی رستمیان و کمانچه اصغر بهاری

دو سال پیش ۱۰۲۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Singer:Ali Rostamian Kamanche:ostad Asghar Bahari poem:hafez vaght ra ghanimat dan anghadar ke etvani

موسیقی سنتی

دو سال پیش ۱۰۵۸ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Sayat Nova 1969 Sergei Paradjanov Watch Film Turkish: http://bit.ly/1SuJB0K www.yasamaugrasi.com "To Mystiko" A Requiem for Kamanche Music /Maria Farantouri Imagery/Sergei Parajanov Edit & Visual Adaptation/ Massod Vadiee Created by Arden Zahedi-Bogucka A Dokumuzik Projekt 2012

موسیقی سنتی Persian Music:

دو سال پیش ۴۴۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری بداهه یی کوتاه در دستگاه چهارگاه کمانچه : علی اصغر بهاری

موسیقی سنتی: استاد علی‌اصغر بهاری

دو سال پیش ۱۱۳۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Kamancheh playing in segah by Ostad Ali Asghar Bahari . Performed in "Jashn e Honar" in Shiraz about 1972. Jamshid Shemirani is on zarb.

موسیقی سنتی: فرامرز پایور حسین تهرانی جلیل شهناز...

دو سال پیش ۶۸۸ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری فرامرز پایور، حسین تهرانی،جلیل شهناز و اصغر بهاری در جشن هنر شیراز

موسیقی سنتی: استاد اصغر بهاری گوشه‌هایی‌ در نوا

دو سال پیش ۷۱۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری گوشه‌هایی‌ در دستگاه نوا کمانچه استاد علی‌ اصغر بهاری خانه شعر و موسیقی‌ ایرانیان مقیم بریتانیا

حاج قربان سلیمانی حاج قربان سلیمانی - شجریان

دو سال پیش ۱۳۱۷ بازدید

حاج قربان سلیمانی حاج قربان سلیمانی و محمد رضا شجریان دوتار نوازی

حاج قربان سلیمانی تصنیف بهار تحویل

دو سال پیش ۱۰۰۰ بازدید

حاج قربان سلیمانی Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Bahr-e Tavil (Torki, North of Khorasan) · Haj Ghorban Soleymani (Dotar & Avaz) Gosan Parsi-08 (Some Examples Of The Melodious Tale In Iran) ℗ 2007 Music Center of Hozeh Honari Released on: 2009-04-11 Auto-generated by YouTube.

موسیقی نواحی: حاج قربان سلیمانی

دو سال پیش ۱۳۲۲ بازدید

حاج قربان سلیمانی

درباره کانال

موسیقی هنر استفاده از صداها است. موسیقی سنتی ایرانی از دستگاه‌های مختلف موسیقایی تشکیل شده است که پیشینه و تاریخچه بسیار کهنی در ایران زمین دارد و این هنر نسل به نسل، سینه به سینه برای نسل‌های بعد روایت شده و هر نسل با توجه به اقتضای همان دوران برداشت‌هایی متفاوت از موسیقی داشته و با توجه به مقتضای هر زمان سبک خاص خودش را معرفی کرده است. آوای دلنشین موسیقی اصیل و دلنشین ایرانی دربرگیرنده سازها، صداها و دستگاه‌های موسیقایی مختلفی است که میتوان به راحتی آن‌ها را از سایر سبک‌ها تشخیص داد. می‌بی‌نیم در این کانال مجموعه ویدیوهای سنتی ایران را گردآوری کرده تا علاقه‌مندان به موسیقی اصیل و سنتی ایرانی بتوانند با دنبال کردن این کانال به آرشیو عظیم و رایگان این سبک از موسیقی دسترسی داشته باشند.


پیشنهادی

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۳:۲۳

حاج قربان سلیمانی در لندن

دو سال پیش ۵۴۱ بازدید
۶:۱۱

کیوان ساکت Keivan Saket - Afsoos

دو سال پیش ۴۷۹ بازدید
۱۲:۴۲

صد سال تار استاد جلیل شهناز

دو سال پیش ۴۷۳ بازدید
۳:۲۲

کیوان ساکت و مازیار حیدری

دو سال پیش ۴۷۳ بازدید
۳:۳۸

علی‌اکبر خان شهنازی بیداد

دو سال پیش ۴۶۸ بازدید
۴:۵۱

کیوان ساکت برگ و باد

دو سال پیش ۴۰۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۶:۹

دنگ‌شو: آهنگ ای‌داد

دو سال پیش ۱۲۴۴ بازدید
۸:۱۶

موسیقی سنتی ایرانی

دو سال پیش ۱۱۰۴ بازدید
۱۰:۵۱

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

دو سال پیش ۴۵۹۴ بازدید
۶:۳

گلهای رنگارنگ 7 رویا

دو سال پیش ۲۱۸۶ بازدید
۹:۵۸

گل‌های رنگارنگ شماره 531 ایرج

دو سال پیش ۳۰۴۵ بازدید

پیشنهادی

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۳:۲۳

حاج قربان سلیمانی در لندن

دو سال پیش ۵۴۱ بازدید
۶:۱۱

کیوان ساکت Keivan Saket - Afsoos

دو سال پیش ۴۷۹ بازدید
۱۲:۴۲

صد سال تار استاد جلیل شهناز

دو سال پیش ۴۷۳ بازدید
۳:۲۲

کیوان ساکت و مازیار حیدری

دو سال پیش ۴۷۳ بازدید
۳:۳۸

علی‌اکبر خان شهنازی بیداد

دو سال پیش ۴۶۸ بازدید
۴:۵۱

کیوان ساکت برگ و باد

دو سال پیش ۴۰۸ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی