دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی: گروه اساتید موسیقی ایران (قسمت 3)

پنج ماه پیش ۷۶۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Faramarz PAYVAR (santur) - Asghar BAHARI (kamancheh) - Hosseyn TEHRANI (tonbak) - Jalil SHAHNAZ (tar)

موسیقی سنتی: مثنوی

پنج ماه پیش ۲۷۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Masnavi · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

بداهه نوازی تنبک

پنج ماه پیش ۵۴۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Bedah-e navazi tombak - Improvisation on the tombak · Ali Naqi Vaziri · Ali Akbar Shahnazi · Ali Asghar Bahari · Fallah Hossein Ali · Agha-ye Sahihi The Music of Islam, Vol. 12: Music of Iran, Karaj, Iran ℗ 1998 Celestial Harmonies Released on: 1998-01-01 Producer: David Parsons Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: فرامرز پایور حسین تهرانی جلیل شهناز...

پنج ماه پیش ۶۶۵ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری فرامرز پایور، حسین تهرانی،جلیل شهناز و اصغر بهاری در جشن هنر شیراز

تصنیف رنگ از علی‌نقی وزیری علی‌اکبر شهنازی و علی‌...

پنج ماه پیش ۴۴۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Reng · Ali Naqi Vaziri · Ali Akbar Shahnazi · Ali Asghar Bahari · Fallah Hossein Ali · Agha-ye Sadjadifard · Agha-ye Djamshidi · Agha-ye Sahihi The Music of Islam, Vol. 12: Music of Iran, Karaj, Iran ℗ 1998 Celestial Harmonies Released on: 1998-01-01 Producer: David Parsons Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی درآمد

پنج ماه پیش ۶۷۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Daramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: پیش درآ مد ابوعطا از علی اصغر بهاری (...

پنج ماه پیش ۱۲۱۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری پیش در امد ابوعطا علی اصغر بهاری (سعید ابراهیمی) pish daramad abuata sakhteye ostad ali asghar bahari kamanche:saeed ebrahimi

کمانچه اصغر بهاری گشایش

پنج ماه پیش ۸۵۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Goshayesh · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: علی‌اصغر بهاری حجاز

پنج ماه پیش ۱۰۸۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Hejaz · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی علی‌اصغر بهاری (کمانچه 1)

پنج ماه پیش ۱۱۳۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Episode I · Aliasghar Bahari Kamancheh (Iranian Instrumental Music) ℗ 2002 Soroush Multimedia Inc. Released on: 2011-07-01 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری شوشتری

پنج ماه پیش ۱۸۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Shushtari · Aliasghar Bahari Persian Kamancheh ℗ 2010 Iran Music Foundation(IMF) Released on: 2010-06-06 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: پیش درآمد

پنج ماه پیش ۴۵۰ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی پیش‌درآمد

پنج ماه پیش ۱۱۳۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

کمانچه علی‌اصغر بهاری

پنج ماه پیش ۳۳۵ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Reng · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری کمانچه (1)

پنج ماه پیش ۵۳۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Episode II · Aliasghar Bahari Kamancheh (Iranian Instrumental Music) ℗ 2002 Soroush Multimedia Inc. Released on: 2011-07-01 Auto-generated by YouTube.

پیش‌درآمد علی‌اصغر بهاری

پنج ماه پیش ۵۸۴ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2 ℗ 2009 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: دلکش

پنج ماه پیش ۱۱۹۵ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Delkash · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی پیش درآمد

پنج ماه پیش ۱۱۵۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Pishdaramad · Aliasghar Bahari Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1 ℗ 2010 Chaharbagh Released on: 2010-09-05 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: اصفهان

پنج ماه پیش ۳۰۹ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Esfahan · Aliasghar Bahari Kamancheh ℗ 2010 Avakhorshid Released on: 2010-07-04 Auto-generated by YouTube.

علی‌اصغر بهاری کمانچه سه‌گاه

پنج ماه پیش ۱۱۵۷ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Segah · Aliasghar Bahari Kamancheh ℗ 2010 Avakhorshid Released on: 2010-07-04 Auto-generated by YouTube.

موسیقی سنتی: اساتید

پنج ماه پیش ۹۷۸ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Shahram Nazeri Music Animation Santoor: Faramarz Payvar Tar: Jalil Shahnaz Kamancheh: Ali Asghar Bahari Tonbak: Mohammad Esmaeili Ney: Hassan Nahid

موسیقی سنتی: آواز علی رستمیان و کمانچه اصغر بهاری

پنج ماه پیش ۸۱۶ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Singer:Ali Rostamian Kamanche:ostad Asghar Bahari poem:hafez vaght ra ghanimat dan anghadar ke etvani

موسیقی سنتی

پنج ماه پیش ۸۵۱ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Sayat Nova 1969 Sergei Paradjanov Watch Film Turkish: http://bit.ly/1SuJB0K www.yasamaugrasi.com "To Mystiko" A Requiem for Kamanche Music /Maria Farantouri Imagery/Sergei Parajanov Edit & Visual Adaptation/ Massod Vadiee Created by Arden Zahedi-Bogucka A Dokumuzik Projekt 2012

موسیقی سنتی Persian Music:

پنج ماه پیش ۲۸۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری بداهه یی کوتاه در دستگاه چهارگاه کمانچه : علی اصغر بهاری

موسیقی سنتی: استاد علی‌اصغر بهاری

پنج ماه پیش ۹۲۳ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری Kamancheh playing in segah by Ostad Ali Asghar Bahari . Performed in "Jashn e Honar" in Shiraz about 1972. Jamshid Shemirani is on zarb.

موسیقی سنتی: فرامرز پایور حسین تهرانی جلیل شهناز...

پنج ماه پیش ۴۵۰ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری فرامرز پایور، حسین تهرانی،جلیل شهناز و اصغر بهاری در جشن هنر شیراز

موسیقی سنتی: استاد اصغر بهاری گوشه‌هایی‌ در نوا

پنج ماه پیش ۳۸۰ بازدید

کمانچه، اصغر بهاری گوشه‌هایی‌ در دستگاه نوا کمانچه استاد علی‌ اصغر بهاری خانه شعر و موسیقی‌ ایرانیان مقیم بریتانیا

حاج قربان سلیمانی حاج قربان سلیمانی - شجریان

پنج ماه پیش ۷۱۳ بازدید

حاج قربان سلیمانی حاج قربان سلیمانی و محمد رضا شجریان دوتار نوازی

حاج قربان سلیمانی تصنیف بهار تحویل

پنج ماه پیش ۵۹۱ بازدید

حاج قربان سلیمانی Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Bahr-e Tavil (Torki, North of Khorasan) · Haj Ghorban Soleymani (Dotar & Avaz) Gosan Parsi-08 (Some Examples Of The Melodious Tale In Iran) ℗ 2007 Music Center of Hozeh Honari Released on: 2009-04-11 Auto-generated by YouTube.

