دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «فرامرز پایور» مربوط به کانال موسیقی سنتی ایرانی

تصنیف فریبا استاد فرامرز پایور

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۱۰۸۵ بازدید

فرامرز پایور

فرامرز پایور و حسین تهرانی

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۷۲۶ بازدید

فرامرز پایور

فرامرز پایور چهار مضراب سه‌گاه

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۵۹۱ بازدید

فرامرز پایور

کنسرت برلین فرامرز پایور قسمت 6

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۱۰۶۲ بازدید

فرامرز پایور Konzert Berlin 1982 Bayate Zand ( Bayate Tork )Ostad F. Payvar , Ostad R. Badii , Shadravan M. Tahmasebi کنسرت برلین . استاد ...

فرامرز پایور چهار مضراب

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۷۶۰ بازدید

فرامرز پایور Konzert Berlin 1982 Dastgahe SegahOstad F. Payvar , Ostad R. Badii , Shadravan M. Tahmasebi کنسرت برلین . استاد پایور. استاد...

فرامرز پایور Concert Berlin: Ostad F. Payvar (7/9)

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۸۸۳ بازدید

فرامرز پایور Konzert Berlin 1982 Bayate Zand ( Bayate Tork ) Ostad F. Payvar , Ostad R. Badii , Shadravan M. Tahmasebi کنسرت برلین . اس...

فرامرز پایور به یاد تهرانی

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۱۱۱۲ بازدید

فرامرز پایور be yade tehrani,payvar

فرامرز پایور نغمه‌ها

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۸۵۶ بازدید

فرامرز پایور Naqmeha : Faramarz Payvar

فرامرز پایور ارکستر سازهای ملی

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۵۸۰ بازدید

فرامرز پایور آزاده وزیری مجری تلویزیون:دستی به جام باده و دستی به زلف یاررقصی چنین میانه میدانم آرزوست...ارکستر سازهای ملیدستگاه: سه گاهآهنگ...

استاد فرامرز پایور سنتور

موسیقی سنتی ایرانی یازده ماه پیش ۱۳۵۳ بازدید

فرامرز پایور LE PLUS GRAND MAESTRO