موسیقی نواحی: حاج قربان سلیمانی

پنج ماه پیش ۸۰۱ بازدید

حاج قربان سلیمانی

1

مشاهده همه

سه تار

۴۶:۱۶

استاد احمد عبادی: سه تار

پنج ماه پیش ۳۰۰ بازدید
مشاهده همه

علی اکبر خان شهنازی

۵:۳۱

علی اکبرخان شهنازی ‌ مناجات

پنج ماه پیش ۹۸۷ بازدید
مشاهده همه

سعید هرمزی

۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

پنج ماه پیش ۹۳۳ بازدید
۱۹:۴۸

سه تار استاد سعید هرمزی

پنج ماه پیش ۸۸۷ بازدید
۱۶:۱۱

سعید هرمزی ‌ ردیف در ماهور

پنج ماه پیش ۵۳۰ بازدید
۱۱:۴۱

سه تار استاد سعید هرمزی

پنج ماه پیش ۴۰۴ بازدید
مشاهده همه

نواحی

۳:۳۹

دو تار نوازی استاد سرور احمدی

پنج ماه پیش ۱۰۹۶ بازدید
مشاهده همه

حاج قربان سلیمانی

مشاهده همه

کمانچه

۱:۲۵

موسیقی سنتی: پیش‌درآمد

پنج ماه پیش ۸۲۱ بازدید
۳:۲۹

موسیقی سنتی تصنیف

پنج ماه پیش ۵۶۸ بازدید
مشاهده همه

فرامرز پایور

۴:۳۳

فرامرز پایور و حسین تهرانی

پنج ماه پیش ۵۸۱ بازدید
مشاهده همه

هوشنگ ظریف

۱:۳۳

هوشنگ ظریف چهار مضراب اصفهان

پنج ماه پیش ۵۳۱ بازدید
۳:۳

هوشنگ ظریف اصفهان دشتی

پنج ماه پیش ۳۹۱ بازدید
مشاهده همه

گلهای رنگارنگ

۱۰:۵۱

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

پنج ماه پیش ۲۰۲۷ بازدید
مشاهده همه

فرهنگ شریف

مشاهده همه

درباره کانال

موسیقی هنر استفاده از صداها است. موسیقی سنتی ایرانی از دستگاه‌های مختلف موسیقایی تشکیل شده است که پیشینه و تاریخچه بسیار کهنی در ایران زمین دارد و این هنر نسل به نسل، سینه به سینه برای نسل‌های بعد روایت شده و هر نسل با توجه به اقتضای همان دوران برداشت‌هایی متفاوت از موسیقی داشته و با توجه به مقتضای هر زمان سبک خاص خودش را معرفی کرده است. آوای دلنشین موسیقی اصیل و دلنشین ایرانی دربرگیرنده سازها، صداها و دستگاه‌های موسیقایی مختلفی است که میتوان به راحتی آن‌ها را از سایر سبک‌ها تشخیص داد. می‌بی‌نیم در این کانال مجموعه ویدیوهای سنتی ایران را گردآوری کرده تا علاقه‌مندان به موسیقی اصیل و سنتی ایرانی بتوانند با دنبال کردن این کانال به آرشیو عظیم و رایگان این سبک از موسیقی دسترسی داشته باشند.


پیشنهادی

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۳:۴۳

موسیقی سنتی درآمد

پنج ماه پیش ۶۷۹ بازدید
۶:۱۵

هوشنگ ظریف آواز بیات ترک

پنج ماه پیش ۷۸۳ بازدید
۵:۳۳

تصنیف گرم بخند از گروه دنگ‌شو

پنج ماه پیش ۸۸۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۶:۹

دنگ‌شو: آهنگ ای‌داد

چهار ماه پیش ۷۶۸ بازدید
۸:۱۶

موسیقی سنتی ایرانی

چهار ماه پیش ۲۵۵ بازدید
۱۰:۵۱

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

پنج ماه پیش ۲۰۲۷ بازدید
۶:۳

گلهای رنگارنگ 7 رویا

پنج ماه پیش ۱۳۲۴ بازدید
۹:۵۸

گل‌های رنگارنگ شماره 531 ایرج

پنج ماه پیش ۹۹۳ بازدید

هوشنگ ظریف

۱:۳۳

هوشنگ ظریف چهار مضراب اصفهان

پنج ماه پیش ۵۳۱ بازدید
۳:۳

هوشنگ ظریف اصفهان دشتی

پنج ماه پیش ۳۹۱ بازدید
مشاهده همه

1

مشاهده همه

کمانچه

۱:۲۵

موسیقی سنتی: پیش‌درآمد

پنج ماه پیش ۸۲۱ بازدید
۳:۲۹

موسیقی سنتی تصنیف

پنج ماه پیش ۵۶۸ بازدید
مشاهده همه

فرامرز پایور

۴:۳۳

فرامرز پایور و حسین تهرانی

پنج ماه پیش ۵۸۱ بازدید
مشاهده همه

نواحی

۳:۳۹

دو تار نوازی استاد سرور احمدی

پنج ماه پیش ۱۰۹۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال موسیقی سنتی ایرانی
۳:۴۳

موسیقی سنتی درآمد

پنج ماه پیش ۶۷۹ بازدید
۶:۱۵

هوشنگ ظریف آواز بیات ترک

پنج ماه پیش ۷۸۳ بازدید
۵:۳۳

تصنیف گرم بخند از گروه دنگ‌شو

پنج ماه پیش ۸۸۰ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی